Anslut dig till vårt nätverk!

Lantbruk

Miljoner € 35 EU: s stöd för främjande av jordbruksprodukter i Europeiska unionen och tredjeländer

DELA MED SIG:

publicerade

on

jordbruksprodukterEuropeiska kommissionen har godkänt 22 program för att främja jordbruksprodukter i Europeiska unionen och i tredjeländer. Den totala budgeten för programmen, vars stora majoritet kommer att löpa under en period av tre år, är 70 miljoner euro, varav EU bidrar med 35 miljoner euro. De utvalda programmen omfattar kvalitetsprodukter registrerade och skyddade som SUB (Skyddade Ursprungsbeteckningar), SGB (Skyddade Geografiska Beteckningar) och GTS (Garanterad Traditionell Specialitet), viner, kött producerat enligt nationella kvalitetssystem, ekologiska produkter, mjölk och mjölkprodukter, färska frukt och grönsaker, prydnadsträdgårdsodling, honung och biodlingsprodukter, nöt-, kalv- och griskött samt kvalitativt fjäderfäkött.

EU:s kommissionsledamot för jordbruk och landsbygdsutveckling, Dacian Cioloş, välkomnade beslutet av den 7 november: "Jag ser främjandet av EU:s jordbruksprodukter på EU- och icke-EU-marknader som en viktig del av politiken, särskilt för kvalitetsprodukter. Det är därför vi är förbereder ett nytt politiskt initiativ om marknadsföring, för publicering under de kommande veckorna. Det är uppenbart för mig att tillväxten i europeisk export av kvalitetsprodukter kan spela en viktig roll för att hjälpa ekonomisk återhämtning i EU. Jag kommer faktiskt att resa till Japan och Sydkorea nästa vecka som en del av ett ytterligare initiativ för att öka EU:s export."

Kommissionen tog emot 34 ansökningar om finansiering och har efter utvärdering godkänt 22 program riktade till den inre marknaden (15) och tredjeländer (7) som en del av den andra omgången av programinlämning för år 2013. Två av de utvalda programmen föreslogs av mer än en medlemsstat. Tredje länder och regioner som riktas mot är: Nordamerika, Ryssland, Latinamerika, Norge, Schweiz, Mellanöstern, Serbien, Montenegro, fd jugoslaviska republiken Makedonien, Bosnien och Hercegovina och Kosovo.

Bakgrund

Rådets förordning 3/2008 föreskriver att EU kan bistå med att finansiera marknadsförings- och informationsåtgärder om jordbruksprodukter på EU:s inre marknad och i tredjeländer. Den totala årliga budgeten för dessa program är cirka 60 miljoner euro.

Åtgärderna som finansieras kan bestå av PR-, reklam- eller reklamkampanjer, som särskilt lyfter fram fördelarna med EU-produkter, särskilt när det gäller kvalitet, livsmedelssäkerhet och hygien, näring, märkning, djurskydd eller miljövänliga produktionsmetoder. Dessa åtgärder kan också omfatta deltagande i evenemang och mässor, informationskampanjer om EU:s system för skyddade ursprungsbeteckningar (SUB), skyddade geografiska beteckningar (SGB) och garanterade traditionella specialiteter (TSG), information om EU:s kvalitets- och märkningssystem och ekologiskt jordbruk , och informationskampanjer om EU:s system för kvalitetsviner producerade i specificerade regioner (QWPSR).

EU finansierar upp till 50 % av kostnaderna för dessa åtgärder (upp till 60 % i program som främjar barns konsumtion av frukt och grönsaker eller om information om ansvarsfullt drickande och farorna med överdriven alkoholkonsumtion), resten täcks av branschorganisationer som föreslagit dem och i vissa fall även av de berörda medlemsstaterna. För marknadsföring på den inre marknaden och i tredjeländer kan intresserade yrkesorganisationer lämna in sina förslag till medlemsstaterna två gånger om året. Medlemsstaterna skickar sedan listan över förslag som de har valt ut till kommissionen tillsammans med en kopia av varje program. Därefter utvärderar kommissionen programmen och beslutar om de är stödberättigade.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend