Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Nytt miljöbrottsdirektiv träder i kraft

DELA MED SIG:

publicerade

on

Det nya miljöbrottsdirektivet trädde i kraft måndagen den 20 maj. Den innehåller en omfattande och uppdaterad lista över miljöbrott som tar itu med de allvarligaste brotten mot miljöförpliktelser.

EU:s medlemsstater måste se till att dessa överträdelser utgör brott i deras nationella lagstiftning. Det nya direktivet introducerar också flera nya brottskategorier, såsom olaglig fartygsåtervinning, olaglig vattenuttag, allvarliga överträdelser av EU:s kemikalie- och kvicksilverlagstiftning, allvarliga överträdelser relaterade till hanteringen av fluorerade växthusgaser och allvarliga brott mot lagstiftningen om invasiva främmande arter.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend