Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Europaparlamentets utskott stöder kommissionens förslag om att bekämpa bedrägerier mot EU: s budget

DELA MED SIG:

publicerade

on

article-2310591-0F08C25400000578-314_634x420Den 5 november ställde sig Europaparlamentets rättsutskott (JURI) bakom med stor majoritet (19 röster för, 1 emot och 0 nedlagda röster) EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd av EU:s ekonomiska intressen (IP / 12 / 767).

"EU-pengar får inte stoppas av kriminella. Logiken är enkel: om du har en "federal budget" – med pengar som kommer från de 28 EU-medlemsstaterna – så behöver du också federala lagar för att skydda denna budget. Låt oss vara tydliga: om vi, EU, skyddar inte vår federala budget, ingen kommer att göra det åt oss, säger justitiekommissionär Viviane Reding. "Jag applåderar Tadeusz Zwiefkas arbete med att driva detta förslag framåt. Jag uppmanar nu föredragandena i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, Fernando Lopéz Aguilar och i budgetkontrollutskottet, Ingeborg Grässle, som har varit mycket stödjande i denna process, att snabbt presentera sin rapport. Det är brådskande att stärka skyddet av EU:s budget mot brottslingars handlingar."

De nya EU-omfattande reglerna som föreslogs av EU-kommissionen i juli förra året kommer att göra två saker: för det första, införa gemensamma definitioner av bedrägeri i hela EU, och se till att bedrägeri mot EU:s budget betraktas som ett brott överallt i EU. För det andra, fastställa en miniminivå för sanktioner för bedrägerier mot EU:s budget, inklusive fängelse, för att avskräcka bedragare.

Åsikten från föredraganden, ledamoten av Europaparlamentet Tadeusz Zwiefka, som ledamöterna i JURI-utskottet röstade om i dag, är ett starkt stöd för kommissionens strategi att använda strafflagstiftning för att bekämpa bedrägerier. Det är också en viktig signal om framsteg i det institutionella förfarandet för lagförslaget.

JURI-kommittén stödde huvuddelarna i kommissionens förslag till direktiv om skydd av EU:s ekonomiska intressen genom strafflagstiftning, inklusive den föreslagna minimipåföljden på sex månaders fängelse för dem som bedrägerar EU:s budget.

Nästa steg: Efter JURI-utskottets omröstning kommer de ledande utskotten (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och budgetkontrollutskottet) att rösta om rapporten från föredraganden Tadeusz Zwiefka.

Efter detta kommer Europaparlamentet att rösta i plenum (i första behandlingen) om kommissionens förslag, vilket vanligtvis innebär att man godkänner förslaget med vissa ändringar. Om rådet, med kvalificerad majoritet, godkänner alla parlamentets ändringar, antas lagen.

Annons

Bakgrund

Att skydda EU:s ekonomiska intressen innebär att skydda EU:s budget, och därmed de europeiska skattebetalarnas pengar. Data som samlats in från medlemsstaterna avslöjar bedrägerier på i genomsnitt 500 miljoner euro varje år medan den verkliga siffran potentiellt är högre. Genom att införa ett starkare system för att avskräcka lagöverträdare och att utreda och lagföra brott mot EU:s budget kommer det att bättre skydda skattebetalarnas pengar och göra det lättare att få tillbaka pengar. Detta kommer att spara pengar för skattebetalarna i en tid då budgetar överallt är under press.

Den 11 juli 2012 föreslog EU-kommissionen ett direktiv om skydd av EU:s ekonomiska intressen, för att bekämpa bedrägerier mot EU:s budget genom straffrätt och för att bättre skydda skattebetalarnas pengar. Direktivet skapar en mer harmoniserad ram för lagföring och bestraffning av brott som involverar EU:s budget så att brottslingar inte längre utnyttjar skillnader mellan nationella rättssystem. Direktivet föreskriver gemensamma definitioner av brott mot EU:s budget och minimipåföljder, inklusive fängelse i allvarliga fall, och gemensamma likvärdiga villkor under perioder inom vilka det är möjligt att utreda och lagföra brott – de så kallade preskriptionsreglerna (IP / 12 / 767).

För mer information, Klicka här och här..

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend