Anslut dig till vårt nätverk!

Handel med utsläppsrätter (ETS)

Klimatförändringar: Avtal om ett mer ambitiöst system för handel med utsläppsrätter (ETS) 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Ledamöterna och EU:s regeringar har kommit överens om att reformera systemet för handel med utsläppsrätter för att ytterligare minska industriella utsläpp och investera mer i klimatvänlig teknik, ENVI.

EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS), som förankrar principen att förorenaren betalar, är kärnan i den europeiska klimatpolitiken och nyckeln till att uppnå målet om EU:s klimatneutralitet. Genom att sätta ett pris på utsläpp av växthusgaser (GHG) har ETS utlöst betydande minskningar av EU:s utsläpp, eftersom industrier har ett incitament att minska sina utsläpp och investera i klimatvänlig teknik.

Ökade ambitioner för 2030

Utsläppen inom ETS-sektorerna måste minskas med 62 % till 2030, jämfört med 2005, vilket är en procentenhet mer än vad kommissionen föreslagit. För att nå denna minskning kommer det att ske en engångsminskning av den EU-omfattande mängden utsläppsrätter på 90 miljoner ton Co2-ekvivalenter 2024 och 27 miljoner ton 2026 i kombination med en årlig minskning av utsläppsrätterna med 4.3 % från 2024-27 och 4.4 % från 2028-30.

Avveckling av gratis utsläppsrätter till företag

De kostnadsfria utsläppsrätterna till industrier i ETS kommer att fasas ut enligt följande:

2026: 2.5 %, 2027: 5 %, 2028: 10 %, 2029: 22.5 %, 2030: 48.5 %, 2031: 61 %, 2032: 73.5 %, 2033: 86 %, 2034 %.

Annons

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), på vilken parlamentsledamöterna nådde en överenskommelse med EU:s regeringar tidigare i veckan för att förhindra koldioxidläckage, kommer att fasas in i samma hastighet som de kostnadsfria utsläppsrätterna i ETS kommer att fasas ut. CBAM kommer därför att starta 2026 och vara helt infasad 2034.

Senast 2025 ska kommissionen bedöma risken för koldioxidläckage för varor som produceras i EU avsedda för export till länder utanför EU och, om det behövs, lägga fram ett WTO-kompatibelt lagstiftningsförslag för att hantera denna risk. Dessutom kommer uppskattningsvis 47.5 miljoner utsläppsrätter att användas för att skaffa ny och ytterligare finansiering för att hantera eventuella risker för exportrelaterat koldioxidläckage.

Ett ETS II för byggnader och transporter

Ett separat nytt ETS II för bränsle för vägtransporter och byggnader som kommer att sätta ett pris på utsläpp från dessa sektorer kommer att upprättas 2027. Detta är ett år senare än vad kommissionen föreslagit. På begäran av parlamentet kommer även bränsle för andra sektorer, såsom tillverkning, att omfattas. Dessutom skulle ETS II kunna skjutas upp till 2028 för att skydda medborgarna, om energipriserna är exceptionellt höga. Dessutom kommer en ny prisstabilitetsmekanism att inrättas för att säkerställa att om priset på en utsläppsrätt i ETS II stiger över 45 EUR, kommer ytterligare 20 miljoner utsläppsrätter att frigöras.

Finansiering av den gröna övergången

Mer pengar kommer att göras tillgängliga för innovativ teknik och för att modernisera energisystemet.

Du har nu möjlighet Innovationsfonden, kommer att höjas från nuvarande 450 till 575 miljoner utsläppsrätter.

Du har nu möjlighet Moderniseringsfonden kommer att ökas genom att ytterligare 2.5 % av utsläppsrätterna auktioneras ut som kommer att stödja EU-länder med en BNP per capita under 75 % av EU-genomsnittet.

Alla nationella intäkter från auktionering av utsläppsrätter för utsläppsrätter ska användas på klimatrelaterade aktiviteter.

Ledamöterna och rådet enades också om att inrätta en Social Klimatfond för de mest utsatta. Ett mer detaljerat pressmeddelande om detta är finns här.

Inkludering av utsläpp från sjöfart

As begärt flera gånger av parlamentet, kommer ETS för första gången att utvidgas till sjötransporter. Du kan läsa mer om denna del av avtalet här.

Marknadsstabilitet Reserve

24 % av alla ETS-utsläppsrätter kommer att placeras i marknadsstabilitetsreserv att ta itu med eventuella obalanser mellan utbudet av och efterfrågan på utsläppsrätter på marknaden på grund av externa chocker som de orsakade av covid-19.

Avfall

EU-länderna måste mäta, rapportera och verifiera utsläpp från kommunala avfallsförbränningsanläggningar från och med 2024. Senast den 31 januari 2026 ska kommissionen lägga fram en rapport i syfte att inkludera sådana anläggningar i EU ETS från 2028 med ett eventuellt undantag till 2030 senast.

Efter affären, föredragande Peter Liese (EPP, DE), sa: "Denna affär kommer att ge ett enormt bidrag till att bekämpa klimatförändringar till låga kostnader. Det kommer att ge andrum för medborgare och industri i svåra tider och ge en tydlig signal till europeisk industri om att det lönar sig att investera i grön teknik.”

Nästa steg

Parlamentet och rådet måste formellt godkänna avtalet innan den nya lagen kan träda i kraft.

Bakgrund

ETS är en del av "Lämplig för 55 i 2030-paketet", som är EU:s plan för att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030 jämfört med 1990 års nivåer i linje med den europeiska klimatlagen. Ledamöterna har redan förhandlat fram avtal med EU:s regeringar om CBAM, CO2-bilar, LULUCF, Ansträngningsdelning och ETS flyg.

Mer 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend