Anslut dig till vårt nätverk!

Försvar

toppmötet i december: Ledamöterna efterlyser en förändring av tänkesätt och ett uppsving för den europeiska försvars

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vi använder din registrering för att tillhandahålla innehåll på ett sätt du har samtyckt till och för att förbättra vår förståelse av dig. Du kan när som helst avsluta prenumerationen.

EP_2327339bMedlemsstaterna måste visa politisk vilja och ett nytt tankesätt om europeiskt försvar för att göra EU till en relevant global aktör och säkerhetsleverantör med verklig strategisk autonomi, sade parlamentsledamöter för utrikesfrågor den 24 oktober. EU-toppmötet i december måste klargöra att den europeiska dimensionen är mer relevant i försvar än någonsin, sade de och betonade att EU måste kunna ge sina medborgare säkerhet.

Europeiska rådets möte i december, det första som ägnas åt säkerhet och försvar sedan 2008, bör fatta sakliga beslut och vara utgångspunkten för pågående diskussioner på högsta politiska nivå snarare än en isolerad händelse, säger ledamöterna i en resolution utarbetad av Maria Eleni Koppa (S&D, EL), som anger deras rekommendationer för toppmötet.
Gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (CSFP) måste integreras bättre i EU: s övergripande strategi för dess externa politik och potentialen i verktygen i Lissabonfördraget, såsom att anförtro en kärngrupp av länder med GSFP-uppdrag, måste släppas loss, säger ledamöterna . De efterlyser också ett starkare samarbete mellan EU och Nato genom en kompletterande strategi.

Parlamentsledamöterna kräver också att den europeiska säkerhetsstrategin 2003 ska moderniseras och fokuseras mer på EU: s grannskap. Toppmötet skulle kunna sätta igång processen, säger parlamentsledamöterna och upprepar sin begäran om en vitbok om EU: s säkerhets- och försvarspolitik. Nationella försvarsöversyner bör också ta större hänsyn till den europeiska dimensionen.
Öka CSDP-uppdragen

CSDP-uppdragen saknar krav, både vad gäller antal, aktualitet och bemanning, konstaterar parlamentsledamöter. EU måste kunna fatta beslut mer flexibelt för att undvika försenade svar i krisscenarier. De behöver också ett permanent militärt operativt huvudkontor och tillräckligt tidig varning och underrättelsestöd, säger de.
Toppmötet bör också ta upp frågan om EU: s stridsgrupper, som fortfarande aldrig har utsetts.

Bekämpa bristerna i kapacitet
Medlemsstaterna måste samarbeta närmare för att undvika redundans och dubblering av vissa tillgångar, medan andra kritiska kapaciteter, till exempel luft-till-luft tankning, satellitkommunikation eller drönare utsätts för brister, säger ledamöterna. De kräver en verkligt kollektiv insats för att planera och stärka Europeiska försvarsbyråns (EDA) roll i detta avseende.

Stärka den europeiska försvars teknologiska och industriella basen
I en separat resolution, utarbetad av Michael Gahler (EPP, DE) i samarbete med industrikommittén, kräver parlamentsledamöterna en ökning av det europeiska industrisamarbetet för att se till att EU har strategisk autonomi och kan skydda sina medborgare. Försvarssektorn är också en viktig källa till tillväxt och innovation, betonar de.

Fragmenten av EU: s försvarsmarknad är inte hållbar, säger ledamöterna. De vill att den inre marknaden för försvarsutrustning ska stärkas och att en gemensam strategi tas mot standardisering och certifiering, inklusive hybridstandarder som integrerar civila och militära aspekter. Kommissionens nya förslag om forskning inom teknik med dubbla användningsområden bör godkännas av Europeiska rådet.
Medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska försvarsbyrån måste också utveckla en ambitiös EU-omfattande säkerhetsförsörjningsordning, särskilt för strategiska material och kritisk teknik, tillägger texten.

Annons

Nästa steg
Resolutionerna, antagna med 40 röster för 11, med 7 nedlagda röster (Koppa) och 40 röster till 12, med 7 nedlagda röster (Gahler), kommer att läggas till omröstning av hela kammaren under sitt novembermöte i Strasbourg, från 18-21 November.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

trend