Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska kommissionen

Kommissionen antar månatliga överträdelser paket

DELA MED SIG:

publicerade

on

bild-uploadOnsdagen den 20 november kommer EU-kommissionen att anta sitt månatliga intrångspaket. Dessa beslut omfattar alla medlemsländer och de flesta av EU:s politik och syftar till att upprätthålla EU-lagar i hela Europa i både medborgarnas och företagens intresse.

Bakgrund

Artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ger kommissionen befogenhet att vidta rättsliga åtgärder mot en medlemsstat som inte respekterar sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen.

There are three successive stages – letter of formal notice, reasoned opinion and referral to the Court of Justice.

Om ett medlemsland trots domen fortfarande underlåter att agera kan kommissionen inleda ytterligare ett överträdelseärende enligt artikel 260 i EUF-fördraget. Efter endast en skriftlig varning kan kommissionen återförvisa en medlemsstat till domstolen och den kan föreslå att domstolen utdömer ekonomiska sanktioner baserat på överträdelsens varaktighet och svårighetsgrad och medlemsstatens storlek.

Ett omfattande memo om alla remisser och motiverade åsikter, specifika IP:er för varje remiss och ett memo om förfarandet kommer att finnas tillgängligt på dagen på Rapid.

För mer information om överträdelser, klicka här.

Annons

När det gäller det allmänna överträdelseförfarandet, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend