Anslut dig till vårt nätverk!

Gemensamma jordbrukspolitiken (CAP)

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken får slutgiltigt godkännande från parlamentsledamöterna

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

På tisdagen (23 november) gav parlamentet grönt ljus till EU:s nya jordbrukspolitik. Denna reformerade version syftar till att vara grönare, rättvisare, mer flexibel och transparent, AGRI, Plenarsammanträde.

Under förhandlingarna om lagstiftningsreformpaketet insisterade parlamentsledamöterna på att en förstärkning av den biologiska mångfalden och att följa EU:s miljö- och klimatlagar och åtaganden kommer att vara nyckeln till genomförandet av den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), som träder i kraft 2023. Medan kommissionen kommer att bedöma om de nationella strategiska planerna för den gemensamma jordbrukspolitiken är i linje med dessa åtaganden, måste jordbrukarna följa klimat- och miljövänliga metoder. Medlemsstaterna kommer att vara skyldiga att se till att minst 35 % av landsbygdsutvecklingsbudgeten och minst 25 % av direktstöden kommer att ägnas åt miljö- och klimatåtgärder.

Mer stöd till små gårdar och unga jordbrukare

Ledamöterna såg till att minst 10 % av direktstöden kommer att användas för att stödja små och medelstora jordbruk och att minst 3 % av den gemensamma jordbrukspolitikens budget kommer att gå till unga jordbrukare. De insisterade också på att en krisreserv med en årlig budget på 450 miljoner euro (i löpande priser) kommer att vara permanent redo att hjälpa jordbrukare med pris- eller marknadsinstabilitet.

Annons

Mer transparens och bättre efterlevnad av arbetsregler

Som ett resultat av parlamentets påtryckningar kommer EU:s arbetsregler inom jordbrukssektorerna att övervakas bättre och överträdelser bestraffas tack vare samarbetet mellan nationella arbetsinspektörer och utbetalande organ för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Information om slutmottagare av EU-stöd kommer att bli mer transparent tack vare ett EU-datautvinningsverktyg, som medlemsländerna får tillgång till och som hjälper till att identifiera risken för bedrägeri genom att korskontrollera information i offentliga databaser.

Annons

Förordningen om strategiplaner antogs med 452 röster för, 178 mot och 57 nedlagda röster, den "horisontella förordningen" med 485 röster för, 142 mot och 61 nedlagda röster och "förordningen om den gemensamma marknadsorganisationen" med 487 för, 130 emot och 71 nedlagda röster.

Föredragande för "förordningen om strategiska planer" Peter Jahr (EPP, DE) sade: "Genom att godkänna reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken garanterar vi planeringssäkerhet inte bara för medlemsländerna utan framför allt för våra europeiska jordbrukare. Vi har sett till att denna gemensamma jordbrukspolitik är mer hållbar, transparent och förutsägbar. Den nya leveransmodellen kommer att minska jordbrukspolitikens byråkratiska börda på jordbrukarna. Vår omröstning i dag har visat att vi vill skydda och främja familjegårdar, människorna som underhåller och bevarar vårt kulturlandskap.”

Föredragande för den "horisontella förordningen" ulrike Müller (RE, DE) sade: "Idag är en historisk dag för den nya gemensamma jordbrukspolitiken, en dag då vi går mot en mer miljöambitiös, socialt medveten och resultatinriktad jordbrukspolitik. Den nya leveransmodellen kommer att säkerställa att den gemensamma jordbrukspolitikens fokus kommer att ligga mer på att uppnå sina mål och mindre på att helt enkelt följa reglerna. Vi såg också till att betalningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken är mer transparenta och att EU:s ekonomiska intressen skyddas bättre. Den här gemensamma jordbrukspolitiken kommer verkligen att bli en framgång.”

Föredragande för "förordningen om den gemensamma organisationen av marknaden" Eric Andrieu (S&D, FR) sade: "För första gången på mer än 30 år, tack vare den gemensamma organisationen av marknaden i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, kommer de reformer som godkändes i dag att innebära mer marknadsreglering än avreglering. Vi kan vara stolta över hur långt vi har kommit, för de framsteg som gjorts är viktiga för jordbrukarna, för sektorn och för konsumenterna. Den gemensamma marknadsorganisationen är verkligen ett första steg i rätt riktning.”

Nästa steg

Nuvarande GJP-regler förlängdes efter den 31 december 2020 och ersattes av övergångsregler till slutet av 2022. När de godkänts av rådet kommer de nya reglerna att gälla från och med den 1 januari 2023.

Mer 

Dela den här artikeln:

Lantbruk

EU:s jordbruksstatistik: Subventioner, jobb, produktion

publicerade

on

Upptäck fakta och siffror om jordbruk i EU, inklusive finansiering per land, sysselsättning och produktion, Samhället.

Jordbruket är en viktig näring för alla EU-länder och de får alla EU-medel genom den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Dessa fonder stödjer jordbrukare direkt genom Europeiska jordbruksgarantifonden och landsbygdsområden, klimatåtgärder och förvaltning av naturresurser genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ta reda på hur den gemensamma jordbrukspolitiken stöder jordbrukare.

EU:s jordbrukssubventioner per land

Under 2019 användes 38.2 miljarder euro på direktstöd till jordbrukare och 13.8 miljarder euro på landsbygdsutveckling. Ytterligare 2.4 miljarder euro stödde marknaden för jordbruksprodukter.

Annons

Reglerna som styr hur medel från den gemensamma jordbrukspolitiken används bestäms av EU: s långsiktiga budget. De nuvarande regler gäller till december 2022, varefter den senaste reform av den gemensamma jordbrukspolitiken träder i kraft och löper till 2027.

Infografik med karta som visar mängden Gemensamma jordbrukspolitikens subventioner per EU-land 2019. Nyckeldata finns under rubriken EU:s jordbrukssubventioner per land.
Fördelningen av den gemensamma jordbrukspolitikens medel mellan EU-länderna  

EU:s sysselsättningsstatistik för jordbruket

Jordbruksindustrin stödde 9,476,600 2019 3,769,850 jobb 2018 och 1.3 2020 XNUMX jobb inom livsmedelsproduktion (XNUMX) och stod för XNUMX % av EU:s bruttonationalprodukt XNUMX.

Rumänien hade flest sysselsatta inom jordbruket 2019, medan Danmark hade flest sysselsatta inom livsmedelsproduktion 2018.

Annons

För varje euro som spenderas skapar jordbrukssektorn ytterligare 0.76 euro för EU:s ekonomi. Bruttoförädlingsvärdet från jordbruket – skillnaden mellan värdet av allt som EU:s primära jordbrukssektor producerade och kostnaden för de tjänster och varor som används i produktionsprocessen – var 178.4 miljarder euro 2020.

Infografik som visar sysselsättningen inom jordbruket (2019) och livsmedelsproduktionen (2018) per EU-land. Nyckeldata finns under rubriken EU:s jordbrukssysselsättningsstatistik.
Livsmedels- och jordbrukssektorerna i EU  

Jordbruksproduktion i Europa

EU:s jordbruk producerar ett rikt utbud av livsmedelsprodukter, från spannmål till mjölk. EU har lagstiftat för att säkerställa att den mat som produceras och säljs i EU är säker att äta. De EU:s jord till bord-strategi, tillkännagav 2020, syftar till att säkerställa att mat också produceras mer hållbart. Ledamöterna vill minska användningen av bekämpningsmedel till bättre skydda pollinatörer och biologisk mångfald, sluta använda burar i djuruppfödning och öka markanvändningen för ekologiskt jordbruk genom 2030.

Infografik som visar hur många ton olika livsmedel som producerades i EU 2019.
Livsmedelsproduktion i EU  

Den gemensamma jordbrukspolitiken 

Datakällor 

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Lantbruk

Europaparlamentet kommer att rösta om ett enormt avtal om jordbrukssubventioner

publicerade

on

By

Ledamöterna av Europaparlamentet deltar i en debatt om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) under en plenarsession i Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike, den 23 november 2021. REUTERS/Christian Hartmann/Pool
EU-kommissionären för jordbruk Janusz Wojciechowski talar under en debatt om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) under en plenarsession i Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike, den 23 november 2021. REUTERS/Christian Hartmann/Pool

Lagstiftare som hjälpte till att förmedla ett avtal med regeringar om reformer av EU:s enorma jordbruksstödsprogram uppmanade Europaparlamentet att ge det sista grönt ljus på tisdagen (23 november), skriver Ingrid Melander, Reuters.

Överenskommelsen som nåddes i juni avslutade en nästan treårig kamp om framtiden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och står för ungefär en tredjedel av blockets budget för 2021-2027 – spenderar cirka 387 miljarder euro (436 miljarder USD) på jordbrukare och stöd till landsbygden utveckling.

De nya GJP-reglerna, som skulle gälla från 2023, syftar till att flytta pengar från intensiva jordbruksmetoder till att skydda naturen och minska de 10 % av EU:s växthusgaser som släpps ut från jordbruket.

Reformerna har goda chanser att godkännas av EU-parlamentet senare på tisdag. Men miljögrupper och vissa lagstiftare säger att de inte anpassar jordbruket till EU:s mål för att bekämpa klimatförändringarna och att många av de åtgärder som planeras för att uppmuntra jordbrukare att övergå till miljövänliga metoder är svaga eller frivilliga.

Annons

"Jag uppmanar er, snälla, i de europeiska jordbrukarnas intresse, i klimatets intresse, att rösta för", säger Peter Jahr, en tysk ledamot av Europaparlamentet.

Han riktade kritik mot reformerna och sa att kompromisser behövdes.

Den verkställande EU-kommissionens jordbrukschef, Janusz Wojciechowski, sa att reformerna skulle "främja en hållbar och konkurrenskraftig jordbrukssektor som kan stödja jordbrukarnas försörjning och tillhandahålla hälsosam och hållbar mat till samhället samtidigt som de levererar betydligt mer när det gäller miljö och klimat."

Annons

Reformerna skulle kräva att 20 % av betalningarna till jordbrukare från 2023-2024 spenderas på "ekosystem", vilket ökar till 25 % av betalningarna 2025-2027. Minst 10 % av GJP-medlen skulle gå till mindre gårdar och alla jordbrukares betalningar skulle vara bundna till att följa miljöreglerna.

Affären skapar också en krisfond på 450 miljoner euro i händelse av att jordbruksmarknaderna störs av en nödsituation som en pandemi.

($ 1 = € 0.8880)

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Lantbruk

Gemensam jordbrukspolitik: Hur stöder EU jordbrukare?

publicerade

on

Från att stödja jordbrukare till att skydda miljön, täcker EU: s jordbrukspolitik en rad olika mål. Lär dig hur EU: s jordbruk finansieras, dess historia och dess framtid, Samhället.

Vad är den gemensamma jordbrukspolitiken?

EU stöder jordbruk genom sin Den gemensamma jordbrukspolitiken (KEPS). Det inrättades 1962 och har genomgått ett antal reformer för att göra jordbruket rättvisare för bönder och mer hållbart.

Det finns cirka 10 miljoner gårdar i EU och jordbruks- och livsmedelssektorn ger tillsammans nästan 40 miljoner jobb i EU.

Annons

Hur finansieras den gemensamma jordbrukspolitiken?

Den gemensamma jordbrukspolitiken finansieras genom EU: s budget. Under EU: s budget för 2021--2027, 386.6 miljarder euro har avsatts för jordbruk. Det är uppdelat i två delar:

  • 291.1 miljarder euro för Europeiska jordbruksgarantifonden, som ger inkomststöd till jordbrukare.
  • 95.5 miljarder euro för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, som inkluderar finansiering för landsbygden, klimatåtgärder och förvaltning av naturresurser.

Hur ser EU -jordbruket ut idag? 

Jordbrukare och jordbrukssektorn drabbades av COVID-19 och EU införde särskilda åtgärder för att stödja industrin och inkomster. Nuvarande regler för hur CAP -medel ska användas går fram till 2023 på grund av förseningar i budgetförhandlingarna. Detta krävde ett övergångsavtal till skydda jordbrukarnas inkomster och säkerställa livsmedelsförsörjningen.

Annons

Kommer reformen att innebära en mer miljövänlig gemensam jordbrukspolitik?

EU -jordbruket står för ungefär 10% av utsläppen av växthusgaser. Reformen bör leda till en mer miljövänlig, rättvisare och transparent EU: s jordbrukspolitik, sade ledamöterna efter en överenskommelse träffades med rådet. Parlamentet vill koppla den gemensamma jordbrukspolitiken till Parisavtalet om klimatförändringar, samtidigt som stödet till unga jordbrukare och små och medelstora gårdar ökar. Parlamentet kommer att rösta om det slutliga avtalet 2021 och det kommer att träda i kraft 2023.

Jordbrukspolitiken är kopplad till European Green Deal och Farm to Fork-strategi från Europeiska kommissionen, som syftar till att skydda miljön och säkerställa hälsosam mat för alla, samtidigt som böndernas försörjning garanteras.

Mer om jordbruk

Genomgång 

Kontrollera lagstiftningens framsteg 

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa
Annons
Annons

trend