Anslut dig till vårt nätverk!

Stöd

Statligt stöd: Kommissionen samråder om förslag till riktlinjer för att stödja företag i svårigheter

DELA MED SIG:

publicerade

on

myntEuropeiska kommissionen inbjuder synpunkter på de förhållanden under vilka medlemsstaterna kan bevilja offentliga medel för att rädda och omstrukturera företag i svårigheter. Förslaget syftar till att säkerställa att sådant stöd riktas till de fall där det behövs mest och att investerare i inte företagen bär sin andel av kostnaderna för omstrukturering, snarare än att lämna bördan för skattebetalarna att bära. Förslaget gäller endast till icke-finansiella företag i svårigheter; en separat uppsättning regler är på plats för banker och andra finansiella institut (se senast IP / 13 / 672). Synpunkter kan lämnas fram till 31 December 2013. Kommissionen planerar att anta nya riktlinjer under första halvan av 2014. Kommissionen kommer att noggrant analysera alla de synpunkter som inkommit innan du tar något slutliga ståndpunkt.

Joaquín Almunia, Commission vice president in charge of competition policy, said: “While keeping inefficient firms artificially alive is a waste of taxpayers’ money which harms competition and hinders economic growth, the jobs and know-how of companies that are viable if they restructure can be preserved through well-targeted support. Our guidelines on state aid for firms in difficulty aim to preserve this fine balance. Today’s proposal pursues the same objectives as the current guidelines but envisages better tools to achieve them.”

The main elements of the Commission’s proposals are:

  • Ett nytt koncept för tillfälligt stöd omstrukturering, som syftar till att förenkla beviljandet av statligt stöd för omstrukturering och samtidigt minska snedvridningen av konkurrensen genom att göra det lättare för medlemsstaterna att utnyttja åtgärder som är mindre snedvridande av konkurrensen såsom lån och garantier. Sådan tillfällig stöd kommer endast att vara tillgängliga för små och medelstora.
  • Bättre filter för att säkerställa att det statliga stödet inriktas på fall där det verkligen behövs. Detta inkluderar behovet av att visa att stödet behövs för att förhindra svårigheter, till exempel i områden med hög arbetslöshet, och att beviljandet av omstruktureringsstöd kommer att förbättra resultatet.
  • Suggestions on how burden sharing can be implemented for non-financial firms. This concept requires that a company’s investors make a fair contribution to the costs of its restructuring. It has been a valuable tool in protecting the interests of taxpayers and consumers in the context of the large amounts of public money made available to banks during the current crisis.

The Commission is also inviting stakeholders’ views on the definition of “undertakings in difficulty”. Only firms that qualify as undertakings in difficulty can receive aid under the rescue and restructuring guidelines. Since their viability is in doubt, they are also generally barred from receiving other types of aid. Today’s draft guidelines set out some ideas as to how that definition could be made more objective and precise.

Förslaget, tillsammans med en förklaring, är finns här.

Synpunkter ska skickas av 31 December 2013 till: [e-postskyddad]. Contributions received will be published on the Commission’s competition website unless clearly marked as confidential.

Bakgrund

Annons

Riktlinjerna för undsättning och omstrukturering som för närvarande är i kraft är från 2004 (se IP / 04 / 856). De var ursprungligen löper ut i 2009, men har förlängts två gånger, senast i 2012 (se IP / 12 / 1042) för att undvika att föregripa diskussionerna om modernisering av systemet för statligt stöd (se IP / 12 / 458).

Under the 2004 EU guidelines on rescue and restructuring aid, companies in difficulty may receive state aid under certain conditions. Such aid has a high potential of distorting competition in the EU internal market, as it artificially keeps companies alive that would have otherwise exited the market. Aid may be granted for a period of 6 months (‘rescue aid’). Beyond this period, the aid must either be reimbursed or a restructuring plan must be notified to the Commission for the aid to be approved (‘restructuring aid’). The plan must ensure that the long-term viability of a company is restored without further state support, that distortions of competition induced by the state support are addressed through compensatory measures and that the company contributes to the costs of restructuring. Finally, restructuring aid may be granted only once over a period of ten years (‘one time, last time’ principle).

Kommissionen inledde den pågående översynen i december 2010, med ett offentligt samråd inbjudande intressenter att kommentera deras senaste erfarenhet med reglerna om undsättning och omstrukturering (se samråd sida on the Commission’s competition website). Today’s draft guidelines draw on the results of that consultation, as well as the Commission’s experience in applying the existing rules and the principles of the state aid modernisation agenda.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend