Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Överfiske har ökat efter ett decennium av återhämtning

publicerade

on

Hastigheten för överfiske har ökat i europeiska vatten, enligt dagens (9 juni) rapport  av Europeiska kommissionen om läget för den gemensamma fiskeripolitiken. Oceana beklagar denna bekräftelse att EU går längre bort från sitt lagliga åtagande att på ett hållbart sätt utnyttja alla skördade fiskpopulationer. För att lägga till detta verkar landningsskyldigheten inte verkställas ordentligt och den olagliga metoden att kasta fortsätter. 

”Det smärtsamt långsamma genomförandet av EU: s rättsliga krav och medlemsstaternas fortsatta ovilja att följa vetenskapliga råd ger oönskad, men inte oväntad, frukt” säger Oceana Advocacy in Europe Senior Director Vera Coelho. ”Mot bakgrund av den pågående biologiska mångfalden och klimatkriserna har vi inte råd med något steg tillbaka för att uppnå hållbart fiske. Det är hög tid för Europeiska kommissionen, medlemsstaterna och fiskerinäringen att till fullo genomföra EU: s fiskerilag för att rädda våra hav och säkra en framgångsrik framtid för våra fiskesamhällen. ”

En tidigare rapport1 av ett EU-rådgivande organ, vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiske (STECF), bekräftade att många av de utvärderade europeiska fiskpopulationerna förblir överfiskade eller utanför säkra biologiska gränser. Faktum är att andelen överfiskade bestånd ökade från 38% till 43% i Nordöstra Atlanten, efter ett decennium av återhämtning, medan situationen i Medelhavet och Svarta havet fortfarande är svår med 83% av de bedömda bestånden överfiske.

Den dåliga bevarandestatusen för dessa fiskpopulationer beror främst på att fiskemöjligheterna har ställts över de nivåer som rekommenderas av vetenskaplig rådgivning, bristen på effektiva korrigerande åtgärder för att återställa utarmade fiskpopulationer och dålig uppfyllande av landningsskyldigheten. Oceana beklagar Europeiska kommissionens fortsatta ovilja att erkänna den ihållande frågan om överfiske i EU, trots kommissionens viktiga roll för att säkerställa genomförandet av EU-lagstiftningen och för att föreslå och förhandla om årliga fiskemöjligheter med medlemsstaterna.

Upprepade varningar från icke-statliga miljöorganisationer och STECF om att EU inte uppfyller sitt rättsliga åtagande att stoppa överfiske senast 2020 har fallit för döva öron. Oceana uppmanar EU-institutionerna - Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, EU-rådet - och medlemsstaterna att till fullo genomföra den gemensamma fiskeripolitiken och slutligen övergången till hållbart fiske och till ett ekosystembaserat tillvägagångssätt. Kommissionen bör inte heller tveka att vidta rättsliga åtgärder mot de länder som inte fullgör sina skyldigheter.

Bakgrund

Den reformerade GFP-förordningen2 trädde i kraft den 1 januari 2014. Den innehåller ambitiösa mål och konkreta tidsplaner för att sätta Europeiska unionen i spetsen för global fiskeriförvaltning och göra det europeiska fisket ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Trots att den gemensamma fiskeripolitiken har lett till en generell ökning av EU-flottans lönsamhet och minskat överfiske har framstegen med genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken varit för långsamma för att stoppa överfiske, återuppbygga fiskpopulationer och skydda marina ekosystem. För vissa fiskbestånd har inga framsteg gjorts.

Oceana och andra icke-statliga organisationer har uppmärksammat bristen på framsteg när det gäller att avsluta överfisket varje år sedan den reviderade gemensamma fiskeripolitiken trädde i kraft, med stöd av årliga STECF-rapporter som bekräftade att banan för att avsluta överfiske senast 2020 enligt lag krävs.

Den gemensamma fiskeripolitiken är fortfarande en relevant rättslig ram för fiskeförvaltning, men den saknar adekvat genomförande, kontroll och efterlevnad. Att åtgärda dessa brister är kritiskt nu, och verkligen har Europeiska kommissionen en omfattande verktygslåda till förfogande, med befogenhet att inleda lagstiftande, politiska och rättsliga åtgärder.

Den gemensamma fiskeripolitiken måste tillämpas fullt ut om EU ska kunna uppfylla målen för den europeiska gröna affären och bygga bättre tillbaka efter COVID-19-krisen. Överfiske och destruktiva fiskemetoder har varit den främsta orsaken till marin biologisk mångfald under de senaste 40 åren och de undergräver också kritiskt motståndskraften hos fisk, sjöfåglar, marina däggdjur och andra vilda djur mot effekterna av klimatförändringarna.

Svara kommissionen om läget för framstegen i genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken genom fastställande av fiskemöjligheter (Juli 2020)

EU

Att hålla UEFA EURO 2020-mästerskapet säkert

publicerade

on

Mellan 10 juni och 12 juli 2021 kommer Europol att vara värd för ett operativt centrum för att stödja säkerhet och säkerhet under UEFA EURO 2020-mästerskapet i fotboll. Koordinerad av den nederländska polisen kommer International Police Cooperation Center (IPCC) för de nationella fotbollskontaktpunkterna att vara värd för cirka 40 kontaktpersoner från 22 deltagande och värdländer. Denna speciella operativa inställning är skapad för att möjliggöra snabbt samarbete och ge nödvändigt operativt stöd för ett säkert och säkert mästerskap.

IPCC kommer att fungera som ett centralt informationscentrum för nationella brottsbekämpande myndigheter. För detta ändamål har Europol skapat en särskild arbetsgrupp EURO 2020 som gör det möjligt att hålla tjänstemän på marken 24/7 för att enkelt utbyta information och snabbt ta emot ledningar för pågående utredningar. Den operativa verksamheten kommer att fokusera på allmän säkerhet och kriminella hot, vilket kan hota säkerheten under turneringen. Tillsynsmyndigheterna kommer att rikta in sig på hot som cyberbrott, terrorism, matchning, handel med förfalskade varor inklusive falska COVID-19-certifikat och andra immaterialrättsbrott.

Europols verkställande direktör, Catherine De Bolle, sa: 'UEFA EURO 2020-mästerskapet är en unik turnering både för fotboll och för brottsbekämpning. Med 24 landslag som spelar i elva städer över hela Europa är samarbetet ytterst viktigt för turneringens säkerhet. Europol kommer att möjliggöra detta samarbete genom att vara värd för det särskilda operativa centrumet. Med stöd av Europols kapacitet kommer officerare på marken att vara bättre förberedda för att säkerställa ett smidigt och säkert mästerskap. '

IPCC: s stabschef, Max Daniel, sade: '' Att kombinera information om frågor om allmän ordning, supportrar, vistelser och resorörelser på väg, flyg och järnväg resulterar i en uppdaterad och integrerad bild. Att kunna dela den informationen mellan länder enkelt har visat sig vara mycket värdefull tidigare. Polisens underrättelsetjänstemän i alla deltagande länder gör sitt yttersta för att säkerställa att detta unika UEFA EURO 2020-mästerskap blir så säkert som möjligt. ''

IPCC UEFA EURO 2020-deltagare (totalt antal):

EU-medlemsstater: Österrike, Belgien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Nederländerna. 

Länder utanför EU: Azerbajdzjan, Nordmakedonien, Ryssland, Schweiz, Turkiet, Ukraina, Storbritannien.

Organisationer: INTERPOL och UEFA

Fortsätt läsa

Miljö

Copernicus: Första automatiserade pollenmätningar möjliggör korskontrollprognoser i flera europeiska länder på nästan realtid

publicerade

on

Ett partnerskap mellan Copernicus Atmosphere Monitoring Service och European Aeroallergen Network har tagit det första steget för att verifiera pollenprognoser i realtid genom EUMETNET: s automatiska pollenprogram ”Autopollen”.

Vårt Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) har meddelat det första steget i ett gemensamt initiativ med European Aeroallergen Network (EAN) för automatiserad pollenövervakning i flera europeiska länder. Under överinseende av nätverket för europeiska nationella meteorologiska tjänster (EUMETNET) har olika pollenövervakningsställen utrustats med automatiserad observationsförmåga som en del av programmet "Autopollen" som leds av den schweiziska meteorologiska tjänsten MeteoSwiss. På webbplatser med automatiserade pollenobservationer kan prognoser kontrolleras i nästan realtid, medan de på andra håll endast kan utvärderas i slutet av säsongen.

CAMS, som genomförs av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) på uppdrag av Europeiska kommissionen, ger för närvarande fyra dagars prognoser för fem vanliga pollentyper; björk, oliv, gräs, ragweed och or med sofistikerad datormodellering. Det automatiska pollenövervakningssystemet testas över 20 platser i Schweiz, Bayern / Tyskland, Serbien, Kroatien och Finland, med planer på att expandera till andra europeiska länder.

Dessa är de första rutinmässiga automatiserade pollenobservationerna som har blivit offentligt tillgängliga, vilket innebär att alla som använder CAMS-pollenprognoser, antingen via en app eller ett verktyg, eller direkt på webbplatsen, kan kontrollera de dagliga prognosuppdateringarna mot de inkommande observationerna och bedöma hur korrekt dom är. Medan systemet fortfarande befinner sig i ett tidigt skede, förutspår forskare att det kommer att hjälpa avsevärt vid utvärderingen av hur långt prognoser kan lita på. I stället för att utvärdera prognoser i slutet av säsongen tillåter platser som för närvarande är utrustade med automatiserade pollenobservationer korskontroll i nästan realtid. Längre ner på linjen av projektet hoppas CAMS och EAN att förbättra dagliga prognoser med hjälp av observationerna genom datainimileringsprocessen. Inkommande observationer kommer att bearbetas direkt för att justera startpunkten för dagliga prognoser, som det görs till exempel i numerisk väderprognos. Dessutom planeras en lansering för att geografiskt täcka hela Europa med stöd av EUMETNET.

CAMS har arbetat med EAN sedan juni 2019 för att verifiera sina prognoser med observationsdata från mer än 100 markstationer över hela kontinenten som har valts ut för deras representativitet. Genom partnerskapet har prognoserna förbättrats avsevärt.

Pollenallergier drabbar miljontals människor i hela Europa som kan reagera på vissa växter vid olika tidpunkter på året. Till exempel toppar björkpollen i april och är mer benägna att undvikas i södra Europa, men att gå norrut i juli kan innebära elände för drabbade eftersom gräs är i full blomning vid denna tidpunkt. Olivträdet är vanligt i Medelhavsländerna och dess pollen är mycket vanligt från maj till juni. Tyvärr för de drabbade finns det knappast inga "pollenfria" regioner eftersom sporer transporteras över stora avstånd. Det är därför CAMS fyra dagars prognoser är ett ovärderligt verktyg för allergiker som kan spåra när och var de sannolikt kommer att påverkas. Och de nya automatiserade pollenobservationerna kan bli en spelväxlare när systemet rullas vidare.

Vincent-Henri Peuch, chef för Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), kommenterar: ”Den nya automatiserade pollenkontrollkapaciteten som utvecklats av EUMETNET och EAN är till nytta för alla användare som kan kontrollera hur långt prognoserna är korrekta. Det är vanligt idag att verifiera luftkvalitetsprognoser i realtid, men det är verkligen banbrytande för pollen. Detta kommer också att göra den fortlöpande utvecklingen av våra prognosmodeller snabbare och på medellång sikt kan de också användas vid bearbetning av prognoser. Att veta att du kan kontrollera prognosen för dagen, eller de senaste dagarna, var korrekt är ovärderligt. ”

Dr Bernard Clot, chef för biometeorologi vid MeteoSwiss, sade: ”Det automatiska pollenprogrammet” Autopollen ”av EUMETNET är en spännande utveckling för Europa och detta är bara det första steget. Medan det för närvarande finns sex platser i Schweiz, åtta i Bayern och totalt 20 över hela kontinenten, samordnar vi utbyggnaden av nätverket för full europeisk täckning..

Copernicus är Europeiska unionens flaggskeppsprogram för jordobservation som fungerar genom sex tematjänster: Atmosfär, Marin, Land, Klimatförändringar, Säkerhet och Nödsituation. Den levererar fritt tillgängliga operativa data och tjänster som ger användarna pålitlig och uppdaterad information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och förvaltas av Europeiska kommissionen och genomförs i samarbete med medlemsstaterna, Europeiska rymdorganisationen (ESA), Europeiska organisationen för exploatering av meteorologiska satelliter (EUMETSAT), Europeiska centrumet för medelväderprognoser ( ECMWF), bland annat EU-byråer och Mercator Océan International.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus jordobservationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 34 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en 24/7 operativ tjänst som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullständigt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största av sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25% av sin kapacitet för sina egna syften.

ECMWF utökar sin plats över sina medlemsstater för vissa aktiviteter. Förutom ett högkvarter i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, att finnas i Bonn, Tyskland från sommaren 2021.


Webbplatsen för Copernicus Atmosphere Monitoring Service kan vara finns här.

Webbplatsen för Copernicus klimatförändringstjänst kan vara finns här. 

Mer information om Copernicus. 

ECMWF: s webbplats kan vara finns här.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

Fortsätt läsa

EU

Hållbar konsumtion: Sex nya företag ansluter sig till Green Consumption Pledge

publicerade

on

Sex företag från ledande sektorer har gått med i pilotfasen av Green Consumption Pledge, det första initiativet som levererades under Ny konsumentagenda och i synergi med Europeiska klimatpakten, bjuda in människor, samhällen och organisationer att delta i klimatåtgärder och bygga ett grönare Europa. Företagen Ceconomy, Engie, Erste Group, H&M Group, Philips och Vėjo projektai Dancer buss kommer att gå med i initiativet och förbinder sig att påskynda deras bidrag till en grön övergång. Löften har utvecklats i ett gemensamt arbete mellan kommissionen och företagen. Deras mål är att påskynda företagens bidrag till en hållbar ekonomisk återhämtning och att bygga konsumenternas förtroende för företagens och produkternas miljöprestanda.

Rätts- och konsumentkommissionär Didier Reynders (avbildad) sa: ”Jag välkomnar de åtaganden som dessa sex företag gjort för konkreta åtgärder mot en mer hållbar produktion och konsumtion, utöver vad som krävs enligt EU-lagstiftningen. Denna beslutsamhet att intensifiera klimatåtgärderna visar vilken typ av ansträngning de europeiska konsumenterna vill göra. Nu har elva företag redan deltagit i Green Pledge och jag ser fram emot ännu fler i framtiden. ” Pilotfasen av det gröna förbrukningsloftet kommer att slutföras 2022, inklusive en utvärdering av löftet.

Den 10 juni välkomnade kommissionär Reynders de sex nya företagen vid ett evenemang där företrädare för Europaparlamentet, EU: s konsumentorganisationer BEUC och Euroconsumers samt EU: s företagsorganisationer AIM och SMEunited kommer att delta. Du kan följa evenemanget här. Löften om de sex deltagande företagen kommer att finnas tillgängliga om detta webbsida efter evenemanget.

Fortsätt läsa
Annons

Twitter

Facebook

Annons

trend