Ny finansiering för att stödja den ekonomiska utvecklingen, det civila samhället och institutionsuppbyggnad i Armenien

Armenien-EU-11-380x230Europeiska unionen har antagit ett paket på € 41 miljoner för att stödja det civila samhället, regional utveckling och jordbruk i Armenien. Denna hjälp ges inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken.

"EU och Armenien är fast beslutna att fortsätta samarbetet på alla områden av gemensamt intresse baserat på gemensamma värderingar. Vårt bistånd till jordbruk och landsbygdsutveckling, balanserad regional utveckling, effektivare offentlig service och det förstärkta civila samhället kommer att ge en väsentlig drivkraft för reformer i Armenien och ge konkreta fördelar för människor, säger utvidgningen och kommissionsledamoten för europeisk grannskapspolitik Štefan Füle.

När det gäller jordbruk och landsbygdsutveckling kommer nya EU-initiativ att förbättra jordbruksinstitutionerna, uppmuntra utvecklingen av jordbruksföreningar och förbättra tillgången till mer prisvärd mat till armeniska medborgare. Stödet är avsett att bidra till bättre förutsättningar på landsbygden i Armenien.

När det gäller regional utveckling kommer programmet att stödja specifika projekt (t.ex. offentlig-privata partnerskap, sysselsättningsskapande, utbildning av arbetskraften) för att öka den ekonomiska utvecklingen i Armeniens regioner.

Det tillkännagivna stödet kommer också att stärka det civila samhället, som en mycket viktig partner för EU, för att främja bilaterala samarbets- och övervakningsreformer, förbättra tjänstemännas förmåga inom prioriterade områden, inklusive EU: s viseringsförmåner och återtagandeavtal, och underlätta Armeniens deltagande i EU-program och samarbete med EU-organ.

Bakgrund

Programmet ingår i det östliga partnerskapets initiativ som representerar den östra dimensionen av den europeiska grannskapspolitiken och syftar till att föra Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina närmare Europeiska unionen.

Programmet finansieras av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) och består av tre delar:

  • Stöd till jordbruk och landsbygdsutveckling, för att bidra till ett effektivt och hållbart jordbruk och utveckling av landsbygden i Armenien, i linje med det europeiska grannskapsprogrammet för jordbruk och landsbygdens utveckling (ENPARD). (€ 25 miljoner)
  • Stöd till regional utveckling i Armenien för att säkerställa framstegen mot en mer balanserad social och ekonomisk utveckling mellan regionerna Armenien. (€ 10 miljoner)
  • Stödja avtalen mellan EU och Armenien för att hjälpa de viktigaste armeniska institutionerna att genomföra avtalen om visumövervakning och återtagande och handlingsplanen för den europeiska grannskapspolitiken, att stärka Armeniens roll i det civila samhället för att övervaka genomförandet av den armeniska reformagendan, för att stärka tjänstemännen, som samt att främja Armeniens deltagande i EU-program och samarbete med EU-organ. (€ 6 miljoner)

Mer

Webbplats kommissionär Stefan Füle

östliga partnerskapet

Europeiska unionens delegation till Armeniena

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , , , , , , , , , , ,

Kategori: En framsida, Lantbruk, Stöd, Utvecklingsländer, Utveckling, EU, Europeiska kommissionen, Bistånd till tredjeland

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade *