Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Hälsounionen: Starkare EU-insatser på folkhälsosituationer

DELA MED SIG:

publicerade

on

Med 542 röster för, 43 emot och nio nedlagda röster godkände parlamentsledamöterna överenskommelse med rådet att förlänga mandatet för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar. Denna lagstiftning kommer att stärka EU:s förmåga att förebygga, förbereda sig för och hantera utbrott av smittsamma sjukdomar.

För att säkerställa att deras verksamhet kompletterar och är konsekvent kommer ECDC att samarbeta med Europeiska kommissionen och nationella myndigheter. Centrumet kommer att samordna standardisering och validering av data och dataspridning på EU-nivå. Detta kommer att säkerställa aktuella och jämförbara data.

ECDC kommer också att noga övervaka de nationella hälsosystemens förmåga att upptäcka, förebygga, reagera och återhämta sig från utbrott av smittsamma sjukdomar, identifiera luckor och ge vetenskapligt baserade rekommendationer.

Insatsplanering, förebyggande och beredskap

Med 544 röster för, 50 emot och 10 nedlagda röster från parlamentet, godkände också avtalet om flera åtgärder som kommer att göra det möjligt för EU att bättre reagera på gränsöverskridande allvarliga hälsohot.

Dessa nya regler kommer att förbättra planering, förberedelser och responsplanering på både EU-nivå och nationell nivå. Kommissionen kommer att kunna erkänna en nödsituation för folkhälsan på EU-nivå. Detta skulle möjliggöra ett starkare samarbete inom EU samt utveckling och lagring av medicinska motåtgärder.

Denna lagstiftning klargör hur man gemensamt ska upphandla läkemedel och medicintekniska produkter. Det tillåter också förhandlingar och parallella upphandlingsbegränsningar av länder.

Annons

Joanna Kopcinska, föredragande (ECR) uttalade: "ECDC förväntas ge rekommendationer för att stärka hälsosystemen och spela en roll för utvecklingen av hälsoindikatorer som kommer att hjälpa till att hantera och reagera på hot om överförbara sjukdomar och relaterade folkhälsofrågor. Centret kommer att ha förmåga att tillhandahålla oberoende och robust vetenskaplig expertis samt stödja åtgärder för att förebygga, förbereda och reagera på gränsöverskridande hälsohot.

Referent Veronique Troillet-Lenoir (Förnya FR): "Denna lagstiftning svarar tydligt på de 74 % europeiska medborgarna som önskar ett större europeiskt engagemang i krishantering. Steg för steg kommer Europeiska hälsounionen att byggas. Detta projekt kommer att fortsätta i sammanhanget diskussioner om en framtida konvention för översynen av europeiska fördrag.

Nästa steg

Efter omröstningarna i plenum måste texterna godkännas officiellt av rådet innan de offentliggörs i EU:s officiella tidning.

Bakgrund

Kommissionen presenterade ett nytt ramverk för hälsosäkerhet som en del av bygga en europeisk hälsounion. Den byggde på erfarenhet av covid-19. Paketet innehåller tre lagar: a mer kraftfull roll för Europeiska läkemedelsmyndigheten; en förlängning av mandatet för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och ett förslag till förordning om allvarliga gränsöverskridande hälsohot.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend