Anslut dig till vårt nätverk!

Alkoholer

#AnimalDisease Program: Generellt ljud men kostnadseffektivitet oklart, säger EU: s revisorer

DELA MED SIG:

publicerade

on

 LINKTADS

EU:s djursjukdomsprogram gör ett bra jobb med att begränsa sjukdomar, men det är svårt att säga om de är kostnadseffektiva, avslutar en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Även om det har varit anmärkningsvärda framgångar, som minskningar av antalet fall av BSE hos nötkreatur, varnar revisorerna för att vissa kontroller inte är tillräckliga och att vissa kostnader är orimligt höga.

Medlemsstaternas hälsoprogram för att utrota, kontrollera och övervaka vissa djursjukdomar involverade EU-finansiering till ett värde av 1.3 miljarder euro mellan 2009 och 2014 för att täcka aktiviteter som djurvaccination, testning och ge ersättning till slaktade djur.

Revisorerna besökte sju medlemsländer – Irland, Spanien, Frankrike, Italien, Polen, Rumänien och Storbritannien – som står för 72 % av de totala utgifterna i detta sammanhang. De fann att de undersökta programmen hade bidragit på ett adekvat sätt till att begränsa djursjukdomar. Europeiska kommissionens tillvägagångssätt var generellt sett sunt och stöddes av bra teknisk rådgivning, riskanalys och en mekanism för att prioritera resurser. Det har varit några anmärkningsvärda framgångar, till exempel minskningar i antalet fall av bovin spongiform encefalopati (BSE) hos nötkreatur, salmonella hos fjäderfä och rabies hos vilda djur. Medlemsstaternas program hade i allmänhet utformats och genomförts väl, med lämpliga system för att identifiera utbrott av djursjukdomar och underlätta utrotningen av dem.

Det är dock svårt att fastställa programmens kostnadseffektivitet, på grund av bristen på tillgängliga modeller för analys. Det fanns exempel på program som inte hade övervakats tillräckligt av medlemsstaterna och på orimligt höga kostnader. Områden med utrymme för förbättringar var bland annat utbyte av epidemiologisk information och tillgång till historiska resultat, även om detta var på väg att förbättras. Revisorerna fann också att vissa program bättre borde specificera de åtgärder och kontroller som behövs.

"Djursjukdomar kan spridas snabbt över gränserna och vissa djurburna sjukdomar kan överföras till människor", säger Bettina Jakobsen, ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. "Så kontinuerlig vaksamhet och effektiva åtgärder på EU-nivå är avgörande."

Även om bedömningen av specifika veterinärprogram var positiv, säger revisorerna, utrotade utrotningen av bovin brucellos och tuberkulos, och får- och getbrucellos, fortsatta utmaningar i vissa medlemsländer.

Revisorerna rekommenderar att kommissionen bör:

Annons
  • Underlätta utbytet av epidemiologisk information mellan medlemsstaterna;
  • undersöka om befintliga indikatorer bör uppdateras för att ge bättre information om veterinärkontrollaktiviteter och programmens kostnadseffektivitet.
  • systematiskt inkludera vilda djur som en aspekt av framtida veterinärprogram, när det är relevant, och;
  • stödja medlemsländerna i att skaffa vaccin, när detta är epidemiologiskt motiverat.

Den särskilda rapporten är finns här i 23 EU-språk.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend