Anslut dig till vårt nätverk!

Brott

Ta itu med skatteflykt: Kommissionen föreslår en skärpning av EU:s centrala bolagsskattelagstiftning

DELA MED SIG:

publicerade

on

130614Den 25 november kommer EU-kommissionen att anta ett förslag om ändring av moderdotterbolagsdirektivet (2011/96/EU) för att stänga av möjligheter till bolagsskatteflykt. Moderdotterbolagsdirektivet utformades ursprungligen för att förhindra dubbelbeskattning av företag i samma koncern med säte i olika medlemsländer.

Kryphål i direktivet har dock utnyttjats av vissa företag för att slippa betala någon skatt alls. Förslaget syftar till att täppa till dessa kryphål. För det första kommer det att införa en gemensam regel mot missbruk i direktivet. Detta kommer att göra det möjligt för medlemsländerna att ignorera konstgjorda arrangemang som används för skatteflykt och att beskatta på grundval av verklig ekonomisk substans. För det andra kommer det att säkerställa att direktivet skärps så att specifika skatteplaneringsarrangemang inte längre är berättigade till skattebefrielserna enligt direktivet.

Frågan om företagsskatteflykt står mycket högt upp på den politiska dagordningen i många EU-länder och länder utanför EU, och behovet av åtgärder för att bekämpa det har lyfts fram vid de senaste G20- och G8-mötena.

Ett av de viktigaste problemen som måste åtgärdas är det med dubbel icke-beskattning, dvs. där kryphål i nationella skattesystem utnyttjas av företag för att inte betala någon skatt alls. Dubbel icke-beskattning berövar medlemsstaterna betydande intäkter och skapar orättvis konkurrens mellan företag på den inre marknaden. Att ta itu med detta problem kräver brådskande och samordnade åtgärder på EU-nivå.

Den 6 december 2012 lade kommissionen fram en handlingsplan för en effektivare EU-respons på skatteflykt och skatteflykt. Denna åtgärd anger en omfattande uppsättning åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att skydda sina skattebaser och återerövra miljarder euro som är legitimt förfallna (IP / 12 / 1325). Revideringen av moderdotterbolagsdirektivet är en av de åtgärder som aviserats i handlingsplanen.

Information om kampen mot skattebedrägerier och skatteflykt.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend