Anslut dig till vårt nätverk!

Sysselsättning

Livskvalitet i European Cities Enkät: En ögonblicksbild av medborgarnas oro och förhoppningar i städerna

DELA MED SIG:

publicerade

on

ateljé-stadEuropeiska kommissionen har idag (8 oktober) släppt resultaten från den treåriga Eurobarometerundersökningen om uppfattningen om livskvalitet i europeiska städer. Undersökningen genomfördes i 3 städer i alla medlemsländer samt Island, Norge, Schweiz och Turkiet. 79 41,000 stadsbor bedömde sin tillfredsställelse med olika aspekter av stadslivet, i synnerhet offentliga tjänster.

Undersökningen visade:

  1. Liksom 2009 är hälso- och sjukvård, sysselsättning, utbildning och träning de frågor som de flesta framför allt vill att deras städer ska ta itu med.
  2. Undersökningen tyder på att medborgare i de flesta europeiska städer tycker att det är svårt att hitta ett jobb. Bara i nio städer sa en majoritet av medborgarna att det var lätt att få arbete. Jämfört med 2009 har denna anställningsosäkerhet ökat avsevärt, även om utsikterna i vissa städer har blivit mer positiva.
  3. I 50 städer är det minst en av två som inte håller med om att det är lätt att hitta bra bostäder till ett rimligt pris.
  4. Undersökningen visar också en låg tillfredsställelse med skolor och utbildningsinstitutioner i många huvudstäder.
  5. På ett mer positivt sätt finner undersökningen att i alla utom 5 av de undersökta städerna instämmer en majoritet av de tillfrågade i påståendet att närvaron av utlänningar är bra för staden och att utlänningar är väl integrerade.
  6. Det finns stora skillnader mellan städer när det gäller hur människor bedömer kvaliteten på kollektivtrafiken, hälsovårdstjänster eller deras personliga ekonomiska situation.
  7. Hög tillfredsställelse med offentliga utrymmen, grönområden, renlighet och trygghet verkar vara nära kopplat till den övergripande tillfredsställelse människor känner i sin stad. På frågan om de är "nöjda" med att bo i sina egna städer svarade en majoritet - minst 80 % i 71 städer - att de var det.
  8. Undersökningen tyder också på att fler än i tidigare undersökningar tycker att deras städer är aktiva när det gäller att bekämpa klimatförändringarna. Detta är särskilt fallet i huvudstäderna.

Undersökningen kommer att lanseras formellt senare idag under OPEN DAYS 2013 i Bryssel – ett fyra dagar långt evenemang med fokus på EU:s framtida regional- och stadspolitik.

När han talade inför evenemanget sa Johannes Hahn, kommissionär för regionalpolitik: "Denna undersökning ger en användbar ögonblicksbild av hur européer känner för städerna de bor i. Den påminner oss om de många faktorer som bidrar till en känsla av välbefinnande och en känsla av välbefinnande. god livskvalitet i våra stadsmiljöer. Jag hoppas att resultaten kommer att inspirera och vägleda beslutsfattare, stadsplanerare och civilsamhället att ta itu med urbana problem genom ett mer holistiskt och integrerat sätt som vi nu uppmuntrar i nästa period av regional- och stadspolitik för 2014-2020."

EU:s regional- och stadspolitik kommer att ge bättre stöd till städer 2014–2020. För närvarande investeras nästan 40 % av Europeiska regionala utvecklingsfonden i städer. Beroende på medlemsländernas prioriteringar förväntas detta växa. Utöver detta bör EU-länderna under nästa period främja investeringar som kombinerar olika typer av åtgärder för att ta itu med de särskilda ekonomiska, miljömässiga, klimatmässiga och sociala utmaningarna i stadsområden. Minst 5 % bör avsättas av medlemsstaterna för denna typ av integrerade strategier.

Bakgrund

Sedan 1973 har kommissionen följt utvecklingen av den allmänna opinionen i medlemsländerna i en lång rad ämnen. För denna undersökning har 41 000 personer intervjuats i 79 städer. Via en rad frågor ombads medborgarna att uttrycka sina åsikter om stadslivets olika dimensioner. Hur bedömer de kvaliteten på tjänster som kollektivtrafik, hälsovård, utbildning, kultur- och idrottsanläggningar? Ser de utlänningar som en tillgång för sin stad? Hur uppfattar de jobbtillgänglighet eller prisvärda bostäder i sina städer? Är människor nöjda med platsen de bor, livet de lever eller hushållets ekonomiska situation?

Annons

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend