Anslut dig till vårt nätverk!

Gränser

Kommissionens rapporter om gränssituationen i La Línea (Spanien) och Gibraltar (UK)

DELA MED SIG:

publicerade

on

0 ,, 17114971_303,00Den 15 november skickade EU-kommissionen brev till myndigheterna i Spanien och Storbritannien där de behandlade de frågor som väckts av gräns- och tullkontrollerna mellan Spanien och Gibraltar.

Under de senaste åren har kommissionen mottagit en rad klagomål om de kontroller som de spanska myndigheterna utfört vid gränsen till Gibraltar. För att bättre förstå särdragen för gränsövergångsstället La Línea de la Concepción anordnade kommissionen ett tekniskt besök den 25 september 2013.

På grundval av sina iakttagelser under detta tekniska besök och av den information som lämnats av båda myndigheterna har kommissionen inte funnit bevis för att de kontroller av personer och varor som utförs av de spanska myndigheterna vid övergångsstället La Línea de la Concepción har brutit mot relevanta bestämmelser i unionsrätten.

Hanteringen av detta övergångsställe är ändå utmanande med tanke på de stora trafikvolymerna i ett relativt trångt utrymme och den ökade tobakssmugglingen till Spanien. Kommissionen anser att myndigheterna på båda sidor kan vidta ytterligare åtgärder för att bättre hantera dessa utmaningar, och riktar tre rekommendationer till båda medlemsstaterna.

I sitt brev till Spanien rekommenderar kommissionen: 1) att optimera det fysiska utrymmet som finns tillgängligt på den spanska sidan av övergångsstället i syfte att säkerställa en större flöde av trafik (och i synnerhet att se över trafikorganisationen vid inresa till Spanien och på avfart från Spanien för att öka antalet körfält för resenärer eller för att bättre utnyttja de befintliga linjerna); 2) att optimera riskbaserad profilering: att utföra mer riktade kontroller, baserade på en förfinad riskanalys, för att minska den stora mängden slumpmässiga gränskontroller och 3) att utveckla informationsutbytet med Storbritannien om tobakssmuggling.

I sitt brev till Storbritannien rekommenderar kommissionen: 1) att utveckla riskbaserad profilering (särskilt Gibraltar bör säkerställa icke-systematiska och riskanalysbaserade kontroller av resenärer och deras tillhörigheter vid utresa från Gibraltar vid övergångsstället i La Línea de la Concepción); 2) optimering av lagstiftning och skyddsåtgärder i syfte att bidra till en effektiv kamp mot tobakssmuggling och 3) utveckla utbytet av underrättelser om tobakssmuggling med Spanien.

Slutligen, som för alla gränsövergångar, anser kommissionen att resultaten i kampen mot smuggling och gränsöverskridande brottslighet samt att upprätthålla ett smidigt trafikflöde bäst kan uppnås genom dagligt samarbete mellan de myndigheter som arbetar med varje sidan av gränsen. Kommissionen uppmuntrar därför alla berörda myndigheter att stärka sin konstruktiva dialog med sina motsvarigheter i detta syfte.

Annons

Kommissionen kommer att fortsätta att övervaka situationen vid övergångsstället för La Línea de la Concepción och har bett om att få information från båda myndigheterna inom sex månader om hur rekommendationerna har beaktats.

Kommissionen förbehåller sig rätten att ompröva sin ståndpunkt om situationen skulle förändras eller utvecklas och även att göra ett nytt besök vid gränsövergångsstället La Línea de la Concepción om så är lämpligt i framtiden.

Användbara länkar

MEMO: tekniskt faktauppdrag

Cecilia Malmströms webbplats

Följ kommissarie Malmström vidare Twitter

GD Inrikes frågor webbplats

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend