Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiskt medborgarskap

Kommissionen, parlamentet och Europeiska rådet samlar icke-konfessionella organisationer för att diskutera europeiskt medborgarskap

DELA MED SIG:

publicerade

on

{2b29fa74-99de-4b8a-819a-8f18c6e7b073}Den 5 november var EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso värd för ett möte med ett 20-tal representanter från filosofiska och konfessionella organisationer i kommissionens högkvarter i Bryssel. Detta möte på hög nivå, som äger rum i samband med det europeiska medborgaråret 2013, kallades under mottot "Att sätta medborgarna i centrum för det europeiska projektet i tider av förändring". Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy och Europaparlamentets vice ordförande László Surján ledde mötet tillsammans med ordförande Barroso. De europeiska ledarna och representanterna engagerade sig i en öppen diskussion om hur man kan föra Europa närmare sina medborgare och hur man för medborgarna tillbaka till hjärtat av vårt gemensamma projekt för europeisk integration.

Barroso bjöd in representanter från filosofiska och icke-konfessionella organisationer att aktivt bidra till den offentliga debatt som för närvarande pågår under Europeiska medborgaråret 2013 samt det nyligen lanserade initiativet om en ny narrativ för Europa. Han sa: "Vi behöver en verklig debatt om hur Europeiska unionen bör utvecklas under de kommande åren, både i ekonomisk och politisk mening. En debatt som engagerar alla medborgare, av alla övertygelser och från varje generation. Ja, jag tror att det som förenar oss är starkare än det som skiljer oss. Det är upp till européerna själva att uttrycka sitt engagemang för Europa och sin önskan att bevara de grundläggande värderingarna för ett projekt som inte har någon motsvarighet någon annanstans i världen.” Med hänvisning till den ekonomiska krisen och globaliseringen uttryckte han sin "fasta övertygelse" att "lösningen på våra problem finns inom Europa, inte utanför det."

Surján sa: "Att sätta medborgarna i hjärtat av EU är en nödvändig förutsättning för demokratisk legitimitet. I maj 2014 kommer medborgarna att stå i Europas epicentrum eftersom de kommer att forma de viktigaste europeiska valen hittills. Det här är en möjlighet att inte missa: väljarna kommer att välja vem som är ansvarig i Europa och i vilken riktning EU ska gå.”

Van Rompuy påminde om att för honom: "Kärnan i att vara europé är att låna biologen Jean Rostands fantastiska fras, att vara 'ensam' och samtidigt visa 'solidaritet', att vara fri och på samma gång dags att ta ansvar gentemot samhället”. Han sa: "Det europeiska projektet är Europas enda framtid. Det enda sättet att utveckla vår identitet är genom att ta det bästa av det vi har, även om det är ouppfyllt eller kan förbättras”. Och han avslutade med orden ”Jag vet att ni i era organisationer 'producerar'. Du utvecklar idéer som, förda av dina medlemmar, lyckas förändra världen, för att försöka göra den bättre, klokare, starkare och vackrare. Det är därför jag kommer att lyssna mycket uppmärksamt i dag till era förslag om hur man bättre kan svara på det akuta behovet av europeiskt medborgarskap.”

Bakgrund

Möten på hög nivå mellan europeiska institutioner och filosofiska och icke-konfessionella organisationer, samt med kyrkor och religiösa sammanslutningar eller samfund, har blivit en solid tradition. Dagens möte på hög nivå med företrädare för filosofiska och konfessionella organisationer är det nionde i raden av möten som inleddes av president Barroso 2005.

Dialogen med kyrkor och övertygelsegemenskaper är inskriven i primärrätten (artikel 17 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009. Utöver regelbundna seminarier med de olika samtalspartnerna, finns det ett årligt högnivåmöte med religiösa ledare ( anordnades på våren, den sista ägde rum den 30 maj) och en med filosofiska och icke-konfessionella företrädare (vanligtvis på hösten).

Annons

Frågan: hur man intensifierar dialogen med medborgare och samhällsorganisationer om Europas framtid och om de grundläggande, individuella och kollektiva rättigheter som garanteras av det europeiska medborgarskapet var ämnet för årets möte. Bidraget från företrädare för filosofiska och icke-konfessionella organisationer matades direkt in i den bredare, pågående Europaomfattande debatten mellan medborgare, företag, civilsamhället och statliga organisationer, inom ramen för Europeiska året för medborgare 2013. Europeiska kommissionen för Europa närmare medborgarna med ett stort antal initiativ: medborgardialogerna, initiativet New Narrative for Europe och åtgärder under programmet Europe for Citizens.

Mer information

Hela listan med deltagare.

Europeiska medborgaråret 2013.

Europeiska kommissionens dialog med kyrkor, religiösa samfund och filosofiska och konfessionslösa organisationer.

Ny berättelse för Europa.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend