Anslut dig till vårt nätverk!

Funktionshinder

Handikapprörelsen kräver inkluderande hållbar utveckling

DELA MED SIG:

publicerade

on

3D3ZXexaAXwQ2nlpdk5rdFsI2JAEGynSX05nnd0XQ4UThe disability movement met on 16-17 November in Vilnius, Lithuania, gathering together representatives of its member organisations all around Europe, as well as representatives of the Lithuanian Republic and European institutions. On the first day of the Board meeting, a European conference took place focusing on: ‘Disability and sustainable development. A perspective from the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities’.

När konferensen öppnades välkomnade Litauens forum för funktionshindrade president Dovilé Juodkaité evenemanget som det enda som fokuserar på rättigheterna för personer med funktionsnedsättning inom de tre pelarna: social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling och inom ramen för Litauens program. EU:s ordförandeskap.

European Disability Forum (EDF) President Yannis Vardakastanis underströk vikten av inkluderande utveckling: ”Det blir mer och mer förståeligt att inkluderande utveckling inte kan betraktas som sådan, om den inte tar hänsyn till och ombord personer med funktionsnedsättning. Utveckling som inte omfattar personer med funktionsnedsättning är ett direkt brott mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (UN CRPD). Utveckling bör påverka alla medborgare i samhället utan någon som helst uteslutning eller diskriminering.”

Vid öppningen av konferensen betonade Litauens socialförsäkrings- och arbetsminister Algimanta Pabedinskiene det litauiska ordförandeskapets engagemang för en hållbar tillväxt för Europa med inkludering och aktivt deltagande av personer med funktionsnedsättning: ”Personer med funktionsnedsättning möter fortfarande social utestängning. För att undvika det måste vi förse dem med ordentliga och adekvata försörjning, så att de blir jämställda medborgare i våra samhällen med tillgång till livets alla sfärer. När vi talar om millennieutvecklingsmålen måste vi inkludera personer med funktionsnedsättning med särskild uppmärksamhet på kvinnor med funktionsnedsättning. Litauen gör sitt allra bästa för att genomföra FN:s CRPD fullt ut. Trots krisen måste vi hitta nya sätt att bekämpa och arbeta för integration av personer med funktionsnedsättning. Vi måste använda EU:s strukturfonder på ett effektivt sätt”, sa hon.

‘We are active citizens’

Inom ramen för Europeiska året för medborgarna 2013 antog EUF-styrelsen ett uttalande som uppmanar Europeiska rådet, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och alla medlemsstater att involvera personer med funktionshinder och deras representativa organisationer i alla beslutsprocesser på alla nivåer .

  word-dokument Hitta handikapprörelsens uttalande här

Hur mycket mer innan en europeisk tillgänglighetslag?

Annons

Under sitt styrelsemöte antog funktionshinderrörelsen också en resolution om den europeiska tillgänglighetslagen som bland annat driver på:

– A strong, binding legislation with a holistic and broad approach to cover as many services and goods as possible;

– links with international and EU standards as tools to guarantee accessibility;

– a proposal that will be future proof by focusing on areas of action, and;

– the need to cover both goods and services and their built environment aspects.

EDF uppmanar Europeiska kommissionen att leva upp till sitt engagemang för 80 miljoner medborgare med funktionshinder och att lägga fram sitt lagförslag till lagen före slutet av den nuvarande mandatperioden för Europaparlamentet.

word-dokument Find EDF’s resolution on the Act here

Läs mer om EDF:s Freedom of Movement Top-kampanj här

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend