Anslut dig till vårt nätverk!

Stöd

EU ökar stödet till demokratiska reformer och utveckling i södra grannskapet

DELA MED SIG:

publicerade

on

libyen-krisen-dgecho510x244Länderna i det södra grannskapet kommer att få nästan en halv miljard euro från Europeiska kommissionen till stöd för sina övergångs- och reformansträngningar. Europeiska kommissionen har idag (21 november) antagit ett stödpaket på 476 miljoner euro för att främja utveckling och samarbete med ett antal grannar i söder. Detta bistånd tillhandahålls genom det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) och utgör nästan en tredjedel av den totala finansieringen på 1.5 miljarder euro som planeras i år för regionen.

Enlargement and European Neighbourhood Policy Commissioner Štefan Füle said: “The new support for the countries in our Southern Neighbourhood will make a difference in key areas like education, for small and medium enterprises development and agriculture. This important funding constitutes a clear proof of our commitment to support partner countries’ efforts to stimulate sustainable economic development and improve the living standards of citizens. It is also a testimony of our continuing support to regional cooperation in the context of the Union for the Mediterranean, for which the Secretariat in Barcelona has a key role to play.”

The overall allocation approved today includes €150m from the SPRING programme which provides additional funding to countries that have progressed towards democratic reforms in line with the ‘more for more’ principle of the European Neighbourhood Policy.

Mottagarna av de nya SPRING-anslagen är: Jordanien (21 miljoner euro), Libanon (21 miljoner euro), Libyen (5 miljoner euro), Marocko (48 miljoner euro) och Tunisien (55 miljoner euro).

Dessutom tilldelas 314 miljoner euro till samarbetsprogram som kommer att gynna medborgare i fem partnerländer, inom områdena jordbruk, miljö, utveckling av små och medelstora företag (SMF) och ekonomisk återhämtning, utbildning och skydd av utsatta människor .

Slutligen anslår kommissionen 12 miljoner euro till regionala samarbetsprogram. främst bidra till att ungas röster och prioriteringar hörs när myndigheter i regionen utarbetar ny lagstiftning. Dessutom kommer samarbetet med unionen för Medelhavsområdet att stärkas i områden som har direkt inverkan på försörjningen för medborgarna från södra Medelhavet.

För mer om landsspecifik tilldelning se bakgrunden.

Annons

Bakgrund

'VÅREN 2013'-program

SPRING 2013 has a value of €150m and translates in concrete terms the EU’s commitment to supporting southern Mediterranean countries in their efforts towards democratic and economic transition, in line with the ‘More for more’ principle. This means that the more a country progresses in the implementation of democratic and political reforms, the more support it can expect from the European Union, notably through increased financial assistance.

Programmet kommer att ta itu med partnerländernas specifika behov och stödja inhemska reformer, eftersom hållbara resultat endast kan uppnås där drivkraften för förändring kommer inifrån.

Bilaterala samarbetsprogram

De nyligen antagna bilaterala programmen kommer att stödja samarbete i fem södra grannskapsländer:

  1. Algeriet: 10 miljoner euro kommer att stödja landsbygdsutveckling och jordbruk (Neighbourhood Program for Agriculture and Rural Development (ENPARD)-strategin), genom medverkan av lokala offentliga och privata aktörer, och på så sätt stimulera ekonomisk verksamhet i vissa mindre utvecklade områden (provinserna Aïn-Témouchent, Laghouat , Sétif och Tlemcen).
  2. Egypten: EU kommer att stödja en förbättring av det egyptiska folkets dagliga liv genom bättre avfallshantering och landsbygdsutveckling. 27 miljoner euro kommer att bidra till ett hållbart skydd av miljön och naturresurserna och till att minska hälsorisker för befolkningen. Dessutom kommer 20 miljoner euro att stödja landsbygdsutveckling i områden i tre av de mest utsatta guvernörerna (Matrouh, Minia och Fayoum).
  3. libyen: Ekonomisk utveckling och skydd av utsatta människor kommer att inriktas på ett hjälppaket på 15 miljoner euro. Det inkluderar ett program (10 miljoner euro) för utveckling av mikroföretag, små och medelstora företag (MSME), som gör det möjligt för dem att skapa sysselsättning och försörjning, med särskilt fokus på kvinnor och ungdomar. Ett annat program på 5 miljoner euro kommer å ena sidan att förbättra levnadsvillkoren för fångar och å andra sidan att ge utsatta människor inklusive internflyktingar psykosocial rehabilitering och socioekonomisk integration.
  4. Marocko: 87 miljoner euro kommer att stödja den marockanska regeringen i utvecklingen av socioekonomiska reformer och lagstiftning för en gradvis integration av den marockanska ekonomin till den europeiska inre marknaden. Omkring 90 miljoner euro kommer att stödja reformansträngningarna inom utbildningssektorn i syfte att säkerställa rättvis tillgång till grundläggande utbildning i hela det marockanska territoriet. Programmet kommer mer specifikt att främja tillgången till skolor för barn från mer fattiga familjer och för flickor.
  5. Tunisien: Sedan 2011 har EU kontinuerligt stött och följt med den socioekonomiska utvecklingen i landet. Det nyligen antagna ekonomiska återhämtningsprogrammet på 65 miljoner euro kommer att hålla fokus på detta prioriterade samarbetsområde med målet att minska socioekonomiska ojämlikheter.

Regionala samarbetsprogram

De två program som antagits inom ramen för det regionala samarbetet inkluderar:

  1. Ett ungdomsprojekt (8 miljoner euro) som svarar mot kraven från ungdomar i södra Medelhavet genom att erbjuda utbildning och kompetens till ungdomsorganisationer från regionen; uppmuntra och hjälpa dem att delta i beslutsprocessen och spela en vakthundsroll i samhället.
  2. 2013 års bidrag (4.12 miljoner euro) till sekretariatet för Unionen för Medelhavet, samfinansierat av medlemsländerna i Unionen för Medelhavet, som kommer att stödja pågående och nya specifika åtgärder inom områdena transport och stadsutveckling , energi, miljö och vatten, högre utbildning och forskning, sociala och civila, affärsutveckling.

Mer information om alla antagna program finns i pressmemonen:

MEMO / 13 / 1025 på Algeriet

MEMO / 13 / 1028 på Egypten

MEMO / 13 / 1026 på Libyen

MEMO / 13 / 1029 på Marocko

MEMO / 13 / 1031 på Tunisien

MEMO / 13 / 1027 om de regionala samarbetsprogrammen

MEMO / 13 / 1030 på programmet VÅR 2013

Mer information

DG Development and Cooperation – EuropeAid website

Commissioner Štefan Füle’s website

Om stöd till det europeiska grannskapet

EU grannskaps Info Centre

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend