Anslut dig till vårt nätverk!

Kolsänkor

Koldioxidavskiljning och lagringsprojekt över hela Europa

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Europa har sett en ökning av ansträngningarna att ta bort koldioxid (CO2) och lagra den under jord. Detta är ett resultat av att regeringar och industrier försöker sänka sina utsläpp för att nå sina klimatmål.

Carbon Capture and Storage-teknik (CCS) är en metod för att fånga upp CO2 från atmosfären och lagra den under jord. CO2 som fångas upp kan användas i olika industriella tillämpningar.

Enligt International Association of Oil and Gas Producers finns det cirka 70 CCS-projekt på gång eller planerade i Europa. Det här är bara några av de projekt som för närvarande är under utveckling:

NORDSJÖN

NORGE

* Northern Lights är ett joint venture mellan Equinor , TotalEnergies , Shell och TotalEnergies . Den kommer att börja injicera 1.5 miljoner ton CO2 per år (mtpa) i saltvattenakvifären nära Troll-gasfältet i mitten av 2024. Enligt efterfrågan finns det planer på att öka lagringskapaciteten med 5-6 mtpa från och med 2026.

Equinors projekt Smeaheia för att bygga en lagringsplats i Nordsjön med potential att injicera så mycket som 20 mtpa med start 2027/2028. Equinor beviljades prospekteringslicensen 2022. Den sa att man planerar att injicera koldioxid från väteproduktion och några industrikunder i Europa. Det slutliga investeringsbeslutet förväntas fattas av bolaget 2.

* Luna är ett projekt av tyska Wintershall Dea [RIC.RIC.WINT.UL], som syftar till att lagra upp till 5 miljoner ton CO2 per år på en plats 120 km väster om Bergen. I oktober tilldelades Wintershall Dea en prospekteringslicens tillsammans med sin norska partner Cape Omega. Wintershall Dea innehar 60 % av licensen, medan Norges Cape Omega innehar de återstående 40 %.

Annons

* Errai är ett gemensamt projekt av Neptune Energy i Storbritannien och Norges Horisont Energi. Målet är att bygga en lagringsplats i Nordsjön med 4-8 mtpa och en mottagningsterminal. Licensen ska sökas av samarbetspartnerna.

STORBRITANNIEN

* Acorn CCS är ett projekt utanför Skottland som kommer att utveckla en lagringsanläggning med en kapacitet på 5-10 miljoner ton CO2 per år till 2030. Storegga Shell, Harbour Energy och North Sea Midstream Partners (NSMP), äger 30 % vardera av insatser. Resterande 10% ägs av North Sea Midstream Partners.

* Viking CCS är ett projekt tidigare känt som V Net Zero. Det leddes av Harbor Energy, ett oberoende olje- och gasbolag. Målet är att lagra 10 mtpa CO2 i uttömda gasfält i Nordsjön till 2030. Det kommer att börja injicera CO2 med en hastighet på initialt 2 mtpa.

* Northern Endurance är ett BP-ledd partnerskap. Målet är att bygga infrastruktur för att transportera och lagra cirka 20 mtpa CO2 från två industrikluster i Teesside och Humberside med start 2030. Projektet kommer att transportera CO2 via rörledningar till en lagringsplats cirka 145 km offshore i norra Nordsjön. Projektet har även andra partners, bland annat National Grid (NG.L.), Equinor Shell, TotalEnergies och Shell.

NEDERLÄNDERNA

* Porthos är ett projekt av hamnen i Rotterdam och Gasunie. Målet är att lagra 2.5 miljoner ton CO2 i Nordsjöns utarmade gasfält. Fyra industriella partners har redan kontrakterat all lagringskapacitet: Air Liquide, Air Products, Shell (XOM.N) och Shell. Även om projektet skulle påbörja CO2-injektioner mellan 2024-2025, är det troligt att uppstarten kommer att försenas med rättsliga hinder.

* L10, ett projekt av Neptune Energy för att lagra 4-5 miljoner ton CO2 i ett nederländskt utarmat gasfält i Nordsjön, första injektioner ska påbörjas 2026. Rosewood Exploration, ExxonMobil och det statligt ägda EBN är också partners i detta projekt.

DANMARK

* Grönsand är ett projekt av INEOS Energy och Wintershall Dea. Man planerar att injicera upp till 1.5 mtpa CO2 i olje- och gasfält som är utarmade i den danska delen av Nordsjön. Detta kommer att följas av en kapacitetsökning med 8 mtpa till 2030.

TotalEnergies leder projektet Bifrost. Målet är att injicera så mycket som 3 mtpa CO2 i ett olje- och gasfält som har utarmats i den danska Nordsjösektionen med start 2027. Orsted (ORSTED.CO), som äger offshore pipelines, är också involverad i projektet. Potentiellt kan Bifrost också utforskas för att injicera upp till 10 miljoner mtpa år 2030.

TYSKLAND

* Wilhelmshavens CO2-exportterminal. Detta projekt leddes av Wintershall Dea. Målet är att bygga en CO2-lagrings- och kondenseringsanläggning i Wilhelmshaven. CO2 kan sedan fraktas till eller ledas till permanenta lagringsplatser under Nordsjön. Det initiala målet är att hantera cirka 1 mtpa CO2 från och med 2026.

AUTOTHER FÖRVARINGSPUNKT

STORBRITANNIEN

* North West Project syftar till att omvandla gas och bränslegas från Stanlow-raffinaderiet, Cheshire, till kolväteväte med låg kolhalt. Den kommer att fånga upp och överföra den CO2 som produceras av processen via rörledningar till offshore-lagring i Liverpool Bay. Som förvaring kommer befintliga salthålor från Cheshire att användas. Driften kommer att påbörjas 2025. Den kommer att lagra cirka 4.5 miljoner ton CO2 per år, vilket ökar till 10 miljoner år 2030.

BULGARIEN

* ANRAV är ett privat irländskt energibolag Petroceltic som kommer att länka samman CO2-avskiljningsutrustning vid HeidelbergCements (HEIG.DE), Devnya cementfabriker i nordöstra Bulgarien och permanent lagring till havs i Galatas utarmade Black Sea Gas Field. Den förväntas starta sin verksamhet 2028 och kommer att producera 800,000 XNUMX ton per år.

FRANKRIKE

* PYCASSO är ett projekt som fångar upp kol från sydvästra Frankrike och norra Spanien och lagrar det i ett utarmat gasfält i Aquitaine. Det förväntas att projektet kommer att transportera cirka 1 mtpa CO2 år 2030.

ISLAND

* Den Coda Terminal är ett gränsöverskridande koldioxidlager och transportnav i Straumsvik. Det kommer att drivas av Carbfix, ett isländskt kollagringsföretag. Terminalen kommer att ta emot CO2 från industriföretag och lösa upp den i vatten innan den injiceras i basaltberg. Detta kommer att möjliggöra produktion av upp till 3 miljoner ton CO2 per år från och med 2031.

* Den Silverstone-projektet, koordinerat och förvaltat av Carbfix kommer att använda kommersiell CO2-avskiljning, lösa upp den i vatten, injicera den underjordiska basaltstenen för att lagra den för minerallagring vid Hellisheidi geotermiska kraftverk, nära Mount Hengill. Silverstone kommer att lagra cirka 25.000 2025 ton koldioxid per år. Det förväntas vara i drift under första kvartalet XNUMX.

ITALIEN

* CCS Ravenna nav, ledd av Eni (ENI.MI.), är ett projekt som syftar till att fånga upp och transportera CO2 till uttömda naturgasreservoarer till havs utanför Ravennas kust, i Adriatiska havet. Projektets första fas beräknas vara avslutad 2023. Den totala avskiljnings-, transport- och lagringskedjan kan hantera CO2 upp till 100,000 XNUMX mt/a

IRLAND

* Den Cork CCS-projekt lagrar kol från irländska industrianläggningar i ett utarmat gasfält i Keltiska havet. Den kan också återanvända en befintlig transportledning. Utility Ervia är projektledare.

SVERIGE

* Slide CCS är ett CCS-projekt som leds av HeidelbergCement, dess svenska dotterbolag Cementa och dess Slite cementfabrik, på den svenska ön Gotland i Östersjön. Det kommer att fånga upp cirka 3 % av landets totala CO2-utsläpp med 1.8 miljoner ton per år.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend