Anslut dig till vårt nätverk!

Afrika

EU tillkännager nya medel för att stärka säkerheten i Afrika

DELA MED SIG:

publicerade

on

ÖppningEU kommer idag (13 december) att bekräfta att det kommer att tillhandahålla 12.5 miljoner euro genom den afrikanska fredsfaciliteten för att förbättra hanteringen av afrikansk-ledda fredsstödjande operationer. Dessa fonder kommer konkret att stödja inrättandet av ett "kommando-, kontroll-, kommunikations- och informationssystem" (C3IS) under en period av två år.

C3IS kommer att tillhandahålla säkra data-, röst- och videotjänster genom satellitkommunikation mellan Afrikanska unionen, de subregionala organisationerna och de fredsuppdrag som utplaceras på landsnivå. Det kommer också att tillhandahålla IT-system för att förmedla beställningar, generera rapporter och kartor för ledning av verksamheten på marken. På så sätt kommer de nya EU-fonderna att bidra till att bättre utrusta afrikanska regionala organisationer inom området för fred och säkerhet.

Utvecklingskommissionär Andris Piebalgs sa: "Det kan inte bli någon utveckling utan säkerhet och den afrikanska fredsfacilitetens arbete är grundläggande för att lägga grunden för hållbar utveckling över hela kontinenten. Vårt nya stöd kommer att hjälpa våra afrikanska partners att upprätta de nödvändiga kommunikations- och ledningssystemen för att snabbt distribuera och hantera afrikansk-ledda fredsstödjande operationer varhelst de behövs."

"Detta program är en av de konkreta resultaten av det gemensamma Afrika-EU-partnerskapet som syftar till att etablera långvarig afrikansk krishanteringskapacitet, baserat på lärdomarna från senaste och pågående fredsstödjande operationer som AFISMA och AFISMA-CAR", säger EU:s höge representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik/kommissionens vicepresident Catherine Ashton.

Dagens program är resultatet av tekniskt arbete som genomförts gemensamt av Afrikanska unionen och EU, som en del av AMANI Africa-övningen. AMANI Africa omfattar ett antal övningar och utbildningsaktiviteter som genomförts sedan 2008 för att göra den afrikanska beredskapsstyrkan operativ - vilket är det huvudsakliga operativa verktyget för African Peace and Security Architecture (APSA).

Bakgrund: Pågående stöd för säkerheten i Afrika

Sedan 2004 har EU tillhandahållit 1.1 miljarder euro genom den afrikanska fredsfaciliteten (APF). APF skapades 2004 som ett innovativt instrument som utgör den huvudsakliga finansieringskällan för att stödja den afrikanska freden och säkerheten.

Annons

Sedan starten har APF varit effektiv i att stödja afrikanska ansträngningar inom området för fred och säkerhet på kontinenten genom att tillhandahålla förutsägbart bistånd. Det har tillåtit ett antal afrikanskt ledda fredsoperationer att äga rum, såsom uppdragen i Somalia (AMISOM), eller Mali (AFISMA) och gett ett betydande bidrag till stärkandet av afrikanska institutionella kapaciteter och samarbete i fred och säkerhet på kontinental och subregional nivå. Kostnader för militär utrustning täcks inte av faciliteten.

Faciliteten har också stött ett antal åtgärder för medling och konfliktförebyggande åtgärder. Den har till exempel använts för att stödja Afrikanska unionens högnivåimplementeringspanel för Sudan och Sydsudan, som har spelat en viktig roll för att uppnå fred och stabilitet och konfliktförebyggande inom och mellan de två staterna.

Vidare har APF bidragit till en mer omfattande politisk dialog mellan EU och Afrika på området fred och säkerhet.

Den 5 december 2013 godkände EU:s politiska och säkerhetspolitiska kommitté en begäran från Afrikanska unionen (daterad den 21 november 2013) riktad till Europeiska unionen om finansiering av 50 miljoner euro för det afrikanskt ledda internationella stöduppdraget i Centralafrikanska republiken (AFISM-CAR).

AFISM-CAR kommer att bidra till stabiliseringen av landet och skyddet av lokalbefolkningen, skapa förhållanden som gynnar tillhandahållandet av humanitärt bistånd och reformen av säkerhets- och försvarssektorn.

Ekonomiskt stöd från EU bör mobiliseras genom den afrikanska fredsfaciliteten (en del av Europeiska utvecklingsfonden - EUF) och bör täcka kostnaderna för utsläppsrätter, boende och utfodring av de trupper som sätts ut på fältet. Lönen till civil AFISM-CAR-personal och olika driftskostnader som transport, kommunikation eller medicinska tjänster bör också stödjas av anläggningen. Detta stöd är viktigt för att uppdraget ska fungera korrekt.

Mer information

Fredsbevarande resursen

Webbplats för EuropeAids GD utveckling och samarbete

Utvecklingskommissionär Andris Piebalgs webbplats

Se även EU:s militära och civila uppdrag under den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend