Anslut dig till vårt nätverk!

CO2 utsläpp

Kommissionen antar nya bilagor till EU:s riktlinjer för handel med utsläppsrätter för statligt stöd, som definierar tillämpliga effektivitetsriktmärken och CO2-faktorer

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europeiska kommissionen har antagit två nya bilagor till EU:s system för handel med utsläppsrätter Riktlinjer för statligt stöd (”ETS-riktlinjerna”). De nya bilagorna kompletterar ETS-riktlinjerna och definierar tillämpliga effektivitetsriktmärken och CO2-faktorer. ETS-riktlinjerna syftar till att minska risken för "koldioxidläckage", där företag flyttar produktion till länder utanför EU med mindre ambitiös klimatpolitik, vilket leder till mindre ekonomisk aktivitet i EU och ingen minskning av utsläppen av växthusgaser globalt. Riktlinjerna gör det särskilt möjligt för medlemsstaterna att kompensera sektorer som riskerar att flyttas för en del av de högre elpriserna till följd av de koldioxidprissignaler som skapats av EU ETS (så kallade "indirekta utsläppskostnader").

När de reviderade ETS-riktlinjerna antogs i september 2020 signalerade kommissionen att de två bilagorna om "Effektivitetsriktmärken" och om "CO2-faktorer" skulle publiceras i ett senare skede. Effektivitetsriktmärkena representerar den mängd el som är involverad i den mest effektiva produktionsprocessen för varje produkt. CO2-faktorerna, som är baserade på blandningen av kraftproduktion från fossila bränslen i varje land eller region, återspeglar i vilken utsträckning grossistpriset på den el som förbrukas av stödmottagaren påverkas av ETS-kostnaderna i de relevanta priszonerna.

Kommissionen har i dag antagit en Kommunikation kompletterar ETS-riktlinjerna och introducerar de utestående bilagorna. Effektivitetsriktmärkena och CO2-faktorerna som definieras i bilagorna är baserade på expertinput, tidigare praxis och statistiska uppgifter. Mer specifikt sattes effektivitetsriktmärkena på grundval av en expertstudie av en extern konsult. Metoden för att fastställa tillämpliga CO2-faktorer liknar den som tillämpades i de tidigare riktlinjerna och är baserad på uppgifter från Eurostat.

De nya effektivitetsriktmärkena och CO2-faktorerna kommer att ingå i beräkningen av ersättningsbeloppet för indirekta kostnader som stödmottagarna ådragit sig från och med 2021, och är därför viktiga element för att säkerställa proportionaliteten hos de stödåtgärder som beviljas enligt ETS-riktlinjerna.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.
Annons
Annons

trend