Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

EU behöver mer #WindPower och #SolarPower för att möta förnybara mål, varna revisorer

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EU måste vidta betydande åtgärder för att generera mer el från vindkraft och solenergi och uppfylla sina mål för förnybara energikällor, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Trots att både vind och solkraft har spelat en stark tillväxt sedan 2005 har det gått en avmattning sedan 2014, säger revisorerna. Kommissionen bör uppmana medlemsstaterna att stödja ytterligare utplacering - genom att organisera auktioner för att fördela ytterligare kapacitet för förnybar energi, främja medborgarnas deltagande och förbättra förutsättningarna för utplacering. Samtidigt varnar revisorerna att hälften av medlemsländerna kommer att möta en betydande utmaning för att försöka uppfylla målen för 2020-förnybara energikällor.

EU syftar till att generera en femtedel av sin energi från förnybara energikällor för el, värme och kyla och transporter i slutet av 2020. I själva verket, mellan 2005 och 2017, fördubblades genereringen av el från förnybara energikällor i EU från omkring 15% till nästan 31%. Vindkraft- och solcellerna utgör för närvarande den största andelen förnybar el, och fallande kostnader gör dem till ett alltmer konkurrenskraftigt alternativ till att bränna fossila bränslen.

Revisorerna bedömde de framsteg som gjorts av EU och medlemsstaterna mot målen för förnybara energikällor. De gick till Tyskland, Grekland, Spanien och Polen för att undersöka huruvida ekonomiskt stöd till elproduktion från vindkraft och solenergi hade varit effektiv.

Annons

Revisorerna fann att de inledande stödsystemen hade överskridits i flera fall, vilket resulterade i högre elpriser eller ökade statsunderskott. Efter att 2014, när medlemsstaterna i slutändan minskat stödet för att mildra börda för konsumenter och nationella budgetar, dämpades investerarnas förtroende och marknaden minskade.

”Medlemsstaterna uppmuntrade investeringar i vind- och solenergi, men sättet de minskade stödet avskräckade potentiella investerare och bromsade utbyggnaden”, säger George Pufan, ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Avmattningen i övergången till förnybar el innebär att vi kanske inte uppfyller EU 2020-målet.”

Att organisera auktioner för att fördela ytterligare förnybar kapacitet, bestämma budpriset och främja medborgarnas deltagande i den gröna ekonomin är avgörande för att öka investeringarna, säger revisorerna. Dessutom behövs ytterligare förbättringar för att förbättra förutsättningarna för deltagande på marknaden för förnybar energi, bland annat att övervinna regler för restriktiva fysiska planering, långa administrativa förfaranden och otillräckliga nät.

Annons

Revisorerna fann också att hälften av medlemsländerna redan slutförde sina 2020 nationella 2017-förnybara mål, men varnar för att den återstående hälften kommer att kräva mycket mer arbete om 2020-målen ska uppfyllas. Revisorerna uttrycker oro över huruvida de högpresterande ansträngningarna i förnybara energikällor kommer att räcka för att kompensera för förnybara energikällor för att kunna uppfylla det övergripande EU-målet.

De nuvarande reglerna säkerställer inte snabb rapportering om framstegen inom förnybar energi, och kommissionen har inte ett mandat att ta itu med en långsammare distribution av medlemsstaterna, säger revisorerna. De pekar på EU: s mål för förnybar energi 2030 på minst 32% och säger att det i avsaknad av bindande nationella mål kan vara svårt att uppnå. De varnar också för att uppnå detta mål kommer att kräva en betydande mängd offentlig och privat nationell finansiering förutom den EU-finansiering som rapporten fokuserar på.

För att förbättra saken gör de följande rekommendationer:

  • Fokusera på luckor för att uppfylla 2020-målen.
  • förenkla förfarandena och förbättra statistikens aktualitet
  • planera tillräckliga auktioner och främja investeringar i nätinfrastruktur och
  • säkerställa bättre övervakning.

Generering av vind- och solenergi i EU ökade med 400% respektive 8,000% mellan 2005 och 2017. Mellan 2007 och 2020 tillhandahöll EU cirka 8.8 miljarder euro till projekt för förnybar energi genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden, inklusive cirka 972 miljoner euro för vind och 2.9 miljarder euro för solinvesteringar. Stödsystem erbjuder i allmänhet garanterade försäljningspriser, tilläggspremier eller tilläggsintäkter genom omsättningsbara certifikat. För 2021--2027 föreslår kommissionen cirka 71.8 miljarder euro för åtgärder som stöder klimatmål, inklusive främjande av förnybar el.

EU fastställde nationella mål för kombinerad energianvändning för el, uppvärmning och kylning samt transport för 2020. Kommissionen kan väcka talan mot medlemsstaterna för att inte uppfylla dessa mål. Medlemsstaterna var fritt att ställa egna, mer ambitiösa mål för förnybar energi. För 2030 blev de nationella målen emellertid övergivna och ett globalt EU-mål fastställdes.

Revisionsrätten lägger fram sina särskilda rapporter till Europaparlamentet och rådet för EU, liksom till andra berörda parter, såsom nationella parlament, berörda aktörer och företrädare för det civila samhället.

Särskild rapport 8 / 2019 Vindkraft och solenergi för elproduktion: betydande åtgärder som behövs för att EU: s mål ska uppfyllas finns tillgänglig på ECA-webbplatsen i 23 EU-språk.

Miljö

Ozonhålet på södra halvklotet överträffar Antarktis storlek

publicerade

on

Copernicus Atmosphere Monitoring Service följer noga Antarktisregionen för att övervaka utvecklingen av årets ozonhål över Sydpolen, som nu har nått en omfattning som är större än Antarktis. Efter en ganska standardstart har ozonhålet 2021 vuxit avsevärt den senaste veckan och är nu större än 75 % av ozonhålen vid det skedet under säsongen sedan 1979.

Forskare från Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) har noga följt utvecklingen av årets antarktiska ozonhål. På Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet (16 september) CAMS gav en första statusuppdatering av det stratosfäriska hålet som uppträder varje år under Australiska våren och ozonskiktet som skyddar jorden från de skadliga egenskaperna hos solstrålar. CAMS genomförs av European Center for Medium-Distance Weather Forecasts på uppdrag av Europeiska kommissionen med finansiering från EU.

Vincent-Henri Peuch, chef för Copernicus Atmosphere Monitoring Service, sa: ”I år utvecklades ozonhålet som förväntat i början av säsongen. Det verkar ganska likt fjolårets, som inte heller var riktigt exceptionellt i september, men sedan förvandlades till ett av de längsta ozonhålen i vårt datarekord senare under säsongen. Nu visar våra prognoser att årets hål har utvecklats till ett ganska större än vanligt. Virveln är ganska stabil och stratosfäriska temperaturer är ännu lägre än förra året. Vi tittar på ett ganska stort och potentiellt också djupt ozonhål. ”

CAMS operativa övervakning av ozonskiktet använder datormodellering i kombination med satellitobservationer på liknande sätt som väderprognoser för att ge en heltäckande tredimensionell bild av ozonhålets tillstånd. För det kombinerar CAMS effektivt olika delar av tillgänglig information. En del av analysen består av observationer av den totala ozonkolonnen från mätningar i den ultraviolett-synliga delen av solspektret. Dessa observationer är av mycket hög kvalitet men är inte tillgängliga i regionen som fortfarande ligger i polarnatten. En annan uppsättning observationer ingår, som ger avgörande information om ozonlagrets vertikala struktur, men har begränsad horisontell täckning. Genom att kombinera totalt fem olika källor och sammanföra dem med sin sofistikerade numeriska modell kan CAMS ge en detaljerad bild av ozonfördelningen med konsekvent total kolumn, profil och dynamik. Mer information i bifogat pressmeddelande.

CAMS_Newsflash_Ozone Day_15092021_BEEN.docx
 
Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation, som fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgänglig driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och förvaltas av Europeiska kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU -byråer och Mercator Océan, bland andra. ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observation program: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU Joint Research Council (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 34 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en 24/7 operativ tjänst som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25% av sin kapacitet för sina egna ändamål. ECMWF utökar sin plats i sina medlemsstater för vissa aktiviteter. Förutom ett huvudkontor i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som bedrivs i partnerskap med EU, som Copernicus, att finnas i Bonn, Tyskland från sommaren 2021.

Fortsätt läsa

Klimatförändring

Tyskt val: Hungerstrejkare vill ha större åtgärder mot klimatförändringarna

publicerade

on

En grupp ungdomar är inne i den tredje veckan av en hungerstrejk i Berlin och hävdar att Tysklands politiska partier inte hanterar klimatförändringarna på ett adekvat sätt inför denna månads allmänna val., skriver Jenny Hill, Klimatförändring.

Demonstranterna - mellan 18 och 27 år - har lovat att fortsätta sin hungerstrejk tills de tre ledande kandidaterna som tävlar om att ersätta Angela Merkel kommer överens om att träffa dem.

Det finns en dämpad atmosfär bland de små tälten och handmålade banderoller nära tyska kansliet i Berlin.

Annons

De sex unga som har varit i hungerstrejk i mer än två veckor säger att de känner sig svaga.

Som 27 -åring är Jacob Heinze den äldsta av demonstranterna här (arrangörerna säger att fyra andra personer har anslutit sig till hungerstrejken utanför lägret). Han talar långsamt, uppenbarligen kämpar för att koncentrera sig, men sa till BBC att medan han är rädd för konsekvenserna av hans "obestämda hungerstrejk", är hans rädsla för klimatförändringar större.

"Jag har redan sagt till mina föräldrar och mina vänner att det finns en chans att jag inte kommer att se dem igen", sa han.

Annons

"Jag gör det här för att våra regeringar misslyckas med att rädda den unga generationen från en framtid som är bortom fantasi. Vilket är fruktansvärt. Vi kommer att möta krig om resurser som vatten, mat och mark och detta är redan en verklighet för många människor i världen. "

Med mindre än två veckor till Tysklands allmänna val kräver Jacob och hans demonstranter att de tre ledande kandidaterna ska ersätta Angela Merkel som tysk förbundskansler kommer och pratar med dem.

Hungerstrejkare efter klimatpolitiken i Berlin, 2021

Klimatförändringar är utan tvekan den största valfrågan här. Tyska politiker har påverkats av massgataprotesterna från unga klimataktivister de senaste åren, men sommarens dödliga översvämningar i västra landet har också fokuserat allmänhetens oro.

Trots det, säger hungerstrejkarna, föreslår inget av de viktigaste politiska partierna - inklusive Miljöpartiet - lämpliga åtgärder för att lösa problemet.

"Inget av deras program tar hänsyn till de faktiska vetenskapliga fakta hittills, särskilt inte faran med att tippa (stora irreversibla klimatförändringar) och det faktum att vi är väldigt nära att nå dem", säger taleskvinnan Hannah Luebbert.

Hon säger att demonstranterna vill att Tyskland inrättar en så kallad medborgarmöte - en grupp människor som valts för att återspegla alla delar av samhället - för att hitta lösningar.

"Klimatkrisen är också en politisk kris och kanske en kris i vår demokrati, eftersom uppläggningen med val vart fjärde år och det stora inflytandet från lobbyister och ekonomiska intressen inom våra parlament leder ofta till att ekonomiska intressen är viktigare än vår civilisation, vår överlevnad, säger Luebbert.

"Sådana medborgarstämmor påverkas inte av lobbyister och det är inte politiker där som är rädda för att inte bli omvalda, det är bara människor som använder sin rationalitet."

En vy över ett klimataktivisters läger nära Reichstag -byggnaden den 12 september 2021 i Berlin, Tyskland.
Hungerstrejkarna säger att ingen av kandidaterna gör tillräckligt för att förhindra en klimatkatastrof

Hungerstrejkarna säger att endast en av förbundskanslerkandidaterna - Annalena Baerbock från Miljöpartiet - har svarat, men att hon pratade med dem via telefon snarare än att möta deras krav på ett offentligt samtal. Hon har vädjat till dem att avsluta hungerstrejken.

Men gruppen - som lockar till sig ökande publicitet - har lovat att fortsätta, även om de erkänner nöd av sina familjer och vänner.

Trots det, säger Jacob, stöder hans mamma honom.

"Hon är rädd. Hon är riktigt, riktigt rädd men hon förstår varför jag tar de här stegen. Hon gråter varje dag och ringer varje dag och frågar mig, är det inte bättre att sluta? Och vi kommer alltid till den punkt där vi säger nej, det är nödvändigt att fortsätta, sa han.

"Det är verkligen nödvändigt att väcka människor över hela världen."

Fortsätt läsa

Översvämningar

En person saknas fortfarande efter översvämningar i södra Frankrike

publicerade

on

By

Vind, hagel och regn blåser i Rodilhan, Gard, Frankrike 14 september 2021, i denna skärmgrepp från en video i sociala medier. @YLONA91/via REUTERS

En person rapporterades fortfarande försvunnen på tisdagen (14 september) efter att ett kraftigt regn drabbade Gard -regionen i södra Frankrike, säger inrikesminister Gerald Darmanin, som besökte området. skriver Dominique Vidalon och Benoit Van Overstraeten, Reuters.

Andra personer som rapporterats försvunna har hittats, säger lokala myndigheter.

"Cirka 60 byar har delvis drabbats", sa Darmanin på BFM TV.

Annons

"Väderläget har förbättrats sedan mitt på eftermiddagen, men det kommer att förvärras igen över natten", sade regionens prefekt i ett uttalande och tillade att skolor i området skulle stängas på onsdagen (15 september).

Annons
Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend