Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

#Dieselgate: EU-parlamentet dieselgate undersökning slutligen igång

DELA MED SIG:

publicerade

on

volkswagenEuropaparlamentets utredningsutskott, tillsatt för att utreda bilföroreningsskandalen, träffades idag för första gången. Kommittén valde sin ordförande och vice ordförande och kommer nu att överlägga i 12 månader och hålla utfrågningar med nyckelrepresentanter från Europeiska kommissionen och nationella myndigheter. Den kommer att undersöka regelfördelningen i EU, både när det gäller den illegala manipuleringen av tester för utsläpp av föroreningar för bilar och misslyckandet med att säkerställa att föroreningsgränserna för bilar, som anges i EU-lagstiftningen, genomfördes. Kommittén kommer att avsluta med en slutrapport som sammanfattar sina resultat och ger politiska rekommendationer.

Kommittén med 45 medlemmar kommer att omfatta 3 gröna medlemmar: Karima Delli (FR) kommer att vara vice ordförande i kommittén, Bas Eickhout (NL) kommer att samordna gruppens arbete och de gröna/EFA:s medordförande Rebecca Harms (DE) kommer också att sitta i kommittén. Gruppen De gröna/EFA har också 3 ersättare: Julia Reda, Claude Turmes och Bronis Rope.

I början av mötet kommenterade de gröna/EFA:s vicepresident Bas Eickhout, som kommer att samordna gruppens arbete i kommittén: "Vi är glada att parlamentets dieselgate-utredning äntligen är igång efter ett par månaders internt gräl. Denna undersökning är ett viktigt steg för att säkerställa att konsekvenserna av bilföroreningsskandalen hanteras korrekt på EU-nivå. Den måste fokusera på de roller som ansvariga nationella myndigheter och EU-kommissionen spelar när det gäller att tillåta detta regelbrott.

"Förutom att klargöra skandalen med "nederlagsanordningar", måste utredningen också bedöma bevis för att Europeiska kommissionen inte agerat på indikationer på att biltillverkarna använde manipulation för att undvika att följa EU:s regler för bilföroreningar. Kommissionen måste också förklara varför den satt på sina händer inför bevis på att många fordon på marknaden överskred EU:s föroreningsnormer.

– Det är viktigt att det finns tvärpolitiskt stöd för att bjuda in nyckelpersoner i skandalen till utfrågningar. Listan måste inkludera nuvarande EU-kommissionären Bienkowska och tidigare kommissionärer Tajani och Verheugen, samt tidigare Volkswagen-ordförande Winterkorn och ansvariga representanter från nationella regeringar och typgodkännandemyndigheter. Det är avgörande att EU-kommissionen följer utredningen helt och hållet och att den har tillgång till alla relevanta dokument från rådet och kommissionen.”

För mer detaljerad information om utskottet och arbetet i gruppen De gröna/EFA med utredningen, besök: www.diesel-gate.info

De gröna/EFA:s färdplan och förväntningar på utskottet finns på http://dieselgate.greens-efa.eu/greensefa-roadmap-for-the-committee-of-inquiry-15206.html

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend