Anslut dig till vårt nätverk!

Cirkulär ekonomi

Hur EU vill uppnå en cirkulär ekonomi 2050  

DELA MED SIG:

publicerade

on

Ta reda på om EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi och vilka ytterligare åtgärder parlamentsledamöter vill minska avfallet och göra produkter mer hållbara. Om vi ​​fortsätter att exploatera resurser som vi gör nu, 2050 skulle vi göra det behöver resurser från tre jordars. Begränsade resurser och klimatfrågor kräver att man flyttar från ett '' make-make-kassera '' samhälle till en koldioxidneutral, miljömässigt hållbar, giftfri och helt cirkulär ekonomi fram till 2050.

Den nuvarande krisen framhöll svagheter i resurs- och värdekedjor, slående SMFochindustrin. En cirkulär ekonomi kommer att minska koldioxidutsläppen, samtidigt som den stimulerar den ekonomiska tillväxten och skapar arbetstillfällen.

Läs mer om definition och fördelar med den cirkulära ekonomin.

EU: s handlingsplan för cirkulär ekonomi

I linje med EU: s 2050 klimatneutralitetsmål under Grön affärföreslog Europeiska kommissionen en ny Cirkulär ekonomi Handlingsplan i mars 2020 med fokus på förebyggande och hantering av avfall och syftade till att öka tillväxt, konkurrenskraft och EU: s globala ledarskap på området.

Den 27 januari ställde sig parlamentets miljöutskott bakom planen och krävde bindande 2030-mål för materialanvändning och konsumtion. Ledamöterna kommer att rösta om rapporten under plenarsessionen i februari.

Flytta till hållbara produkter

Annons

Att uppnå en EU - marknad av hållbara, klimatneutrala och resurseffektiva produkterföreslår kommissionen att förlänga Ekodesigndirektive till icke-energirelaterade produkter. Ledamöterna vill att de nya reglerna ska vara på plats 2021.

Ledamöterna stöder också initiativ för att bekämpa planerad föråldring, förbättra produkters hållbarhet och reparation och stärka konsumenternas rättigheter med Rätt till reparation. De insisterar på att konsumenterna har rätt att informeras ordentligt om de miljöpåverkan de produkter och tjänster de köper och bad kommissionen lägga fram förslag för att bekämpa så kallad gröntvätt, när företag presenterar sig mer miljövänliga än de egentligen är.

Göra viktiga sektorer cirkulära

Cirkularitet och hållbarhet måste införlivas i alla steg i en värdekedja för att uppnå en helt cirkulär ekonomi: från design till produktion och hela vägen till konsumenten. I kommissionens handlingsplan fastställs sju viktiga områden som är viktiga för att uppnå en cirkulär ekonomi: plast; textilier; e-avfall; mat, vatten och näringsämnen; förpackning; batterier och fordon; byggnader och konstruktion.
Plast

Ledamöterna tillbaka Europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomiy, som skulle avveckla användningen av microplastics.

Läs mer om EU: s strategi för att minska plastavfall.

Textil

Textil använd mycket råvaror och vatten, med mindre än 1% återvunnet. MEP: er vill ha nya åtgärder mot förlust av mikrofiber och strängare standarder för vattenanvändning.

Upptäck hur textilproduktion och avfall påverkar miljön.

Elektronik och IKT

Elektroniskt och elektriskt avfall, eller e-avfall, är den snabbast växande avfallsströmmen i EU och mindre än 40% återvinns. MEP: er vill att EU ska främja längre produktlivslängd genom återanvändbarhet och reparationsbarhet.

Lär dig lite E-avfall fakta och siffror.

Mat, vatten och näringsämnen

Uppskattningsvis 20% av maten går förlorad eller slösas bort i EU. Ledamöterna uppmanar halveringen av matavfallet till 2030 under Farm to Fork-strategi.

Förpackning

Förpackningsavfall i Europa nådde rekordhöga 2017. Nya regler syftar till att säkerställa att alla förpackningar på EU-marknaden är ekonomiskt återanvändbara eller återvinningsbara till 2030.

Batterier och fordon

MEP: er tittar på förslag som kräver produktion och material av all batterier på EU-marknaden att ha ett koldioxidavtryck och respektera mänskliga rättigheter, sociala och ekologiska standarder.

Konstruktion och byggnader

Bygg står för mer än 35% av EU: s totala avfall. Ledamöterna vill öka byggnadernas livslängd, sätta reduktionsmål för materialens koldioxidavtryck och fastställa minimikrav på resurs- och energieffektivitet.

Avfallshantering och transport

EU genererar mer än 2.5 miljarder ton avfall per år, främst från hushåll. Ledamöterna uppmanar EU-länderna att öka återvinning av hög kvalitet, gå bort från deponi och minimera förbränning.

Ta reda på om deponering och återvinningsstatistik i EU.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend