Anslut dig till vårt nätverk!

Europeiska investeringsbanken

EIB beviljar ministeriet för offentliga arbeten ett lån på 465 miljoner euro för att förbättra vägnätet

DELA MED SIG:

publicerade

on

M40_utanför_MadridEuropeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat ett lån på 465 miljoner euro för investeringar för att förbättra trafiksäkerheten och rehabilitera Spaniens nationella vägnät. Den spanska ministern för offentliga arbeten Ana Pastor och EIB:s vicepresident Magdalena Álvarez Arza undertecknade låneavtalet i Luxemburg den 18 december.

Lånet kommer att finansiera olika infrastrukturarbeten, inklusive byggandet av förbifarter och tillfartsvägar samt uppgradering och breddning av nationella vägar. Det kommer att bidra till att öka vägtransporternas hållbarhet genom att förbättra säkerheten, minska trafikstockningarna och minska miljöpåverkan.

De system som finansieras av detta lån omfattas av Spaniens infrastruktur-, transport- och bostadsplan 2012–2014. Vissa av de berörda vägarna ingår också i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och kommer därför också att få finansiering från EU:s sammanhållnings- och strukturfonder. EU:s bidrag, inklusive EIB-lånet, kommer att täcka cirka 59 % av den totala investeringen.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend