#GreenhouseGasEmissions per land och sektor

| Mars 13, 2018

Kolla in infographicsna att upptäcka växthusgasutsläpp per land och sektor i EU samt världens toppemitterare.

Infografisk om utsläpp av växthusgaser som produceras i EU i 2015 och andelen olika gaser Utsläppen av växthusgaser som produceras i EU i 2015 och andelen olika gaser

Antalet växthusgasutsläpp per år i EU

Som det ovanstående visar, är CO2 växthusgasen som emitteras mest. Det produceras vanligen av mänskliga aktiviteter. Andra växthusgaser emitteras i mindre kvantiteter, men de fäller värmen långt mer effektivt än CO2, och i vissa fall är det tusentals gånger starkare.

Läs mer om EU: s mål och åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser

Infographic: Utsläppen av växthusgaser per sektor i EU i 2015
Utsläppen av växthusgaser per sektor i EU i 2015

Utsläppen av växthusgaser per sektor inom EU

Enligt den femte bedömningsrapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), det är extremt troligt att mänskliga aktiviteter under de senaste 50-åren har värmt vår planet. Dessa aktiviteter omfattar till exempel förbränning av kol, olja och gas, avskogning och jordbruk.

Diagrammet ovan visar växthusgasutsläpp i EU i 2015 uppdelat efter huvudkällans sektorer. Energi ansvarar för 78% av växthusgasutsläppen i 2015, varav transport står för cirka en tredjedel. Växthusgasutsläppen från jordbruket bidrar med 10,1%, industriella processer och produktanvändning med 8.7% och hantering av avfall med 3.7%.

infografiska: totala utsläpp av växthusgaser per EU-land i 2015
Totala utsläpp av växthusgaser per EU-land i 2015

Utsläppen av växthusgaser i EU och i världen

Kartorna över EU-ländernas lista över totala utsläpp av växthusgaser i 2015 och infographic nedan visar världens växthusgasemitterare i 2012. EU är den tredje största emitteren bakom Kina och Förenta staterna och följt av Indien och Brasilien.

Växthusgaser förblir i atmosfären i perioder som sträcker sig från några år till tusentals år. Som sådan har de en global påverkan, oavsett var de först släpptes.

infografiska: länder som släpper ut de mest växthusgaser i världen i 2012 Länder som emitterar de mest växthusgaser i världen i 2012
Vad är växthusgaser?
  • Växthusgaser är gaser i atmosfären som verkar på samma sätt som glaset i ett växthus: det absorberar solens energi och värme som strålar ut från jordens yta, fäller den i atmosfären och förhindrar att den släpper ut i rymden.
  • Denna process är den främsta orsaken till växthuseffekten som håller jordens temperatur varmare än vad den annars skulle göra, så att livet på jorden kan existera
  • Många växthusgaser uppträder naturligt i atmosfären, men mänsklig aktivitet ger enorma mängder, vilket ökar växthuseffekten som bidrar till den globala uppvärmningen

Taggar: ,

Kategori: En framsida, Klimatförändring, CO2 utsläpp, Miljö, EU, Europaparlamentet, Aktuell artikel