Anslut dig till vårt nätverk!

Sysselsättning

Ungdomsgaranti: Kommissionen samarbetar med medlemsstaterna för att förbereda för omedelbart genomförande

DELA MED SIG:

publicerade

on

BlobServletEuropeiska kommissionen och medlemsstaterna träffas för att diskutera det praktiska genomförandet av ungdomsgaranti vid ett seminarium anordnat av kommissionen i La Hulpe, Belgien den 17-18 oktober. Evenemanget är en del av ett pågående program som inrättats av kommissionen för att hjälpa medlemsländerna att utforma och utveckla sina nationella ungdomsgarantisystem, som även inkluderar tekniskt stöd och ekonomiskt stöd.

Kommissionären för sysselsättning, sociala frågor och integration László Andor sa: "Jag är glad över att alla 28 medlemsländer träffas för att diskutera hur man bäst kan leverera konkreta resultat för sina ungdomar. Genom att lära av varandra och med stöd från kommissionen har medlemsstaterna verktygen att slutföra sina genomförandeplaner för ungdomsgarantin och se till att ingen ung person lämnas utan hopp eller möjligheter. Jag ser fram emot att få de slutgiltiga medlemsländernas planer, så att genomförandet av ungdomsgarantin kan påbörjas omedelbart.”

Ungdomsgarantin syftar till att ta itu med ungdomsarbetslösheten genom att se till att varje ung person under 25 år får ett bra kvalitetserbjudande om jobb, fortbildning, lärlings- eller praktikplats inom fyra månader efter att de lämnat skolan eller blivit arbetslösa. Varje EU-land har godkänt principen för ungdomsgarantin och måste nu lämna in en genomförandeplan för ungdomsgarantin som beskriver hur systemet kommer att fungera i praktiken och finansieras.

I synnerhet bör varje genomförandeplan för ungdomsgarantin innehålla följande:

  • Rollerna för offentliga utbildnings- och sysselsättningsmyndigheter, ungdomsorganisationer, anställda och arbetsgivarrepresentanter;
  • de strukturella reformer och andra initiativ som kommer att lanseras för att inrätta ungdomsgarantin;
  • hur ungdomsgarantin kommer att finansieras, särskilt genom stöd från initiativet för ungdomssysselsättning och Europeiska socialfonden (ESF), och;
  • en tidsplan för genomförande och övervakning av framstegen.

Europeiska socialfonden, som kommer att vara värd mer än 10 miljarder euro varje år från 2014-2020, kan hjälpa EU-länder att inrätta ungdomsgarantisystem. De medlemsländer med regioner med ungdomsarbetslöshet över 25 % är berättigade till ytterligare EU-finansiering genom Youth Employment Initiative på 6 miljarder euro (som skulle kunna skalas upp till 8 miljarder euro senare).

Medlemsstater som är berättigade till denna extra finansiering måste lämna in genomförandeplaner för ungdomsgarantin före slutet av detta år. Andra medlemsstater har fram till mitten av 2014 på sig att lämna in sina planer. Tre medlemsländer (Tjeckien, Kroatien och Polen) har redan lämnat in första utkast till genomförandeplaner.

Bakgrund

Annons

Efter antagandet av ungdomsgarantirekommendationen av rådet i april (MEMO / 13 / 152) och en sommar av intensiv politisk aktivitet i ungdomssysselsättningsfrågor måste medlemsländerna nu förbereda sig för genomförandet. Detta måste börja med en dedikerad och öppen planeringsprocess, som också kommer att säkerställa ett optimalt genomförande av ungdomssysselsättningsinitiativet. Efter kommissionens meddelande Uppmaning om ungdomsarbetslöshet (IP / 13 / 558) och de relaterade slutsatserna från Europeiska rådet bör medlemsstater med regioner som har en ungdomsarbetslöshet på över 25 % lämna in en genomförandeplan för ungdomsgarantin senast i december 2013 och 2014 för övriga medlemsländer.

Det interaktiva evenemanget i La Hulpe kommer att undersöka byggstenarna i ett ungdomsgarantisystem, genom underlättade diskussioner, praktiska exempel och utbyte av bästa praxis. Deltagarna kommer att kunna lära av andra medlemsländers erfarenheter och framsteg när det gäller att utarbeta och förbättra sin respektive genomförandeplan för ungdomsgarantin. Nationella ungdomsgarantisamordnare, som kommer att leda utvecklingen av genomförandeplanen för ungdomsgarantin, kommer att delta, liksom företrädare för Europeiska socialfondens förvaltningsmyndigheter.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend