Anslut dig till vårt nätverk!

Cloud computing

EU-kommissionen tar steget för att öka cloud computing

DELA MED SIG:

publicerade

on

Cloud computing konceptThe European Commission has today (28 October) set up an expert group to work on safe and fair terms for cloud computing contracts, on the basis of an optional instrument. The objective is to identify best practices for addressing the concerns of consumers and small companies, who often seem reluctant to purchase cloud computing services because contracts are unclear. The Expert Group is part of the Commission’s push to enhance trust in cloud computing services and unlock their potential for boosting economic productivity in Europe. It is one of the key actions under the Commission’s Cloud Computing Strategy, which was adopted last year (IP / 12 / 1025, MEMO / 12 / 713) och är tänkt att ta itu med molnrelaterade frågor som går utöver den gemensamma europeiska köplagen som för närvarande förhandlas (MEMO / 13 / 792).

“At the European Council last week, EU leaders called for action to help create a single market for cloud computing. The Commission is delivering its bit. Making full use of the opportunities presented by cloud computing could create 2.5 million extra jobs in Europe and add around 1% a year to EU’s gross domestic product by 2020,” said the EU’s Justice Commissioner Vice President Reding. “We are asking experts to provide a balanced set of contract terms for consumers and small and medium-sized enterprises to use cloud computing services with more confidence. Trust is bankable – citizens need to be able to trust that the services they use are fair and reliable.”

Expertgruppen för datormoln består av företrädare för molntjänstleverantörer, konsumenter och små och medelstora företag, akademiker och jurister (se bilagan). Det första mötet är planerat till 19-20 november 2013 och gruppen förväntas rapportera tillbaka under våren 2014. Insatserna kommer att ingå i ett policydokument som lanserar ett brett offentligt samråd om möjliga vägar framåt för kontrakt om molndatorer för konsumenter och små och medelstora företag.

Bakgrund

On 27 September 2012, the European Commission adopted a strategy for ‘Unleashing the potential of cloud computing in Europe’ (IP / 12 / 1025, MEMO / 12 / 713). The strategy is designed to increase the use of cloud computing across the economy. The Expert Group is a key part of this strategy and the Commission’s efforts to further boost the Digital Single Market. It builds on other legislative initiatives already put forward such as the EU data protection reform (MEMO / 13 / 923) och den föreslagna valfria europeiska köplagen (MEMO / 13 / 792).

Expertgruppen har till uppgift att hjälpa kommissionen att undersöka sätt att förbättra den rättsliga ramen för avtal om molntjänster för konsumenter och små och medelstora företag (IP / 13 / 590), för att stärka konsumenternas och små och medelstora företags förtroende för användning av molntjänster.

‘Cloud computing’ refers to the storage of data (such as text files, pictures and video) and software on remote computers, which users access over the internet on the device of their choice. This is faster, cheaper, more flexible and potentially more secure than on-site IT solutions. Many popular services such as Facebook, Spotify and web-based e-mail use cloud computing technologies but the real economic benefits come through widespread use of cloud solutions by businesses and the public sector.

Annons

The Commission’s Cloud Computing strategy comprises three key actions, one of which aims to identify safe and fair contract terms and conditions for cloud computing contracts. Model contract terms can help to facilitate contractual arrangements between cloud computing service providers and consumers and small firms. They can also facilitate the application of EU data protection rules to the extent that they are relevant to cloud computing contracts.

Europeiska kommissionens förslag till reform av dataskyddet, som stöddes förra veckan av en överväldigande majoritet i Europaparlamentet (MEMO / 13 / 923), kommer också att upprätta ett ramverk som kommer att bidra till att uppmuntra utvecklingen av molntjänster. Ett snabbt antagande av dataskyddsreformen skulle stödja utvecklingen av den digitala inre marknaden och bidra till att säkerställa att konsumenter och små och medelstora företag kommer att dra full nytta av tillväxten inom digitala tjänster och molntjänster.

Med förslaget till en gemensam europeisk köplag har kommissionen redan börjat förbättra den rättsliga ramen för avtal om molntjänster (MEMO / 13 / 792). En gemensam europeisk köplag kommer att fastställa en valfri EU-omfattande köplag, inklusive rättvisa och balanserade regler, som konsumenter och små och medelstora företag kommer att kunna använda när de köper digitala produkter som musik eller programvara genom att ladda ner dem från molnet. Expertgruppen kommer att utföra specifikt kompletterande arbete för de frågor som ligger utanför den gemensamma europeiska köplagen för att säkerställa att andra avtalsfrågor som är relevanta för molntjänster också kan täckas av ett liknande valfritt instrument.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend