Anslut dig till vårt nätverk!

Djurtransporter

Djurskydd: Parlamentet vill ha bättre skydd för transporterade djur  

DELA MED SIG:

publicerade

on

Långa resor skapar stress och lidande för lantbrukets djur. Ledamöterna vill ha strängare kontroller, hårdare straff och kortare restider för att öka djurens välbefinnande i hela EU, Samhället.

Varje år transporteras miljontals djur långa sträckor över EU och till länder utanför EU för att födas upp, födas upp eller slaktas, samt för tävlingar och handel med husdjur. Från 2009 till 2015, antalet djur som transporteras inom EU ökat med 19% - från 1.25 miljarder till 1.49 miljarder. Antalet för grisar, fjäderfä och hästar ökade, medan antalet för nötkreatur, får och getter minskade. Under samma period ökade antalet sändningar av levande djur i EU från cirka 400,000 430,000 till XNUMX XNUMX per år.

Det finns redan EU: s regler för djurskydd och välbefinnande under transport. Men en upplösning antogs av parlamentsledamöterna den 14 februari efterlyser bättre verkställighet, sanktioner och minskade restider. "Vid utformningen och genomförandet av unionens […] politik ska unionen och medlemsländerna, eftersom djur är kännande varelser, ta full hänsyn till djurens välfärdskrav.” Artikel 13, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Minskar resetiden

Långa resor stressar djur, som lider av minskat utrymme, växlande temperaturer, begränsad mat och vatten samt fordonsrörelser. Otillräcklig utrustning eller dåliga väderförhållanden kan innebära att djur skadas eller blir sjuka under transporten. Att korsa gränser till länder utanför EU, med långa stopp för att kontrollera dokument, fordon och djur är ett ytterligare problem. Djur som transporteras mer än åtta timmar inom EU varje år 

  • 4 miljoner nötkreatur 
  • 4 miljoner får 
  • 150,000 hästar 
  • 28 miljoner grisar 
  • 243 miljoner fjäderfä 

Ledamöterna hävdar att resor bör vara så korta som möjligt, och rekommenderar alternativa lösningar, såsom transport av animaliska produkter snarare än levande djur och utveckling av anläggningar för slakt och köttbearbetning på gården eller lokala.

Dessutom begär de att en tydlig definition av djurens lämplighet för transport ska fastställas för att undvika ytterligare risker.

Annons

Striktare kontroller och hårdare straff

Ledamöterna rekommenderar användning av modern teknik, såsom geolokaliseringssystem, för att möjliggöra spårning av resor i realtid. De uppmanar också EU-länderna att genomföra fler stickprovskontroller för att hjälpa till att minska antalet överträdelser. Nivån på inspektionerna varierar kraftigt över EU, från noll till flera miljoner inspektioner per år. Incidensen av överträdelser varierar från 0 % till 16.6 %.

Parlamentet trycker också på för hårdare straff för att motverka dålig praxis, inklusive sanktioner för medlemsländer som inte tillämpar EU-reglerna korrekt. Företag som bryter mot reglerna bör möta förbud mot otillräckliga fordon och fartyg, indragning av transporttillstånd och obligatorisk personalutbildning om djurskydd.

Högre normer utomlands

För att skydda djur som exporteras till länder utanför EU vill parlamentsledamöter ha bilaterala avtal eller ett förbud mot transport av levande djur när nationella standarder inte är anpassade till EU:s lagstiftning. De vill också ha försäkringar om att lämpliga rastplatser där djuren kan äta och dricka finns vid tullstationerna.

Nästa steg

Parlamentet inrättade en utredningskommitté om skydd av djur under transport inom och utanför EU i juni 2020.

Kommittén fann systemiska misslyckanden i genomförandet av djurtransporter regler i hela EU. Kommitténs betänkande antogs under en plenarsession i januari 2022.

Läs mer om EU:s djurskyddslagar.

Läs mer 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend