Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

Kommissionen publicerar praktiska riktlinjer för företagen på nya momsregler

DELA MED SIG:

publicerade

on

momsregler-1.1-800x800Kommissionen har idag (29 oktober) publicerat praktiska riktlinjer för att förbereda företag för de nya momsreglerna för telekom och e-tjänster, som träder i kraft 2015. Syftet är att hjälpa företag att vara fullt förberedda i tid för förändringen. över, varvid moms kommer att debiteras där kunden är baserad, snarare än där säljaren är. En One Stop Shop kommer att göra det möjligt för telekom-, sändnings- och e-tjänstföretag att uppfylla alla sina momsplikter i alla medlemsländer från deras registreringsland.

Detta är förenligt med kommissionens mål att minska skattehinder och administrativa bördor för gränsöverskridande företag på den inre marknaden. Dagens riktlinjer fokuserar på den information som kommer att begäras för att registrera och redovisa moms, formaten som den kommer att begäras i, tidsfrister för inlämning och alla praktiska detaljer om betalningarna. Med denna information kommer företag att kunna förbereda sina processer på rätt sätt och konfigurera sina IT-verktyg för att samla in informationen som de måste lämna in från februari 2015. Ytterligare riktlinjer kommer att publiceras nästa år om de nya reglerna för leveransplats.

För mer information, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend