Anslut dig till vårt nätverk!

kultur

Undersökningar visar att det europeiska kulturdeltagandet minskar

DELA MED SIG:

publicerade

on

ACPlogoBlir Europa en mindre kulturell kontinent? Resultaten av en ny Eurobarometerundersökning om kulturell tillgång och deltagande – den första i ämnet sedan 2007 – tyder på att så kan vara fallet. Även om det finns markanta skillnader mellan medlemsländerna är det i allmänhet färre européer som engagerar sig i kulturella aktiviteter, som artister eller åskådare. Endast 38 % deltog aktivt i en kulturell aktivitet, som sång, dans eller fotografering, under det senaste året. När det gäller "passivt" deltagande är antalet som beskriver deras kulturella engagemang som högt eller mycket högt nere i 18 %, jämfört med 21 % 2007. Nedgången i deltagande har påverkat alla kulturaktiviteter utom film, där 52 % sa att de gick till filmerna under det senaste året (+1%). De främsta anledningarna till att inte engagera sig i kultur är brist på tid (44 % anger detta skäl för att inte läsa en bok), brist på intresse (50 % säger att det är därför de inte har sett en balett, dansföreställning eller opera), brist av pengar (25 % anger detta skäl för att inte gå på en konsert) och brist på valmöjligheter (10 % i genomsnitt). Undersökningen visade att över hälften av européerna använder internet för kulturella ändamål, och nästan en tredjedel gör det minst en gång i veckan.

"Kultur är en källa till personlig uppfyllelse, kreativitet och glädje. Jag är oroad över att färre EU-medborgare är involverade i kulturella aktiviteter, som artister, producenter eller konsumenter. Den här undersökningen visar att regeringar måste ompröva hur de stöder kultur för att stimulera allmänheten deltagande och kulturens potential som en motor för jobb och tillväxt. De kulturella och kreativa sektorerna måste också anpassa sig för att nå nya målgrupper och utforska nya finansieringsmodeller. Kommissionen kommer att fortsätta att stödja kulturell tillgång och deltagande genom vår nya Kreativa Europa program och andra EU-finansieringskällor", sade kommissionsledamot Androulla Vassiliou för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdomsfrågor.

Undersökningen visar att den vanligaste formen av kulturellt deltagande i EU är att titta på eller lyssna på ett kulturprogram på tv eller radio (72 % gjorde detta minst en gång under de senaste 12 månaderna, en minskning med 6 % sedan 2007), följt av läser en bok (68 %, ned 3 %). Den minst populära aktiviteten är att se en opera, balett eller dansföreställning (18 %, ingen förändring).

När det gäller frekvensen av deltagande i alla typer av kulturaktiviteter, från läsning till museumsbesök, får de nordliga länderna högst poäng, med Sverige i spetsen (43 % beskriver sin deltagandegrad som hög eller mycket hög), Danmark (36 %) och Nederländerna (34 %). I andra änden av skalan ligger Grekland, där endast 5 % rapporterar högt eller mycket högt deltagande, Portugal och Cypern, 6 %, Rumänien och Ungern, 7 %, och Italien, 8 %. Dessutom säger 34 % av EU:s befolkning att de aldrig eller nästan aldrig deltar i kulturella aktiviteter, en ökning med 4 % sedan 2007. Denna siffra har ökat markant i vissa länder, som Ungern (54 %, +26 %), Rumänien (55). %, +14 %) och Grekland (63 %, +8 %).

Nästan 27 000 personer i hela EU intervjuades för undersökningen. Antalet svarande i varje land varierade från 500 i mindre medlemsstater (Malta, Cypern och Luxemburg) till cirka 1 300 i Storbritannien och 1 500 i Tyskland.

De högsta nivåerna av aktivt deltagande finns i Danmark (74 % har deltagit aktivt i minst en kulturell aktivitet under det senaste året), Sverige (68 %), Finland (63 %) och Nederländerna (58 %). De lägsta nivåerna av aktivt deltagande finns i Bulgarien (14 %), Malta (18 %), Italien (20 %) och Ungern (21 %). Endast 12 % av de svarande i EU var involverade i fotografering eller filmskapande, jämfört med 27 % i den tidigare undersökningen, medan 13 % sa att de dansade (19 % förra gången) och 11 % sjöng (15 % 2007).

Av de som nämner brist på intresse, tid, pengar eller valmöjligheter som skäl till att inte delta är de högsta/lägsta siffrorna följande:

Annons
  • Läs en bok: bristande intresse (PT 49 % högst, SE 15 % lägst), brist på tid (CY 55 %, IE 31 %), brist på pengar (HU, IT 8 %, DK, LU, MT, NL, SE och UK alla 0 %), begränsat val (RO 14 %, NL 0 %).
  • Sett eller lyssnat på ett kulturprogram på TV/radio: ointresse (AT 43 % högst, LU, RO båda 20 % lägst), tidsbrist (MT 50 %, AT 23 %), begränsat val (RO 16 %, BG, MT båda 3 %).
  • Har varit på en konsert: bristande intresse (MT 49 % högst, LV 11 % lägst), tidsbrist (LU 34 %, PT 13 %), brist på pengar (PT 35 %, MT 7 %), begränsat val (RO 30 %, MT 2 %).
  • Besökte ett historiskt monument eller en plats: bristande intresse (CY 47 % högst, LV, RO båda 18 % lägst), brist på tid (LU 44 %, FI 25 %), brist på pengar (CZ 21 %, DK, LU, MT, FI, SE alla 2 %), begränsat val (RO 26 %, MT 1 %).
  • Har varit på bio: ointresse (CY 43 % högst, LV och LU 17 % lägst), brist på tid (LU 43 %, BG 18 %), brist på pengar (ES 42 %, MT 6 %), begränsade valmöjligheter (RO 29 %, MT 1 %).
  • Har varit på teater: bristande intresse (MT 54 % högst, EE 16 % lägst), tidsbrist (CY, LV båda 31 %, PT 14 %), brist på pengar (EL 40 %, LU 4 %), begränsad val (RO 29 %, MT 2 %).
  • Besökte ett museum eller galleri: ointresse (CY 61 % högst, LV, RO båda 22 % lägst), brist på tid (UK 41 %, PT 23 %), brist på pengar (HU 18 %, CY, MT, FI alla 2 %), begränsat val (RO 26 %, MT 1 %),
  • Besökte ett offentligt bibliotek: bristande intresse (CY 62 % högst, RO 26 % lägst), tidsbrist (RO 36 %, LU 17 %), brist på valmöjligheter (RO 23 %, MT 2 %).
  • Sett en balett, dansföreställning eller opera: bristande intresse (CY 64 % högst, RO 24 % lägst), tidsbrist (LU 27 %, PT 11 %), brist på pengar (LT 25 %, MT 4 %).

Undersökningen visade att över hälften av européerna använder internet i kulturella syften. De mest populära användningsområdena är att läsa tidningsartiklar (53 %), söka efter kulturell information (44 %) och lyssna på radio eller musik via internet (42 %). Respondenter från nordliga länder är mer benägna att använda internet i kulturella syften än de från södra och central- och östeuropeiska länder.

Sociodemografiska faktorer fortsätter att påverka kulturellt deltagande: de bäst utbildade, de med hög social status eller som nästan aldrig upplever ekonomiska svårigheter är mer benägna att delta i kulturaktiviteter. Uppmuntrande nog visar de yngsta européerna (åldern 15-24) högre grad av deltagande i många kulturella aktiviteter, och det verkar som om det är den ålder där den största mångfalden av aktiviteter upplevs.

European Culture Forum

Eurobarometerundersökningen om kulturell tillgång och deltagande publiceras för att sammanfalla med öppnandet av European Culture Forum i Bryssel Palais des Beaux Arts. 1200 kulturutövare och beslutsfattare förväntas delta i forumet (4-6 november). Bland huvudtalarna finns José Manuel Barroso, EU-kommissionens ordförande, Androulla Vassiliou, kommissionsledamot med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom, Šarūnas Birutis, Litauens kulturminister, och Tomáš Sedláček, författare till Economics of Good and Evil. Forumet äger rum strax före antagandet av Creative Europe, det nya EU-programmet för att stödja de kulturella och kreativa sektorerna.

För att ta reda på mer, gå till Särskild Eurobarometer 399 om kulturell tillgång och deltagande, 2013.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend