Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Kommissionen välkomnar överenskommelsen om ett globalt avtal om utsläpp från luftfarten

DELA MED SIG:

publicerade

on

En pojke tittar ut genom ett fönster med utsikt över den distäckta Kuala Lumpur internationella flygplats i SepangDen 4 oktober välkomnade Europeiska kommissionen beslutet från FN:s församling med ansvar för internationell civil luftfart (ICAO) att besluta om en global mekanism för att ta itu med utsläpp från flyget. Församlingen har gått med på att senast 2016 utveckla en global marknadsbaserad mekanism för att hantera utsläpp, som kan träda i kraft 2020. Den marknadsbaserade mekanismen kommer att åtföljas av en rad tekniska och operativa åtgärder för att minska utsläppen. Med detta avtal blir flygindustrin den första internationella transportsektorn att tillämpa en global marknadsbaserad mekanism för att minska sina utsläpp.

EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas, chef för EU:s delegation till ICAO och kommissionär med ansvar för transport, sa: "Jag är mycket glad över att vi efter långa och hårda förhandlingar äntligen har en global överenskommelse om flygets utsläpp. Detta är goda nyheter för den resande allmänheten, goda nyheter för flygindustrin, men viktigast av allt är det mycket goda nyheter för planeten. Vi har också undvikit en skadlig konflikt mellan handelspartners. Vi har fortfarande en del detaljerat arbete att göra mellan nu och 2016. Men i kväll har vi visat att vi verkligen menar allvar när det gäller att hantera flygets miljöavtryck.

Klimatkommissionär Connie Hedegaard sa: ”EU:s hårda arbete har lönat sig. Efter så många år av samtal har ICAO äntligen gått med på det första globala avtalet någonsin för att minska utsläppen från flyg. Om det inte hade varit för EU:s hårda arbete och beslutsamhet, skulle vi inte ha fått det här beslutet idag att skapa en global marknadsbaserad åtgärd. Det som är viktigt för oss är att flygsektorn också bidrar till vårt arbete med att minska utsläppen. Även om vi hade velat att fler länder skulle acceptera vårt regionala system, gjordes framsteg överlag och vi kommer nu att ta hänsyn till detta när vi tillsammans med medlemsländerna och Europaparlamentet beslutar om vägen framåt med EU ETS.”

'Överenskommelsen

FN-församlingen har kommit överens om att senast 2016 utveckla en global MBM för internationell luftfart som kan starta 2020. Tills dess bör länder eller grupper av länder – inom vissa parametrar – kunna distribuera MBM.

De marknadsbaserade åtgärderna kommer att gå hand i hand med nya förfaranden för att främja mer avancerad teknik, inklusive användning av bättre alternativa flygbränslen och för att främja bättre förfaranden, även inom flygnavigering.

Avtalet inför också en rättvis och rättvis lösning som respekterar de speciella omständigheter och respektive förmåga som ett antal länder befinner sig i.

Annons

Flyget står för 3 % av de globala CO2-utsläppen, men ICAO:s statistik visar att internationella luftfarts CO2-utsläpp förväntas öka mellan 4 och 6 gånger år 2050 från nivåerna 2010.

Vad händer härnäst?

Mot bakgrund av denna överenskommelse kommer EU-kommissionen, i samordning med Europaparlamentet och medlemsländerna, nu att bedöma det beslut som fattades idag vid ICAO mer i detalj innan man beslutar om nästa steg med avseende på EU-ETS.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend