Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Mercury: Säg vad du tycker om EU:s genomförande av Minamatakonventionen

DELA MED SIG:

publicerade

on

kvicksilverEuropeiska kommissionen har lanserat ett onlinesamråd om frågor som rör EU:s ratificering och genomförande av Minamatakonventionen om kvicksilver. Konventionen undertecknades i oktober 2013. Då var det den 1st internationellt miljöavtal som slöts på ett decennium. Det är ett globalt fördrag som syftar till att skydda människors hälsa och miljön från de negativa effekterna av kvicksilver, och som syftar till att fasa ut många av dess nuvarande användningsområden.

Kvicksilver är verkligen ett mycket giftigt grundämne som används inom industrin, i klor-alkaliprocesser och plastindustrin till exempel, och i produkter som termometrar, dentalamalgam, batterier och glödlampor. Det frigörs också oavsiktligt genom förbränning av fossila bränslen (särskilt av koleldade kraftverk). Ungefär hälften av det kvicksilver som för närvarande släpps ut i atmosfären kommer från mänsklig aktivitet.

EU har redan en omfattande kvicksilverrelaterad lagstiftning som reglerar handeln med kvicksilver, produkter som innehåller kvicksilver, avfallsaspekter, vattenkvalitetsaspekter, utsläpp till atmosfären och utsläpp till vatten och mark.

EU undertecknade Minamatakonventionen och avser nu att bli part. Men medan Minamatakonventionen till stor del innehåller åtgärder som liknar eller är identiska med befintlig EU-lagstiftning, kommer vissa ytterligare åtgärder att behövas. Och vissa delar av EU-lagstiftningen måste ändras i enlighet med detta. I synnerhet har luckor identifierats i EU-lagstiftningen på följande områden:

  • Importrestriktioner för metalliskt kvicksilver från icke-parter;

  • exportförbud för vissa produkter som innehåller kvicksilver;

  • kvicksilveranvändning i produkter och processer som ännu inte har släppts ut på marknaden;

    Annons
  • restriktioner för vissa processer där kvicksilver används, och;

  • kvicksilveranvändning i hantverks- och småskalig guldbrytning (ASGM).

Smakämnen konsultation ger intresserade medborgare, offentliga myndigheter, företag och icke-statliga organisationer en kortfattad och tydlig förståelse av ovanstående element och ber dem om deras synpunkter. Idéer och kommentarer är välkomna om ratificeringen och efterföljande EU-implementering av konventionen, restriktioner och förbud, godkännandeprocesser och om tandamalgam, till exempel. Dessa uppgifter kommer att användas vid utarbetandet av ett ratificeringspaket av kommissionens avdelningar.

Konsultationen är online till och med den 14 november 2014.

Mer information

IP / 13 / 929: Miljö: Europeiska unionen välkomnar undertecknandet av Minamatakonventionen om kvicksilver
MEMO / 13 / 871: Frågor och svar om EU:s kvicksilverpolitik
Smakämnen konsultation, samt bakgrundsinformation och stödjande dokument finns på GD Miljös hemsida.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend