Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Fem medlemsländer överskred mjölkkvoten 2012 / 13 (för leveranser)

DELA MED SIG:

publicerade

on

mlekoFem medlemsländer – Österrike, Tyskland, Danmark, Polen och Cypern – överskred sina mjölkkvoter för leveranser 2012/2013 och måste därför betala straffavgifter (”tilläggsavgift”) på totalt cirka 46 miljoner euro. Trots överskridandet av kvoterna i dessa medlemsländer låg de totala EU-leveranserna klart under (-6.0 %) de totala kvotvolymerna, jämfört med -4.7 % 2011/12. Dessutom överskred Nederländerna sin direktförsäljningskvot med 1 100 ton (1.4 %) och står inför en avgift på 301 000 euro.

Enligt nationella deklarationer för året som slutade den 31 mars 2013 överskred Österrike, Tyskland, Danmark, Polen och Cypern sina nationella kvoter med totalt 163 700 ton, trots den 1 % kvotökning som beslutades inom ramen för 2012/2013. av 2008 års CAP Health Check.

Antalet medlemsländer som överskrider sina kvoter är fortfarande begränsat och den berörda överskottsproduktionen står för 0.1 % av all mjölk som levereras eller täcks av direktförsäljning (0.2 % under föregående mjölkkvotår). Cirka 22 medlemsländer förblev under kvoten, varav 13 med mer än 10 % under sin leveranskvot.

Mejerikvotsystemet kommer att avskaffas den 1 april 2015, och för att underlätta en smidig övergång kom 2008 års hälsokontroll av den gemensamma jordbrukspolitiken överens om att det bör ske en gradvis ökning av kvoterna (+1 % varje år) fram till kvotåret 2013/14. Kommissionen kommer att lägga fram en rapport i mitten av 2014 om marknadsläget, inklusive en närmare titt på hur medlemsstaterna genomför 2012 års mjölkpaket (Klicka här för mer information) ), med förslag till ändringar om det anses nödvändigt. Förra veckan organiserade kommissionen en intressentkonferens om mejerisektorn efter 2015 – kommer en rapport med slutsatser från denna konferens att diskuteras i Europaparlamentets jordbruksutskott och av ministrarna i rådet före årets slut, och denna debatt kommer att ingå i utarbetandet av denna kommissionsrapport.

Hur systemet fungerar

Mejerikvotsystemet infördes på 1980-talet för att komma till rätta med problem med överskottsproduktion. Varje medlemsstat har två kvoter, en för leveranser till mejerier (97.6 % av EU totalt) och den andra för direktförsäljning på gårdsnivå (2.4 %). Dessa kvantiteter fördelas mellan producenter (individuella kvoter) i varje medlemsland. Om en medlemsstat överskrider sin nationella kvot, ska en överskottsavgift (ofta kallad "superavgift") på 27.83 euro per 100 kg betalas i den berörda medlemsstaten, som betalas av producenterna i proportion till deras bidrag till överskridandet under kvotåret (1 april - 31 mars). Dessa siffror fastställs efter en omfördelning av outnyttjade kvoter för andra producenter.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend