Anslut dig till vårt nätverk!

Biologisk mångfald

Nytt pris sätter fokus på Europas biologiska mångfald

DELA MED SIG:

publicerade

on

41Europeiska kommissionen lanserar ett Natura 2000-pris för att erkänna excellens inom bästa praxis för naturskydd i Europa. Om du är involverad i aktiviteter relaterade till Natura 2000 kan det här vara din chans att briljera. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden med högt värde för biologisk mångfald som täcker cirka 20 % av EU:s territorium med en mängd flora och fauna, från bergiga bokskogar i Tjeckien till sköldpaddor i polska våtmarker och delfiner utanför Spaniens kust. Förutom att skydda naturen ger nätverket många sociala och ekonomiska fördelar.

Européer känner starkt för naturvård, men få är bekanta med Natura 2000. En ny Eurobarometer undersökningen visade att nio av tio européer ser nedgången av naturliga livsmiljöer och hotandet och försvinnandet av vissa djur och växter som allvarliga problem. De flesta medborgare anser att naturskyddets roll för att förhindra förstörelse av värdefulla områden på land och till havs är viktig (från 99 % till 83 % bland medlemsländerna). Men bara 27 % av de tillfrågade i undersökningen hade faktiskt hört talas om Natura 2000.

Detta nya årliga pris syftar till att råda bot på denna brist på allmänhetens medvetenhet, visa upp mångfalden av Natura 2000-områden och erkänna excellens inom ett brett utbud av aktiviteter. Fem utmärkelser kommer att delas ut varje år inom olika områden, som omfattar kommunikation, bevarandeåtgärder, socioekonomiska fördelar, förenande intressen/uppfattningar samt nätverkande och gränsöverskridande samarbete.

Ansökningar är välkomna från alla enheter som är direkt involverade i Natura 2000 (offentliga och lokala myndigheter, företag, icke-statliga organisationer, markägare, utbildningsinstitutioner och individer). Sista ansökningsdag är 18 februari 2014. Mer information finns på Nature 2000 Priswebbplats.

Vinnarna av detta inledande Natura 2000-pris kommer att tillkännages i maj 2014 och deras prestationer kommer att uppmärksammas vid en ceremoni på hög nivå i Bryssel.

Bakgrund

Nature 2000 är centrum i EU:s natur- och biologiska mångfaldspolitik. Det är ett EU-omfattande nätverk av naturskyddsområden som inrättades under 1992 Livsmiljödirektivet. Syftet med nätverket är att säkerställa den långsiktiga överlevnaden för Europas mest värdefulla och hotade arter och livsmiljöer. Även om nätverket inkluderar naturreservat är det mesta av marken privatägd. Tyngdpunkten ligger på att säkerställa att framtida förvaltning är hållbar, både ekologiskt och ekonomiskt.

Annons

Mer information

Miljökommissionär Janez Potočniks webbplats

GD Miljös webbplats

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend