Anslut dig till vårt nätverk!

CO2 utsläpp

Minska utsläpp från flygplan och fartyg: EU:s åtgärder förklaras 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Utsläppen från flygplan och fartyg ökar samtidigt som EU vill nå koldioxidneutralitet till 2050. Läs om EU:s åtgärder för att minska sina utsläpp, Samhället.

Trots att de bara står för cirka 8 % av EU:s totala utsläpp, utsläppen från flyg och sjöfart ökar. I ett försök att minska EU:s totala utsläpp med 55 % till 2030 och att nå nettonoll till 2050, har EU ambitiösa planer för att motverka klimatförändringarna. Lagstiftningspaketet Fit for 55 syftar till att leverera målen för EU:s Green Deal, innehåller förslag om att minska utsläppen från båda sektorerna.

Läs mer på EU:s mål och åtgärder för att minska utsläppen.

Förbättrad handel med utsläppsrätter för flyget

EU har vidtagit åtgärder för att minska luftutsläppen genom dess Utsläppshandelssystem (ETS). Den tillämpar så kallade cap and trade-regler för flygsektorn där flygbolagen är skyldiga att överlämna utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp. Men för att undvika att EU-företag hamnar i underläge gäller systemet för handel med utsläppsrätter för närvarande endast flygningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet – som omfattar alla EU-länder samt Island, Lichtenstein och Norge – och de flesta utsläppsrätterna delas ut till flygbolagen gratis.

På 8 juni 2022, Parlamentet röstade för en översyn av systemet för handel med utsläppsrätter för luftfarten. För att anpassa minskningarna av växthusgasutsläppen inom flygsektorn till Parisavtalet kräver parlamentsledamöterna att systemet för handel med utsläppsrätter ska gälla för alla flygningar som avgår från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, inklusive flyg som landar utanför området.

Parlamentet vill fasa ut gratis anslagen för luftfart före 2025, två år före EU-kommissionens förslag. Ledamöterna vill använda 75 % av intäkterna från auktionering av utsläppsrätter för flyget för att stödja innovation och ny teknik.

Man kommer nu att inleda förhandlingar med EU-länderna om reglernas slutliga utformning.

Hitta lösningar för flygningar utanför Europa

Annons

Hittills har systemet för handel med utsläppsrätter stängts av för flyg som avgår eller ankommer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Syftet är att ge tid för utvecklingen av ett jämförbart internationellt system och att undvika konflikter med internationella partners.

EU arbetar dock med International Civil Aviation Organization att implementera en global marknadsbaserad åtgärd, känd som Corsia, där flygbolagen kan kompensera sina utsläpp genom att investera i gröna projekt, till exempel genom att plantera träd.

Minska utsläppen från sjötransporter

Den 16 september 2020 röstade parlamentsledamöterna för inklusive sjötransporter i EU:s system för handel med utsläppsrätter från och med 2022 och att ställa bindande krav på rederier att minska sina CO2-utsläpp med minst 40 % till 2030.

Enligt parlamentsledamöterna var kommissionens ursprungliga förslag att revidera EU:s regler för övervakning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning från stora fartyg för att bringa det i linje med globala regler inte ambitiöst nog med tanke på det akuta behovet av att minska koldioxidutsläppen från alla sektorer av ekonomin.

Den 27 april 2021 Parlamentet upprepade behovet av en avsevärd minskning av utsläppen från sjöfartsnäringen och dess införande i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Det underströk också vikten av att bedöma effekterna på konkurrenskraften, sysselsättningen och ökade den potentiella risken för koldioxidläckage.

Parlamentet vill att följande åtgärder ska hjälpa den maritima sektorn att bli renare och effektivare i omställningen till ett klimatneutralt Europa:

  • Avvecklingen av tunga eldningsoljor med kompensation via skattebefrielse på alternativa bränslen
  • Avkarbonisering, digitalisering och automatisering av europeiska hamnar
  • Reglerat tillträde till EU:s hamnar för de mest förorenande fartygen
  • Tekniska förbättringar som optimering av fartygshastighet, innovation inom hydrodynamik nya framdrivningssystem

Som en del av lagstiftningspaketet Fit for 55 föreslog kommissionen i juli 2021 en uppdatering av systemet för handel med utsläppsrätter, inklusive en utvidgning till att omfatta sjötransporter, som begärts av parlamentet. Den 17 maj 2022 ledamöter i miljönämnden ställde sig bakom förslaget. I juni hänvisade plenum reformen av handelssystemet tillbaka till utskottet till vidare arbete med lagstiftningen. Ledamöterna förväntas diskutera det reviderade förslaget under plenarsessionen den 22-23 juni.

Mer om att minska utsläppen från transporter

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend