Anslut dig till vårt nätverk!

Konkurrensen

Konkurrens: Kommissionen tecknar samarbetsavtal EU med Indien

DELA MED SIG:

publicerade

on

rrfvcDen 21 november undertecknade Europeiska kommissionens vice ordförande Joaquín Almunia och Indiens konkurrenskommissions ordförande Ashok Chawla i New Delhi ett samförståndsavtal för att öka samarbetet mellan Europeiska kommissionens konkurrensavdelning och Indiens konkurrenskommission.

Almunia sa: "Memorandum of Understanding är ett viktigt steg och ett tecken på vårt engagemang för att ytterligare fördjupa våra redan utmärkta relationer med Indiens konkurrenskommission. Det kommer att ge ny impuls till vårt samarbete med Indien i upprätthållandet av våra respektive konkurrenslagar."

Samförståndsavtalet skapar en särskild ram för att ytterligare stärka samarbetet mellan Europeiska kommissionen och Indiens konkurrenskommission på området för upprätthållande av konkurrenslagstiftningen. Enligt det nya ramverket kan parterna delta i diskussioner om konkurrenslagstiftning, dela icke-konfidentiell information om lagstiftning, tillämpning, multilaterala konkurrensinitiativ och opinionsbildning, och engagera sig i tekniskt samarbete om konkurrenslagstiftning och efterlevnad.

I samförståndsavtalet föreskrivs också att en myndighet kan begära att den andra ska utföra verkställighetsåtgärder, om man anser att konkurrensbegränsande åtgärder vidtas inom den andras territorium. På samma sätt tillhandahåller samförståndsavtalet en mekanism för att undvika konflikter om en myndighets verkställande verksamhet kan påverka den andra i dess egen verkställighetsverksamhet.

Samförståndsavtalet sänder en positiv signal för intensifierat samarbete i konkurrensfrågor mellan EU och Indien.

Bakgrund

Undertecknarna av samförståndsavtalet är Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens och Indiens konkurrenskommission.

Annons

Indiens konkurrenslag trädde i kraft 2007, vilket också är året då tillsynsmyndigheten, Indiens konkurrenskommission, trädde i kraft.

Europeiska kommissionen tillämpar konkurrensreglerna för Europeiska unionen som helhet, särskilt för granskning av fusioner och förvärv som involverar företag med en omsättning över vissa trösklar (definierade i artikel 1 i EU Koncentrationsförordningen, i kraft sedan 1990) och kampen mot karteller och missbruk av dominerande marknadspositioner (respektive artiklarna 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - EUF-fördraget).

Kommissionen har samarbetsavtal med konkurrensmyndigheter i många länder utanför EU. Med några av dem bygger samarbetet på bilaterala överenskommelser helt tillägnade konkurrens. I andra fall ingår konkurrensbestämmelser som en del av vidare generella avtal såsom frihandelsavtal, partnerskaps- och samarbetsavtal, associeringsavtal m.m.

För en översikt över samarbetsavtal med tredjeländer, klicka här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend