Anslut dig till vårt nätverk!

Miljö

Resultattavlan för råvaror visar att det är brådskande att stärka motståndskraften och hållbarheten hos råvaruförsörjningen i EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

Kommissionen har presenterat den 3rd Råmaterialresultattavla vid 2021 års råvaruvecka. Resultattavlan presenterar en djupgående analys av Europas råvaruförsörjningskedjor, deras konkurrenskraft och handelsflöden. Den ger input till EU:s politiska ansträngningar i en tid då globala råvaruförsörjningskedjor fortsätter att vara allvarligt störda, inklusive som ett resultat av covid-19-pandemin och den senaste tidens uppgång i energipriserna runt om i världen.

Interinstitutionella relationer och framsyn Vicepresident Maroš Šefčovič sa: "Råvaror är inte längre en enkel vara utan en avgörande faktor för de gröna och digitala övergångarna. Deras säkra och hållbara försörjning är avgörande för att bevara den globala konkurrenskraften för EU:s mest strategiska sektorer, när vi utvecklar och använder rena och koldioxidsnåla tekniker som batterier och digitala lösningar. Vi måste därför påskynda våra ansträngningar att bygga en mer motståndskraftig värdekedja för råvaror, genom att investera inte bara i utvinning av primära råvaror utan också i återvinning av inhemska raffineringsanläggningar och FoI, allt avgörande för en säker tillgång på sekundära råvaror.”

Internkommissionär Thierry Breton sa: "För att ta itu med klimatförändringen är passivitet inte ett alternativ. Det senaste COP26-toppmötet i Glasgow gjorde det klart. Även om den europeiska ambitionen är fastställd är denna övergång allt annat än sömlös. Teknik vi behöver för att få det att hända kommer att kräva mer råvaror, innovation, tekniska genombrott, kompetens samt motståndskraftiga, pålitliga och diversifierade försörjningskällor. Vi måste också utrusta oss med verktyg för att förutse och mildra spänningar i försörjningskedjor och brister och få ut det mesta av de möjligheter som den inre marknaden erbjuder. Dagens konferens är en stark signal om vår beredskap att arbeta tillsammans och att investera vår tid och pengar för att möta dessa utmaningar samtidigt som vi strävar efter en hållbar global konkurrenskraft för våra industriella ekosystem.”

Du har nu möjlighet 3rd Resultattavla för råvaror fokuserar på fyra huvudsakliga råvarugrupper: material, metaller, trä och industrimineraler. Dessa material är väsentliga för flera nyckelsektorer av den europeiska ekonomin, såsom fordons-, elektronik- eller tillverkningsindustrin, som är beroende av deras säkra försörjning. Bland resultaten framhåller rapporten att Europa släpar efter och har ett högt beroende av andra regioner för viss råvaruproduktion, medan inhemsk produktion av råvaror säkrar jobb och mervärde i EU, och avkarbonisering med cirkulär användning av råvaror också erbjuda ytterligare möjligheter. Resultattavlan är ett initiativ från European Innovation Partnership (EIP) on Raw Materials. Resultaten av denna resultattavla ger bevis som kommer att ingå i genomförandet av Handlingsplan för kritiska råvaror 2020. Det kommer att stödja arbetet i European Raw Materials Alliance, som nyligen har publicerat sin rekommendationer för en motståndskraftig och hållbar EU:s värdekedja av permanentmagneter för sällsynta jordartsmetaller.

Annons

Dela den här artikeln:

Lantbruk

Europaparlamentet kommer att rösta om ett enormt avtal om jordbrukssubventioner

publicerade

on

By

Ledamöterna av Europaparlamentet deltar i en debatt om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) under en plenarsession i Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike, den 23 november 2021. REUTERS/Christian Hartmann/Pool
EU-kommissionären för jordbruk Janusz Wojciechowski talar under en debatt om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) under en plenarsession i Europaparlamentet i Strasbourg, Frankrike, den 23 november 2021. REUTERS/Christian Hartmann/Pool

Lagstiftare som hjälpte till att förmedla ett avtal med regeringar om reformer av EU:s enorma jordbruksstödsprogram uppmanade Europaparlamentet att ge det sista grönt ljus på tisdagen (23 november), skriver Ingrid Melander, Reuters.

Överenskommelsen som nåddes i juni avslutade en nästan treårig kamp om framtiden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och står för ungefär en tredjedel av blockets budget för 2021-2027 – spenderar cirka 387 miljarder euro (436 miljarder USD) på jordbrukare och stöd till landsbygden utveckling.

De nya GJP-reglerna, som skulle gälla från 2023, syftar till att flytta pengar från intensiva jordbruksmetoder till att skydda naturen och minska de 10 % av EU:s växthusgaser som släpps ut från jordbruket.

Reformerna har goda chanser att godkännas av EU-parlamentet senare på tisdag. Men miljögrupper och vissa lagstiftare säger att de inte anpassar jordbruket till EU:s mål för att bekämpa klimatförändringarna och att många av de åtgärder som planeras för att uppmuntra jordbrukare att övergå till miljövänliga metoder är svaga eller frivilliga.

Annons

"Jag uppmanar er, snälla, i de europeiska jordbrukarnas intresse, i klimatets intresse, att rösta för", säger Peter Jahr, en tysk ledamot av Europaparlamentet.

Han riktade kritik mot reformerna och sa att kompromisser behövdes.

Den verkställande EU-kommissionens jordbrukschef, Janusz Wojciechowski, sa att reformerna skulle "främja en hållbar och konkurrenskraftig jordbrukssektor som kan stödja jordbrukarnas försörjning och tillhandahålla hälsosam och hållbar mat till samhället samtidigt som de levererar betydligt mer när det gäller miljö och klimat."

Annons

Reformerna skulle kräva att 20 % av betalningarna till jordbrukare från 2023-2024 spenderas på "ekosystem", vilket ökar till 25 % av betalningarna 2025-2027. Minst 10 % av GJP-medlen skulle gå till mindre gårdar och alla jordbrukares betalningar skulle vara bundna till att följa miljöreglerna.

Affären skapar också en krisfond på 450 miljoner euro i händelse av att jordbruksmarknaderna störs av en nödsituation som en pandemi.

($ 1 = € 0.8880)

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

Lantbruk

European Green Deal: Kommissionen antar nya förslag för att stoppa avskogning, innovativ hållbar avfallshantering och göra marken hälsosam för människor, natur och klimat

publicerade

on

Kommissionen har antagit tre nya initiativ som är nödvändiga för att göra European Green Deal en verklighet. Kommissionen föreslår nya regler för att stävja EU-driven avskogning, samt nya regler för att underlätta avfallstransporter inom EU för att främja cirkulär ekonomi och ta itu med exporten av olagligt avfall och avfallsutmaningar till tredjeländer. Kommissionen presenterar också en ny markstrategi för att ha all europeisk mark återställd, motståndskraftig och adekvat skyddad senast 2050. Med dagens förslag presenterar kommissionen verktygen för att gå över till en cirkulär ekonomi, skydda naturen och höja miljöstandarderna i EU Unionen och i världen.

European Green Deal Executive Vice President Frans Timmermans sa: "För att lyckas i den globala kampen mot klimat- och biologisk mångfaldskriser måste vi ta ansvaret att agera hemma såväl som utomlands. Vår avskogningsförordning svarar på medborgarnas uppmaning att minimera det europeiska bidraget till avskogning och främja hållbar konsumtion. Våra nya regler för att styra avfallstransporter kommer att stärka den cirkulära ekonomin och säkerställa att avfallsexport inte skadar miljön eller människors hälsa någon annanstans. Och vår markstrategi kommer att tillåta marken att bli frisk, användas hållbart och få det rättsliga skydd den behöver.”

Miljö-, havs- och fiskekommissionär Virginijus Sinkevičius sa: "Om vi ​​förväntar oss mer ambitiös klimat- och miljöpolitik från våra partner bör vi själva sluta exportera föroreningar och stödja avskogningen. Reglerna för avskogning och avfallstransporter som vi lägger på bordet är de mest ambitiösa lagstiftningsförsöken att ta itu med dessa frågor över hela världen någonsin. Med dessa förslag tar vi vårt ansvar och går på tal genom att minska vår globala påverkan på föroreningar och förlust av biologisk mångfald. Vi lägger också fram en banbrytande EU-markstrategi med en stark politisk agenda som syftar till att ge dem samma skyddsnivå som vatten, havsmiljö och luft.”  

Kommissionen föreslår en ny förordning för att stävja EU-driven avskogning och skogsförstöring. Bara om man räknar från 1990 till 2020 har världen förlorat 420 miljoner hektar skog – ett område som är större än EU. De föreslagna nya reglerna skulle garantera att de produkter som EU-medborgare köper, använder och konsumerar på EU-marknaden inte bidrar till global avskogning och skogsförstöring. Den huvudsakliga drivkraften för dessa processer är jordbruksexpansion kopplad till råvarorna soja, nötkött, palmolja, trä, kakao och kaffe, och några av deras härledda produkter.

Annons

Förordningen fastställer obligatoriska due diligence-regler för företag som vill släppa ut dessa varor på EU-marknaden i syfte att säkerställa att endast avskogningsfria och lagliga produkter tillåts på EU-marknaden. Kommissionen kommer att använda ett benchmarkingsystem för att bedöma länder och deras risknivå för avskogning och skogsförstöring som drivs av de råvaror som omfattas av förordningen.

Kommissionen kommer att intensifiera dialogen med andra stora konsumentländer och engagera sig multilateralt för att förena ansträngningarna. Genom att främja konsumtionen av ”avskogningsfria” produkter och minska EU:s påverkan på global avskogning och skogsförstöring förväntas de nya reglerna minska utsläppen av växthusgaser och förlusten av biologisk mångfald. Slutligen kommer att ta itu med avskogning och skogsförstöring att ha positiva effekter på lokalsamhällena, inklusive de mest utsatta människorna som ursprungsbefolkningar, som är starkt beroende av skogsekosystem.

Enligt reviderad förordning om avfallstransporter, uppfyller kommissionen ambitionerna för den cirkulära ekonomin och nollföroreningar genom att föreslå starkare regler för avfallsexport, ett effektivare system för cirkulation av avfall som en resurs och beslutsamma åtgärder mot avfallshandel. Export av avfall till länder utanför OECD kommer att begränsas och endast tillåtas om tredjeländer är villiga att ta emot visst avfall och kan hantera det på ett hållbart sätt. Avfallstransporter till OECD-länder kommer att övervakas och kan avbrytas om de skapar allvarliga miljöproblem i destinationslandet. Enligt förslaget ska alla EU-företag som exporterar avfall utanför EU se till att de anläggningar som tar emot deras avfall blir föremål för en oberoende granskning som visar att de hanterar detta avfall på ett miljövänligt sätt.

Annons

Inom EU föreslår kommissionen att de etablerade förfarandena förenklas avsevärt, vilket underlättar för avfall att komma in i den cirkulära ekonomin igen, utan att den nödvändiga kontrollnivån sänks. Detta bidrar till att minska EU:s beroende av primära råvaror och stödjer innovation och koldioxidutsläpp i EU:s industri för att uppfylla EU:s klimatmål. De nya reglerna för också avfallstransporter till den digitala eran genom att införa elektroniskt utbyte av dokumentation.

Förordningen om avfallstransporter stärker ytterligare åtgärder mot avfallshandel, en av de allvarligaste formerna av miljöbrott, eftersom illegala transporter potentiellt utgör upp till 30 % av avfallstransporterna till ett värde av 9.5 miljarder euro årligen. Förbättring av effektiviteten och effektiviteten i tillsynssystemet inkluderar att inrätta en EU-grupp för tillsyn av avfallstransporter, ge Europeiska byrån för bedrägeribekämpning OLAF befogenhet att stödja gränsöverskridande utredningar av EU-medlemsstater om avfallshandel, och tillhandahålla strängare regler om administrativa påföljder.

Slutligen har kommissionen också presenterat en EU:s nya markstrategi - en viktig leverans av European Green Deal och EU: s strategi för biologisk mångfald 2030 för att hantera klimat- och biologisk mångfaldskriser. Friska jordar är grunden för 95 % av maten vi äter, de är värd för mer än 25 % av den biologiska mångfalden i världen och är den största markbundna kolpoolen på planeten. Ändå är 70 % av marken i EU inte i gott skick. Strategin sätter en ram med konkreta åtgärder för skydd, restaurering och hållbar användning av mark och föreslår en uppsättning frivilliga och juridiskt bindande åtgärder. Denna strategi syftar till att öka markens koldioxidutsläpp i jordbruksmark, bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord och säkerställa att alla markekosystem är i ett hälsosamt tillstånd 2050.

Strategin kräver att man ska säkerställa samma skyddsnivå för marken som finns för vatten, havsmiljö och luft i EU. Detta kommer att ske genom ett förslag senast 2023 till en ny markhälsolag, efter en konsekvensbedömning och ett brett samråd med berörda parter och medlemsstater. Strategin mobiliserar också det nödvändiga samhälleliga engagemanget och ekonomiska resurser, delad kunskap och främjar hållbar markförvaltning och övervakning, vilket stöder EU:s ambition om globala åtgärder på marken.

Mer

Frågor och svar om Nya regler för avskogningsfria produkter

Faktablad om Nya regler för avskogningsfria produkter

Förslag till ny förordning för att stävja EU-driven avskogning och skogsförstöring

Frågor och svar om reviderade regler för avfallstransport

Faktablad om reviderade regler för avfallstransport

Förslag till reviderad förordning om avfallstransporter

Frågor och svar om markstrategi

Faktablad om markstrategi

EU:s nya markstrategi

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa

EU: s avfallslagstiftning

EU:s förordning om avfallstransporter klarar inte av att åtgärda Europas avfallsexportkris

publicerade

on

Det reviderade förslaget till förordningen om avfallstransporter [1] som lagts fram i dag av Europeiska kommissionen är ett välkommet steg framåt, men mer måste göras för att mildra konsekvenserna av EU:s avfallsexport, varnar Europeiska miljöbyrån (EEB). Texten syftar till att bringa EU:s politik för avfallstransporter mer i linje med hierarkin för avfallshantering och sund miljömässig avfallshantering, två vägledande principer för EU:s avfallspolitik. Men undantag och otillräcklig åtskillnad mellan materialåtervinning och lägre former av återvinning riskerar att urvattna det, enligt Europas största nätverk av miljöorganisationer.

Den reviderade texten kan tillfälligt leda lite mer avfall till OECD-länder snarare än till icke-OECD-länder, men det kommer inte att göra det svårare att exportera avfall, och det kommer inte att säkerställa att värdefulla resurser finns kvar i systemet inom EU. EEB förespråkar ett strikt förbud, som skulle vara lättare att genomdriva, och som skulle skapa ytterligare tryck för att minska avfallsgenereringen och jungfrulig resursförbrukning i EU.

Direktör för EEB:s policyintegration och cirkulär ekonomi, Stéphane Arditi, sa: "Att transportera avfall utanför EU är inte bara en orättvis delegering av vår skyldighet att hantera vårt eget avfall och ett hinder för att förebygga avfall. Det är också ett missat tillfälle att förvandla avfall till sekundära råvaror, minska vårt beroende av importerade naturresurser och så småningom göra EU till en sekundär råvaruexportör.”

Inom eller utanför EU är export för avfallshantering förbjuden som standard, men texten tycks sakna en distinktion mellan transporter för återanvändning och återvinning, och transporter för lägre former av återvinning, såsom förbränning [2]. Det gör det lika enkelt att exportera material till ett annat EU- eller OECD-land för förbränning som för återanvändning eller återvinning, vilket strider mot avfallshierarkin. I tillämpningssyfte skiljer förslaget också mellan transporter för återanvändning och transporter av avfall, men bortser från det faktum att produkter som transporteras för återanvändning någon gång kommer att nå sin livslängd och skulle behöva hanteras i det mottagande landet.

Annons

För artiklar som elektronik och eventuellt textilier och bilar i framtiden betalar konsumenterna så kallade Extended Producer Responsibility (EPR) avgifter för att stödja korrekt insamling, återvinning och avfallshantering. Men om de avgifter som konsumenterna betalar inte följer produkterna när de skickas för återanvändning, kommer de i onödan att stanna kvar hos producenterna i exportländerna, istället för att hjälpa mottagarländerna att hantera avfallsbehandlingsstadiet.

År 2020 nådde EU:s export av avfall till länder utanför EU 32.7 miljoner ton, en ökning med tre fjärdedelar (+75 %) sedan 2004. Den största delen av detta avfall skickades till Turkiet (13.7 miljoner ton), följt av Indien ( 2.9 miljoner ton), Storbritannien (1.8 miljoner ton) och Schweiz (1.6 miljoner ton), Norge (1.5 miljoner ton), Indonesien och Pakistan (1.4 miljoner ton) [3].

EEB, Rethink Plastic-alliansen och Break Free From Plastic har upprepade gånger uppmanat kommissionen att ingripa och stoppa den betydande hälso-, miljö- och sociala bördan av EU-avfall, och i synnerhet plast, på mottagarländerna [4]. Exporten av farligt avfall finns till största delen kvar inom EU: 2018 transporterades 7.0 miljoner ton av exporten av farligt avfall från EU:s medlemsstater till ett annat medlemsland, vilket motsvarar cirka 91 % av den totala exporten [5].

Annons

Under de kommande 12 till 18 månaderna kommer förslaget till förordningen om avfallstransport att diskuteras av Europaparlamentets miljöutskott samt med medlemsstaternas representanter inom rådet, enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. EEB varnar för att de nuvarande kryphålen kan leda till att förslaget försvagas

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_5918 
[2] Faktabladet nämner ”att fastställa strängare villkor för transporter för deponering eller förbränning, så att de endast är tillåtna i begränsade och väl motiverade fall”, men en sådan distinktion framgår inte tydligt i texten.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/870408/Factsheet%20on%20Waste%20shipments.pdf.pdf 
[3] Källa: Eurostat
[4] https://meta.eeb.org/2021/09/30/slay-the-plastic-waste-trade-dragon-campaigners-urge-the-eu/

[5] Källa: Eurostat

Dela den här artikeln:

Fortsätt läsa
Annons
Annons

trend