Gör en € 1-donation till EU-reporter nu

RSSEn framsida

Budgetutskottet kräver mer EU-finansiering i samband med #Brexit

Budgetutskottet kräver mer EU-finansiering i samband med #Brexit

| Februari 22, 2018

Diskussioner om EU: s nästa långsiktiga budget, den första sedan Brexit, börjar. På 22 februari stödde parlamentets budgetutskott ett samtal om mer finansiering. EU: s nästa långsiktiga budget, även kallad den fleråriga finansieringsramen, beror på att börja efter 2020 och löpa i minst fem år. [...]

Fortsätt läsa

Informellt EU-toppmöte: Ska Keller på #EUBudget och #Spitzenkandidaten

Informellt EU-toppmöte: Ska Keller på #EUBudget och #Spitzenkandidaten

| Februari 22, 2018

På fredagen (23 februari) kommer de europeiska ledarna att anlända till Bryssel för ett informellt möte från Europeiska rådet i EU-27-format. Dagordningen innehåller diskussioner om Spitzenkandidaten för framtida val till Europaparlamentet och de politiska prioriteringarna för den fleråriga budgetramen efter 2020. Greens / EFAs medordförande Ska Keller sa: "Om vi ​​vill ha Europeiska unionen [...]

Fortsätt läsa

#Brexit talks uppdatering: Russell - "Klocka tippar på Skottlands framtid"

#Brexit talks uppdatering: Russell - "Klocka tippar på Skottlands framtid"

| Februari 22, 2018

"Det finns ett brådskande behov av tydlighet för att skydda arbetstillfällen och levnadsstandarden med bara några månader innan Brexit-avtalet måste undertecknas, säger Storbritanniens förhandlingar om Skottlands plats i Europa, Michael Russell. Efter det senaste mötet i den gemensamma ministerkommittén för Europeiska unionens förhandlingar sa Russell den skotska regeringen [...]

Fortsätt läsa

Post-2020 #EUBudget reform måste matcha EU: s framtida ambitioner

Post-2020 #EUBudget reform måste matcha EU: s framtida ambitioner

| Februari 22, 2018

Budgetmedlemmarna fastställde sin position för att förhandla fram nästa långsiktiga EU-budget, som borde finansiera nya prioriteringar och kompensera för eventuella brister efter Storbritanniens avgång. Budgetutskottet på torsdagen (22 februari) antog två rapporter om utgifter och intäkter i nästa fleråriga budgetram, till [...]

Fortsätt läsa

Europaparlamentet till rådet: "Slutavdragslogik efter #Brexit - vi alla drar nytta av EU: s budget"

Europaparlamentet till rådet: "Slutavdragslogik efter #Brexit - vi alla drar nytta av EU: s budget"

| Februari 22, 2018

"EU: s budget måste stärkas utan att skattebetalarna straffas. Post-2020, vi måste stoppa rabatter, kompensationer och sluta logiken med juste returnen och "Jag vill ha tillbaka pengarna", säger José Manuel Fernandes MEP, EPP-gruppens talesman i Europaparlamentets budgetutskott, efter utskottets omröstning på den fleråriga finansieringsramen efter 2020 (MFF). Fernandes [...]

Fortsätt läsa

#EAPM: Major personlig medicin konferens nu bara fem veckor bort

#EAPM: Major personlig medicin konferens nu bara fem veckor bort

| Februari 22, 2018

Med den kommande sjätte ordförandeskonferensen, som nu är bara fem veckor bort, förbereder Europeiska alliansen för personlig medicin för händelsen "Personlig medicin och stor datautmaning" i den historiska Bibliothèque Solvay, Bryssel, den 27-28 mars, skriver European Alliance for Personaladministration (EAPM) Verkställande direktör Denis Horgan. Klicka här för att registrera. Som någonsin vid [...]

Fortsätt läsa

#EUAuuditors att undersöka #OrganicFood kontrollsystem

#EUAuuditors att undersöka #OrganicFood kontrollsystem

| Februari 22, 2018

Europeiska revisionsrätten genomför en revision av kontrollerna av ekologisk mat i EU. Revisorerna kommer att undersöka kontrollsystemet för produktion, bearbetning, distribution och import av ekologiska produkter. De kommer att försöka bedöma om konsumenterna nu kan få större förtroende för att produkterna är verkligen organiska än de kunde på [...]

Fortsätt läsa