Anslut dig till vårt nätverk!

Företag

"40 % av platserna i företagsstyrelserna för kvinnor"

DELA MED SIG:

publicerade

on

 

article-0-0DA3112100000578-914_634x425Companies listed on stock exchanges in the EU would have to bring in transparent recruitment procedures so that by 2020, at least 40% of their non-executive directors are women, under a draft EU directive voted by Parliament on 20 November. MEPs proposed that companies which fail to introduce such procedures should face penalties – in 2013, only 17.6% of non-executive board members of the EU’s largest companies were women.

Resolutionen antogs av 459 för, 148 emot, med 81 nedlagda röster.

“We adopted a consistent resolution and sent out a strong signal to the Council, but also to European stakeholders and societies,” said Women’s Rights Committee co-rapporteur Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP, EL). “It is essential for listed companies to evolve so as to include highly skilled women in their decision-making processes, with a view to achieving competitiveness, while fully respect EU principles and values of equality“, she added.

“The resolution clarifies and improves the open, transparent procedure for appointing non-executive board members to listed companies. Parliament has done its homework, and now it’s the turn of the Council to move on, finish this directive together with us and the Commission before the European elections, so as to move closer to gender equality within European companies. This will demonstrate to our citizens that we are fighting for non-discrimination and equal opportunities for all in the labour market”, said Legal Affairs Committee co-rapporteur Evelyn Regner (S&D, AT).

Transparent och könsbalanserad rekryteringsrutin

Ledamöterna uppmanar medlemsstaterna att se till att börsnoterade företag vidtar effektiva och bindande åtgärder för att garantera lika tillgång för både kvinnor och män till icke-verkställande styrelseposter för att se till att senast 2020, minst 40 % av de icke verkställande styrelseposterna hålls av kvinnor. Offentliga företag skulle behöva nå målet redan 2018.

Annons

Där kandidater är lika välkvalificerade bör prioritet gå till kandidaten av underrepresenterat kön. Ledamöterna betonar att kvalifikationer och meriter måste förbli nyckelkriterierna.

Omfattning

Anställningsreglerna skulle inte gälla små och medelstora företag (SMF), dvs. de som sysselsätter färre än 250 personer. Ledamöterna uppmuntrar ändå medlemsländerna att stödja små och medelstora företag och ge dem incitament att förbättra jämställdheten mellan könen också i sina styrelser.

påföljder

Företag som inte följer reglerna kommer att behöva förklara varför och meddela behöriga nationella myndigheter om de åtgärder som vidtagits och planeras för att nå målet i framtiden.

Penalties such as fines should be imposed for failing to follow transparent appointment procedures, rather than for failing to achieve the target, MEPs say. They propose that “exclusion from public calls for tenders” should be added to the list of possible penalties, which should be made mandatory, rather than indicative, as the Commission proposes.

Nästa steg

För att träda i kraft måste direktivet godkännas av ministerrådet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend