Anslut dig till vårt nätverk!

EU: s lagstiftning

Kommissionen kommer att anta ett månatligt paket om överträdelser

DELA MED SIG:

publicerade

on

100000000000010A0000010A7D75E249Den 20 november kommer Europeiska kommissionen att anta sitt månatliga överträdelsepaket. Dessa beslut täcker alla medlemsländer och de flesta EU-politik och syftar till att upprätthålla EU-lagar i hela Europa i både medborgarnas och företagens intresse.

Bakgrund

Artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ger kommissionen befogenhet att vidta rättsliga åtgärder mot en medlemsstat som inte respekterar sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen.

Det finns tre på varandra följande steg – formell underrättelse, motiverat yttrande och hänskjutande till EG-domstolen.

Om ett medlemsland trots domen fortfarande underlåter att agera kan kommissionen inleda ytterligare ett överträdelseärende enligt artikel 260 i EUF-fördraget. Efter endast en skriftlig varning kan kommissionen hänvisa en medlemsstat tillbaka till domstolen och den kan föreslå att domstolen utdömer ekonomiska sanktioner baserat på överträdelsens varaktighet och svårighetsgrad och medlemsstatens storlek.

Ett omfattande memo om alla remisser och motiverade åsikter, specifika IP:er för varje remiss och ett memo om förfarandet kommer att finnas tillgängligt på dagen här.

För mer information om överträdelser, klicka här. 

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend