Anslut dig till vårt nätverk!

Biologisk mångfald

#EUNatureActionPlan – Reviderad vägledning om förvaltning av skyddade Natura 2000-områden

DELA MED SIG:

publicerade

on

Som en del av den EU:s handlingsplan för natur, människor och ekonomi, har Europeiska kommissionen publicerat en uppdaterad vägledning för medlemsstaternas myndigheter, intressenter och EU-medborgare om hur man bevarar och förvaltar Natura 2000-nätverket av skyddade områden.

Kommissionären för miljö, fiske och havsfrågor Karmenu Vella sa: "Med detta uppdaterade vägledningsdokument hjälper vi till att säkerställa att EU:s naturlagar ger för naturen, människorna och ekonomin. En sund förvaltning av Natura 2000-områdena är avgörande för att upprätthålla och förbättra vår europeiska biologiska mångfald, ekosystem och de tjänster de tillhandahåller, som cirka 4.4 miljoner arbetstillfällen i EU är direkt beroende av. Jag litar på att det här dokumentet kommer att vara till stor nytta för förvaltningen av Natura 2000-områden, och hjälpa till att bättre förena naturskydd med olika ekonomiska aktiviteter till större nytta för samhället.”

Nature 2000 inrättats under EU:s fågeldirektivet och Livsmiljödirektivet är ett EU-omfattande nätverk med över 27 500 land- och havsområden som täcker mer än 18 % av landytan och är centrum för EU:s natur- och biologiska mångfaldspolitik.

Medan nationella och regionala myndigheter är primärt ansvariga för genomförandet av EU:s naturlagstiftning, ger dagens vägledning ytterligare klarhet för att hjälpa medlemsländerna att förbättra tillämpningen av bestämmelserna kring tillståndsförfaranden (artikel 6 i habitatdirektivet). Genom tydliga och tillgängliga förklaringar räknar kommissionen med att minska de administrativa bördorna, effektivisera förfarandena mellan medlemsstaterna och förbättra det övergripande genomförandet på plats till gagn för naturen, människorna och ekonomin.

Mer information finns i nyhet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend