Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

EU ställer in tid för förbränningsmotorn inom två decennier

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Lastbilar kö på motorväg A16 för att komma in i kanaltunneln i Calais, norra Frankrike, 17 december 2020. REUTERS / Pascal Rossignol
En elbil ses inkopplad vid en laddningspunkt för elfordon i Rom, Italien, 28 april 2021. REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Europeiska unionen föreslog åtgärder på onsdagen (13 juli) som en del av ett brett klimatpaket som signalerar slutet på försäljningen av bensin och diesel inom 20 år och påskyndar övergången till elektrisk framdrift. skriva Nick Carey, Kate Abnett och Ilona Wissenbach.

Många biltillverkare har redan meddelat enorma investeringar i elektrifiering, delvis i väntan på strängare utsläppsmål, men vill veta om EU kommer att stödja dem genom att bygga offentliga laddstationer och hur snart det vill att hybridelektriska / förbränningsfordon ska fasas ut.

"År 2040 kommer de flesta biltillverkarnas modeller att bli ganska elektrifierade ändå", säger Nick Parker, en vd på konsultföretaget AlixPartners. "Frågan är om de (EU) kan försöka tvinga resan längs vägen eller lämna det upp till enskilda biltillverkare att bestämma den vägen för sig själva."

Annons

Förra månaden Volkswagen AG (VOWG_p.DE) sa att det skulle sluta sälja bilar med förbränningsmotorer i Europa 2035, och något senare i Kina och USA, som en del av övergången till elfordon. Läs mer.

Och förra veckan Stellantis (STLA.MI), världens nr 4-biltillverkare, sa att de skulle investera mer än 30 miljarder euro (35 miljarder dollar) fram till 2025 för att elektrifiera sin uppställning. Läs mer.

Men trots framstegen har EU: s utsläpp från vägtransporter faktiskt ökat de senaste åren, och de nya åtgärderna syftar till att anpassa sektorn till blockets övergripande strategi att nå nollutsläpp till 2050.

Annons

EU: s verkställande direktör, Europeiska kommissionen, kommer att lägga fram bindande utsläppsmål som i själva verket gör det omöjligt att sälja nya fossila bränsledrivna fordon i 27-länderna blocket antingen 2035 eller 2040, enligt källor som är bekanta med diskussionerna.

Ett befintligt mål om en minskning av koldioxidutsläppen på 37.5% från nuvarande nivåer till 2 förväntas ersättas med en minskning på mellan 2030% och 50%.

LADDAR UPP

Bilutsläppen med låga utsläpp ökade i Europa förra året, även då COVID-19-pandemin slog den totala fordonsförsäljningen, och en av nio nya bilar som såldes var en el- eller plug-in-hybrid. Läs mer.

Full elektrifiering är dock fortfarande långt borta. Även när köpare har råd med den avsevärda prispremien för ett del- eller helelektriskt fordon har många avskräckts av "räckvidd" på grund av brist på offentliga laddstationer.

Biltillverkare har telegraferat att de endast kommer att acceptera strängare utsläppsmål i utbyte mot massiva offentliga investeringar i laddare, och det finns tecken på att de har hörts.

Bryssel förväntas föreslå lagstiftning som kräver att länder installerar offentliga laddpunkter på bestämda avstånd längs större vägar.

"Ett slutdatum för förbränningsmotorer ökar trycket att EU och medlemsstaterna måste ta hand om utvecklingen av laddningsinfrastrukturen", säger Patrick Hummel, en analytiker vid UBS. "Det kan inte vara så att biltillverkarna måste ställa in laddstationerna på egen hand."

Vissa europeiska biltillverkare som BMW (BMWG.DE) och Renault (RENA.PA) har investerat stort i plug-in-hybrider - som har både förbränningsmotorer och elmotorer - som ett sätt att lösa detta problem på medellång sikt.

Men med de gröna uppgifterna för hybridbilar som alltmer utmanas, fruktar de att mycket av denna investering kommer att slösas bort om de skjuts för att fasa ut dem för tidigt. Läs mer.

AlixPartners uppskattar att biltillverkare och leverantörer globalt kommer att investera 2021 miljarder dollar i elektrifiering under 2025 till 330, en ökning med 41% från uppskattningen på 250 miljarder dollar för perioden 2020 till 2024.

Alla kommissionens förslag kommer att behöva förhandlas fram och godkännas av EU: s medlemsstater och Europaparlamentet.

($ 1 = € 0.8477)

Lantbruk

Jordbruk: Lansering av en årlig ekologisk dag i EU

publicerade

on

Den 24 september firade Europaparlamentet, rådet och kommissionen lanseringen av en årlig ”EU -organisk dag”. De tre institutionerna undertecknade en gemensam deklaration från och med den 23 september som en organisk EU -dag. Detta följer upp på Handlingsplan för utveckling av ekologisk produktion, antogs av kommissionen den 25 mars 2021, som meddelade att en sådan dag skulle inrättas för att öka medvetenheten om ekologisk produktion.

Vid signerings- och lanseringsceremonin sa jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski: ”Idag firar vi ekologisk produktion, en hållbar jordbrukstyp där livsmedelsproduktion sker i harmoni med naturen, biologisk mångfald och djurens välbefinnande. 23 september är också höstdagjämning, när dag och natt är lika långa, en symbol för balans mellan jordbruk och miljö som passar bäst för ekologisk produktion. Jag är glad att vi tillsammans med Europaparlamentet, rådet och nyckelaktörer inom denna sektor får lansera den här årliga ekologiska dagen i EU, ett utmärkt tillfälle att öka medvetenheten om ekologisk produktion och främja den nyckelroll som den spelar i övergången till hållbar livsmedelssystem. ”

Det övergripande målet med handlingsplanen för utveckling av ekologisk produktion är att väsentligt öka produktionen och konsumtionen av ekologiska produkter för att bidra till uppnåendet av Farm to Fork och biologiska mångfaldsstrategiernas mål som att minska användningen av gödselmedel, bekämpningsmedel och antimikrobiella medel. Den ekologiska sektorn behöver rätt verktyg för att växa, enligt handlingsplanen. Strukturerad runt tre axlar - öka konsumtionen, öka produktionenoch ytterligare att förbättra sektorns hållbarhet -, 23 åtgärder läggs fram för att säkerställa en balanserad tillväxt inom sektorn.

Annons

Handlingar

För att öka konsumtionen innehåller handlingsplanen åtgärder som att informera och kommunicera om ekologisk produktion, främja konsumtion av ekologiska produkter och stimulera till en större användning av organiska ämnen i offentliga kantiner genom offentlig upphandling. För att öka den ekologiska produktionen, Gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) kommer att förbli ett viktigt verktyg för att stödja omställningen till ekologiskt jordbruk. Det kommer att kompletteras med till exempel informationshändelser och nätverk för att dela bästa praxis och certifiering för grupper av bönder snarare än för enskilda. Slutligen, för att förbättra hållbarheten i ekologiskt jordbruk, kommer kommissionen att avsätta minst 30% av budgeten för forskning och innovation inom jordbruk, skogsbruk och landsbygdsområden till ämnen som är specifika för eller relevanta för den ekologiska sektorn.

Bakgrund

Annons

Ekologisk produktion har ett antal viktiga fördelar: ekologiska fält har cirka 30% mer biologisk mångfald, ekologiskt odlade djur åtnjuter en högre grad av djurskydd och tar mindre antibiotika, ekologiska bönder har högre inkomster och är mer motståndskraftiga, och konsumenterna vet exakt vad de får tack vare EU: s organiska logotyp.

Mer

Handlingsplanen för utvecklingen av den ekologiska sektorn

Farm to fork-strategi

Strategi för biologisk mångfald

Ekologiskt jordbruk en överblick

Den gemensamma jordbrukspolitiken

Fortsätt läsa

Utbildning

EU tillkännager 25 miljoner euro för utbildning i krissammanhang och 140 miljoner euro för att stödja forskning inom hållbara livsmedelssystem

publicerade

on

I sitt tal vid Global Citizen Live evenemang, meddelade EU -kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, att Europeiska unionen lovar 140 miljoner euro för att stödja forskning inom hållbara livsmedelssystem och bekämpa mathunger via CGIAR, och ytterligare 25 miljoner euro för Utbildning kan inte vänta.  

EU -kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa: ”Vi måste gå samman för att slå coronaviruset och bygga om världen bättre. Europa gör sin del. Från början har européer skickat 800 miljoner doser vacciner med världen, även när vi inte hade tillräckligt för oss själva. Nu måste vi öka, för att hjälpa till att avsluta denna pandemi globalt, sluta hunger, ge barn över hela världen lika chanser. Team Europe har redan förbundit sig att donera 500 miljoner doser vacciner till utsatta länder till nästa sommar. Utöver detta förbinder sig EU -kommissionen idag 140 miljoner euro för att förbättra den globala livsmedelsförsörjningen och minska extrem fattigdom, och 25 miljoner euro till utbildning kan inte vänta, för att stödja utbildning för barn runt om i världen som lever genom konflikter och kriser. ”

Kommissionär för internationella partnerskap Jutta Urpilainen sa: "Vi måste enas för att sätta SDG: erna på nytt. Som vi fortsätter att bevittna kan vi aldrig ta tillgång till utbildning för givet. Team Europe har hittills bidragit till mer än 40% av finansieringen av Utbildning kan inte vänta, och det nya bidraget på 25 miljoner euro från EU kommer att ytterligare stödja det för att nå de mest utsatta barnen och ta dem tillbaka till utbildning. Tack vare vårt betydande stöd på 140 miljoner euro till CGIAR kommer vi att skapa möjligheter för ungdomar och kvinnor, samtidigt som de hanterar en av de viktigaste utmaningarna i dag, för att främja hållbara livsmedelssystem. Samordnade globala åtgärder kommer att vara avgörande för att uppnå en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar omvandling av livsmedelssystem. ” 

Annons

Läs hela pressmeddelande, den uttalande av president von der Leyen och den faktablad om Team Europe COVID-19 globala svar.

Annons
Fortsätt läsa

Lantbruk

Gemensam jordbrukspolitik: Hur stöder EU jordbrukare?

publicerade

on

Från att stödja jordbrukare till att skydda miljön, täcker EU: s jordbrukspolitik en rad olika mål. Lär dig hur EU: s jordbruk finansieras, dess historia och dess framtid, Samhället.

Vad är den gemensamma jordbrukspolitiken?

EU stöder jordbruk genom sin Den gemensamma jordbrukspolitiken (KEPS). Det inrättades 1962 och har genomgått ett antal reformer för att göra jordbruket rättvisare för bönder och mer hållbart.

Annons

Det finns cirka 10 miljoner gårdar i EU och jordbruks- och livsmedelssektorn ger tillsammans nästan 40 miljoner jobb i EU.

Hur finansieras den gemensamma jordbrukspolitiken?

Den gemensamma jordbrukspolitiken finansieras genom EU: s budget. Under EU: s budget för 2021--2027, 386.6 miljarder euro har avsatts för jordbruk. Det är uppdelat i två delar:

Annons
  • 291.1 miljarder euro för Europeiska jordbruksgarantifonden, som ger inkomststöd till jordbrukare.
  • 95.5 miljarder euro för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, som inkluderar finansiering för landsbygden, klimatåtgärder och förvaltning av naturresurser.

Hur ser EU -jordbruket ut idag? 

Jordbrukare och jordbrukssektorn drabbades av COVID-19 och EU införde särskilda åtgärder för att stödja industrin och inkomster. Nuvarande regler för hur CAP -medel ska användas går fram till 2023 på grund av förseningar i budgetförhandlingarna. Detta krävde ett övergångsavtal till skydda jordbrukarnas inkomster och säkerställa livsmedelsförsörjningen.

Kommer reformen att innebära en mer miljövänlig gemensam jordbrukspolitik?

EU -jordbruket står för ungefär 10% av utsläppen av växthusgaser. Reformen bör leda till en mer miljövänlig, rättvisare och transparent EU: s jordbrukspolitik, sade ledamöterna efter en överenskommelse träffades med rådet. Parlamentet vill koppla den gemensamma jordbrukspolitiken till Parisavtalet om klimatförändringar, samtidigt som stödet till unga jordbrukare och små och medelstora gårdar ökar. Parlamentet kommer att rösta om det slutliga avtalet 2021 och det kommer att träda i kraft 2023.

Jordbrukspolitiken är kopplad till European Green Deal och den Farm to Fork-strategi från Europeiska kommissionen, som syftar till att skydda miljön och säkerställa hälsosam mat för alla, samtidigt som böndernas försörjning garanteras.

Mer om jordbruk

Genomgång 

Kontrollera lagstiftningens framsteg 

Fortsätt läsa
Annons
Annons
Annons

trend