Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

BEAMING, BIOEKONOMIALLIANSEN FÖR ATT STIMULERA INNOVATIV OCH INKLUSIV GRÖN ÖVERGÅNG

DELA MED SIG:

publicerade

on

Det europeiska projektet syftar till att öka innovation och kunskapsdelning inom bioekonomiområdet genom samarbete mellan europeiska högre utbildningsinstitutioner.

BEAMING har fått 3.9 miljoner euro i finansiering från EU:s Horizon Europe Research and Innovation-program

The Bioeconomy Excellence Alliance for Stimulating Innovative and Inclusive Green Transition (BEAMING) är ett innovativt projekt dedikerat till att främja spetskompetens och främja innovation inom området bioekonomi. Initiativet syftar till att ta itu med behovet av att öka konkurrenskraften och synligheten för högre utbildningsinstitutioner (HEI) i Europa, med särskilt fokus på att utvidga länder i östeuropeiska EU-medlemsstater och västra Balkan.

För detta ändamål kommer BEAMING-projektet att sammanföra lärosäten från olika regioner, främja överföring av kunskap och teknik och främja en samarbetskultur genom att fokusera på olika nyckelmål: stärka kompetensen och kapaciteten hos forskare i tidiga karriärer inom bioekonomisk forskning, främja institutionella reformer, främja tvärvetenskapligt samarbete, förbättra tekniköverföring och uppmuntra en inkluderande institutionell kultur.

Initiativet kommer att följa en metodik baserad på Quadruple Helix innovationsekosystemmetod, som involverar samarbete mellan lärosäten, industri, myndigheter och civilsamhället. Detta tillvägagångssätt kommer att öka innovationsförmågan och den praktiska tillämpningen av forskningsresultat, samt engagera allmänheten i processer som underlättar förändringar i konsumentbeteende och miljömedvetenhet.

Sammanfattningsvis har BEAMING åtagit sig att främja gränsöverskridande samarbete inom bioekonomisektorn, med fokus på att höja spetskompetens och innovation. Genom att sammanföra högre utbildningsinstitutioner, främja en inkluderande kultur och förbättra tekniköverföring, syftar projektet till att stärka lärosätenas roll inom deras fyrfaldiga helixinnovationssystem och underlätta institutionell förändring. Detta samarbete förväntas förbättra lärosätenas befogenhet att skapa ett dynamiskt ekosystem som ger både regionala och globala fördelar inom bioekonomisektorn.

Aktuella utmaningar inom bioekonomin

Bioekonomin är ett ekonomiskt system som använder förnybara biologiska resurser för att producera ett brett utbud av varor och tjänster, som syftar till hållbarhet och minskat beroende av icke-förnybara energikällor. Men i dag står bioekonomin inför betydande utmaningar. Det finns ett akut behov av att ta itu med hållbarhetsfrågor, såsom utarmning av resurser, klimatförändringar och ökande ojämlikhet. Dessutom är effektiv överföring av kunskap och teknik mellan nyckelintressenter i högre utbildningsinstitutioner, regeringar, civilsamhället och industrin avgörande för att driva innovation och den praktiska tillämpningen av framsteg inom bioekonomi. Sektorn kräver strukturella och politiska reformer som främjar spetskompetens och transdisciplinärt samarbete. Dessa utmaningar understryker behovet av att etablera ett effektivt gränsöverskridande samarbete för att ta itu med aktuella frågor inom bioekonomi och utnyttja dess potential för hållbar utveckling.

Annons

Om BEAMING

Ledby Budapest University of Technology and Economics består BEAMING-konsortiet av Agricultural University of Plovdiv, Agricultural University of Tirana, BIOEAST Hub CR, BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences, CluBE - The Cluster of Bioeconomy and Environment of Western Macedonia , Educons University,  Hungarian Innovation Agency, Fraunhofer Institute for System and Innovation Research, INCDSB – National Institute of Research and Development for Biological Sciences,  Ss. Cyril och Methodius University i Skopje, Sustainable Innovations Europe, University of Banja Luka, University of Novi Sad – Faculty of Agriculture, och University of Osijek – Faculty of Food Technology, med stöd av University of Pannonia som associerad partner.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend