Anslut dig till vårt nätverk!

Aviation / flygbolag

Utsläpp från flygplan och fartyg: fakta och siffror (infografik) 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Växthusgasutsläppen från internationellt flyg och sjöfart har ökat snabbt under de senaste tre decennierna. Kolla in infografiken, Samhället.

Även om flyg och sjöfart var och en endast står för cirka 4 % av EU:s totala utsläpp av växthusgaser, har de varit de snabbast växande källorna till utsläpp som bidrar till klimatförändringar.

Detta beror främst på rekordtillväxt som drivs av ökande passagerarantal och handelsvolym. Dessa sektorer blev också nyligen en del av ansträngningarna att minska växthusutsläppen, både på EU och global nivå.

I ett försök att minska EU:s utsläpp med 55 % till 2030 och för att nå nettonollutsläpp till 2050, arbetar EU-parlamentet för närvarande med förslag som syftar till att minska utsläppen från flygplan och fartyg. Det handlar bland annat om att lägga till sjötransporter i systemet för handel med utsläppsrätter (ETS), revidering av systemet för luftfart och förslag om mer hållbara bränslen för flygplan och fartyg.

Infografiken visar andelen transportutsläpp i EU 2019, som står för 28.5 % av EU:s totala utsläpp av växthusgaser.
Andel av transportutsläpp i EU 2019  

De snabbast växande källorna till utsläpp av växthusgaser

År 2019 hade utsläppen från internationellt flyg och sjöfart ökat med 146 % respektive 34 % jämfört med 1990. Det var den snabbaste tillväxten i hela transportsektorn – den enda sektorn där utsläppen har ökat sedan 1990.

Under 2020 minskade utsläppen från båda sektorerna avsevärt på grund av restriktioner kopplade till covid-19-pandemin. Men minskningen kommer sannolikt att vara tillfällig och utsläppen från båda förväntas fortsätta att öka.

Infografiken illustrerar förändringar i växthusgasutsläppen från transporter i EU från 1990 till 2019, med prognoser från 2019 till 2030.
Förändring av växthusgasutsläppen från transporter i EU från 1990 till 2019, med prognoser från 2019 till 2030.  

Luft- och havstrafiken ökar

Växthusgasutsläppen från flyg och sjöfart har till stor del drivits av trafiktillväxt. Antalet flygpassagerare i EU har stadigt ökat sedan 1993 och volymen på internationell maritim handel har ökat markant under de senaste tre decennierna.

Antalet flygpassagerare under 2020 minskade med 73% från 2019, men i takt med att Covid-19-restriktioner hävs ökar antalet redan.

Växande miljöhänsyn kan få fler att uppmärksamma koldioxidavtrycket i deras transportmedel. Hittills säger drygt en av tio att de gör det enligt a Eurobarometerundersökning. Ta reda på hur mycket CO2 din flygning släpper ut.

Infografiken visar utvecklingen av antalet flygpassagerare i EU från 2010 till 2020.
Utvecklingen av antalet flygpassagerare i EU från 2010 till 2020  

Läs mer om att minska utsläppen

Mer om att minska utsläppen från transporter 

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend