Anslut dig till vårt nätverk!

CO2 utsläpp

Passar för 55: Ledamöterna stöder CO2-utsläppsnormerna för bilar och skåpbilar 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Miljöutskottets ledamöter är för en väg mot nollutsläpp vägrörlighet 2035 för nya personbilar och lätta nyttofordon, ENVI.

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) antog onsdagen (11 maj), med 46 röster för, 40 emot och två nedlagda röster, sin ståndpunkt om föreslagna regler för att revidera prestandanormerna för koldioxidutsläpp för nya bilar och skåpbilar i linje med EU:s ökade klimatambition.

I rapporten uttryckte parlamentsledamöterna sitt stöd för kommissionens förslag att nå utsläppsfria vägrörlighet till 2035.

Föreslagna åtgärder inkluderar:

- Ta bort incitamentsmekanismen för noll- och lågemissionsfordon ('ZLEV'), eftersom det inte längre tjänar sitt ursprungliga syfte;

- en rapport från kommissionen om framsteg mot vägrörlighet utan utsläpp senast i slutet av 2025 och på årsbasis därefter, som täcker inverkan på konsumenter och sysselsättning, nivån på förnybar energianvändning samt information om marknaden för begagnade fordon.

- gradvis minska lock för ekoinnovation, i linje med de föreslagna strängare målen (den befintliga gränsen på 7 g CO2/km bör finnas kvar till 2024, följt av 5 g från 2025, 4 g från 2027 och 2 g till slutet av 2034);

Annons

- en rapport från kommissionen, senast i slutet av 2023, som beskriver behovet av riktad finansiering för att säkerställa en rättvis övergång inom fordonssektorn, för att mildra negativ sysselsättning och andra ekonomiska effekter, och;

- En gemensam EU-metod av kommissionen, senast 2023, för att bedöma hela livscykeln för CO2-utsläpp från bilar och skåpbilar släpps ut på EU-marknaden, samt för bränslen och energi som förbrukas av dessa fordon.

Referent Jan Huitema (Renew, NL) sade: "Denna förordning uppmuntrar produktionen av noll- och lågemissionsfordon. Med CO2-standarder skapar vi tydlighet för bilindustrin och stimulerar innovation och investeringar för biltillverkarna. Dessutom blir det billigare för konsumenterna att köpa och köra nollutsläppsbilar. Detta är särskilt viktigt nu när priserna på diesel och bensin fortsätter att stiga. Denna förordning gör hållbar körning tillgänglig för alla!”

Nästa steg

Rapporten är planerad att antas under plenarsammanträdet i juni och kommer att utgöra parlamentets förhandlingsposition med EU:s regeringar om den slutliga utformningen av lagstiftningen.

Bakgrund

Den 14 juli 2021, som en del av "Fit for 55"-paketet, presenterade kommissionen en lagstiftningsförslag om en översyn av prestandastandarderna för koldioxidutsläpp för personbilar och lätta nyttofordon. Förslaget syftar till att bidra till EU:s klimatmål för 2030 och 2050, att ge fördelar för medborgarna genom att använda nollutsläppsfordon bredare (bättre luftkvalitet, energibesparingar och lägre kostnader för att äga ett fordon), samt att stimulera innovation inom nollutsläppsteknik.

Mer 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend