Anslut dig till vårt nätverk!

Sysselsättning

Sysselsättning och social integration: Kommissionen välkomnar rådets antagande av 920 miljoner euro EaSI-programmet

DELA MED SIG:

publicerade

on

BlobServletThe European Commission welcomed the adoption of the new EU programme for Employment and Social Innovation (EaSI) by the EU’s Council of Ministers on 5 December. EaSI will make €920 million available for the 2014-2020 period. It will support innovative social policies and promote labour mobility, as well as facilitate access to microcredits and encourage social entrepreneurship. The European Parliament formally adopted the new EaSI Regulation on 21 November 2013, so the programme is now ready to be launched on 1 January 2014.

EaSI integrerar och utökar täckningen av tre befintliga finansiella instrument: Program för sysselsättning och social solidaritet (Progress), det europeiska nätverket av offentliga arbetsförmedlingar Eures och den europeiska mikrofinansieringsfaciliteten Progress.

“This integrated approach will increase the coherence and impact of these instruments. EaSI, notably via its focus on innovative projects, will be vital for better contributing to the Europe 2020 Strategy for Jobs and Growth”, said Employment, Social Affairs and Inclusion Commissioner László Andor.

De tre komponenterna i EaSI kommer att få följande tilldelningar:

  1. Progress (program för sysselsättning och social solidaritet): Cirka 550 miljoner euro (61 % av den totala budgeten) kommer att stödja verksamheter med en stark europeisk dimension, såsom jämförbar analys, ömsesidigt lärande och utbyte av praxis inom området sysselsättning och sociala frågor politik. Progress hjälper medlemsländerna att utforma och genomföra politiska reformer som behövs för att uppnå Europa 2020-målen. Det hjälper också medlemsstaterna att genomföra EU-lagstiftningen på området sysselsättning, socialpolitik och arbetsvillkor. Genomförandet kommer att involvera nationella, regionala och lokala myndigheter samt arbetsmarknadens parter och organisationer i det civila samhället.

En specifik budget på cirka 100 miljoner euro kommer att ägnas åt att testa nya lösningar för sysselsättnings- och socialpolitik inom kritiska områden som ungdomssysselsättning eller integration. De mest framgångsrika kan genomföras med stöd av Europeiska socialfonden (ESF).

  1. EURES: Cirka 160 miljoner euro (18 % av budgeten) kommer att ägnas åt Eures-nätverket som tillhandahåller information och råd till arbetssökande som vill arbeta i ett annat EU-land. EaSI kommer att finansiera kärnverksamheten på EU-nivå, medan den nationella verksamheten kan få finansiering från ESF.

Eures-portalen kommer att moderniseras och riktade system som det framgångsrika pilotprojektet Ditt första EURES-jobb kommer att vidareutvecklas.

Arbetskraftens rörlighet kan bidra till att åtgärda nuvarande obalanser på de europeiska arbetsmarknaderna, särskilt brist på arbetskraft och kompetens som samtidigt existerar med hög arbetslöshet. Det är därför kommissionen kommer att anta nya reformer av Eures den 16 december, som syftar till att ytterligare förbättra dess effektivitet.

Annons
  1. Progress Mikrofinansiering: Omkring 200 miljoner euro (21 % eller budgeten) kommer att utöka stödet till mikrokreditgivare och institutioner för att göra fler lån tillgängliga, och kommer att bidra till att utveckla den sociala investeringsmarknaden och tillgången till finansiering för sociala företag.

Enligt den senaste årsrapporten om Progress Microfinance (IP / 13 / 827), har mer än 6,000 50 entreprenörer redan dragit nytta av lån värda totalt nästan 2010 miljoner euro sedan anläggningen lanserades XNUMX.

Bakgrund

Tillsammans med ESF, fonden för det europeiska biståndet till de sämst ställda och Europeiska fonden för anpassning till globaliseringen, utgör EaSI den fjärde pelaren i EU:s initiativ för sysselsättning och social integration 2014-2020.

Kommissionen föreslog EaSI 2011 i syfte att integrera tre program som delar gemensamma mål för att säkerställa deras komplementaritet och förstärka dess effektivitet under nästa budgetperiod. Europaparlamentet och rådet nådde en politisk överenskommelse om EaSI i juni (MEMO / 13 / 628).

Mer information

Nyhet på GD Sysselsättnings webbplats:

László Andors hemsida

Följ László Andor på Twitter

Subscribe to the European Commission’s free e-mail newsletter on employment, social affairs and inclusion: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend