Anslut dig till vårt nätverk!

Stöd

Fyra år efter jordbävningen i Haiti: EU:s svar

DELA MED SIG:

publicerade

on

0110_haiti-jordbävningDen 12 januari 2010 drabbades Haiti av en förödande jordbävning som tog 222,750 1.7 människors liv, skadade många tusen och gjorde XNUMX miljoner hemlösa.

Hur EU reagerade

Sedan dag ett har Europeiska unionen svarat på den haitiska befolkningens behov; tillhandahåller både omedelbar humanitär hjälp i massiv skala, samtidigt som det ökar dess utvecklingsbistånd.

Än i dag har EU:s åtgärder hjälpt till att rädda liv, tillhandahålla tak över huvudet, mat och hälsotjänster, bygga om vägar, skolor och sjukhus och stödja de haitiska myndigheterna i återuppbyggnadsprocessen.

Förutom att reagera på den humanitära krisen efter jordbävningen, har Europeiska unionen fortsatt att ge samarbetsstöd till Haiti, i syfte att utrota fattigdom, förbättra levnadsstandarden och uppmuntra långsiktig socioekonomisk utveckling.

EU:s bistånd når varannan haitier.

EU har tillhandahållit 883 miljoner euro till Haiti mellan 2008 och 2013. Sedan 2010 har EU åtagit sig 570 miljoner euro för finansiering av projekt inom ett antal prioriterade områden, såsom stöd till statens budget, återställande av vägar, jordbruk, utbildning, mänskliga rättigheter , livsmedelssäkerhet, valhjälp och stöd till handel.

Annons

Förutom att tillhandahålla humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd är EU och Haiti engagerade i en regelbunden politisk dialog som syftar till att främja demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, säkerhet och regionalt samarbete.

EU har varit en partner till Haiti sedan 1989, då landet anslöt sig till gruppen av länder i Afrika, Västindien och Stilla havet (eller AVS). Detta partnerskap förnyades som en del av Cotonouavtalet, som slöts 2000.

Framtida EU-samarbete med Haiti – 2014-2020

EU tillkännagav nyligen att det kommer att ge 420 miljoner euro till Haiti, mellan 2014 och 2020 under den 11:e Europeiska utvecklingsfonden (EDF).

Detta stöd kommer att fokusera på några nyckelområden; utbildning, reformering av staten, modernisering av den offentliga förvaltningen, stadsutveckling och infrastruktur samt livsmedelssäkerhet och nutrition.

Utbildning

Vårt stöd till utbildning kommer att bidra till att förbättra kvaliteten på landets utbildningssystem genom att utveckla den grundläggande och livslånga yrkesutbildningen för lärare, genom att förbättra kvaliteten och säkerställa standardisering av den nationella läroplanen. Vi kommer också att stödja tillgång till grundskoleutbildning för barn med brister. För att öka anställbarheten för ungdomar och företagsutveckling kommer EU också att arbeta för att utveckla kvaliteten och utbudet av yrkesutbildning.

Urban utveckling

Inom stadsutveckling kommer EU att stödja landets mest utsatta områden, ge invånarna en bättre livskvalitet, tack vare den planerade och förvaltade utvecklingen av stadsområden, förbättrade vägar och tillgång till viktiga tjänster (vatten, sanitet, el och avfallsinsamling ).

EU kommer också att stödja samhällen att bygga sina egna hus på ett säkrare orkan- och jordbävningssäkert sätt för att säkerställa ökad motståndskraft mot framtida katastrofer.

Matsäkerhet

EU kommer att öka sitt stöd till att förbättra befolkningens tillgång till mat, till exempel genom att öka jordbruksproduktionen, och kommersialiseringen av jordbruksprodukter samt utbildning om kost. Andra exempel på aktiviteter är:

 1. Uppdatering av den nationella planen för livsmedels- och näringstrygghet.
 2. Ett förbättrat datainsamlings- och analyssystem och håller på att införas för att hjälpa regeringen att förutsäga livsmedelsbrist och införa lämpliga begränsningsåtgärder.
 3. Förbättra informationssystemet om livsmedelssäkerhet.
 4. Att stärka familjejordbruket men förbättrad tillgång till insatser, krediter och vattendelare.
 5. Upprättande av en kvalitetskontroll och ett certifieringssystem för jordbruksprodukter och boskap.

Stöd till staten

Mellan 2014 och 2020 kommer EU att stödja byggandet av Haitis stat för att öka regeringens förmåga att minska fattigdomen, förbättra tillgången till bastjänster och stimulera tillväxt.

Särskilt stöd kommer att ges för modernisering av den offentliga förvaltningen, förbättring av det offentliga finanssystemet, samt insyn i de offentliga utgifterna och kampen mot korruption. Ett nytt budgetstödsprogram på 112 miljoner euro har precis antagits och kommer att påbörjas i januari 2014.

Humanitära insatser – hjälpa till att möta akuta behov på plats

EU:s humanitära svar på jordbävningen har fortsatt under hela 2013 och tillgodose de rådande humanitära behoven.

Det totala humanitära biståndet till Haiti 2011–2013 har nu nått 91.25 miljoner euro.

ECHO:s huvudsakliga arbetsområden har varit:

 1. underlätta återvändandet av de som fortfarande är fördrivna;
 2. säkerställa behandling av kolerapatienter och stärka de haitiska hälsoinstitutionerna för att göra det möjligt för dem att hantera sjukdomen, samt fokusera på förebyggande, med vatten, sanitet och hygienaktiviteter, inklusive behandlingsanläggningar, och främjande av hygienaktiviteter, vilket gynnar cirka 3 miljoner människor och;
 3. arbetar med katastrofriskminskning och beredskap hos samhällen och institutioner för att bättre möta naturliga risker.

Ytterligare stöd har getts efter omfattande skador orsakade av den tropiska stormen Isaac i augusti 2012 (3 miljoner euro) och orkanen Sandy i oktober 2012 (6 miljoner euro).

Haiti är också den största mottagaren av Europeiska kommissionens humanitära bistånd i Latinamerika och Karibien, med mer än 294.25 miljoner euro i humanitärt bistånd sedan 1995.

Under 2010 anslog ECHO 122 miljoner euro för att ge bistånd till offren för jordbävningen och koleraepidemin. Utöver detta omdirigerades medel från redan pågående program på totalt 8.5 miljoner euro för att användas i jordbävningssvaret.

Resultat av EU-stöd i Haiti

Fokus på utbildning

PARQE-programmet

EU har stött den haitiska staten i att förbättra kvaliteten och tillgången till grundutbildning, genom PARQE (Programme de renforcement de la qualité de l'éducation en Haïti, eller Program for the Improvement of Quality Education), för vilket vi har gett 48.5 € m.

Tack vare programmet har 17 skolor och pedagogiska stödcentrum skapats över hela Haiti, och mer än 370 skolor i fyra avdelningar har rehabiliterats. Detta stöd har inneburit att cirka 150,000 XNUMX barn har fått en förbättrad utbildning. Elever har också fått manualer och skolkit, och lärare har fått utbildningsmaterial.

Fokus på jordbruket

EU har lämnat 69.2 miljoner euro till jordbruket i Haiti, inklusive livsmedelsförsörjning och landsbygdsutveckling, mellan 2008 och 2013.

Resultat inkluderar:

 1. Stöd för mikrokrediter genom 11 finansiella kooperativ (2 miljoner euro)
 2. Stöd till fiskeindustrin på Ile de la Gonâve - gynnar 600 fiskare och 16 föreningar (1.5 miljoner euro).
 3. Stöd till livsmedelsförsörjning för cirka 5,000 XNUMX landsbygdsfamiljer i regionerna i centrala västra och Central Plateau, genom bergssjöar och rehabilitering av bevattningssystem.

Fokus på den privata sektorn

"Haiti är öppet för affärer"

EU ger stöd till president Martellys nya initiativ "Haiti is Open for Business", som syftar till att stärka landets konkurrenskraft och ekonomi. EU har tillhandahållit 9.3 miljoner euro för att hjälpa Haiti att förbättra handeln, till exempel genom att inrätta Bureau of Standards, med 1 miljon euro, och skapa industriella mikroparker – platser utrustade för industriellt bruk som hyrs ut av regering till privata operatörer och stödjer därför uppstarten av industriell verksamhet.

Spotlight på binationellt program med Dominikanska republiken

Till stöd för regional integration med dess grannland syftar detta EU-program till att förbättra relationerna mellan de två länderna genom ökade handelsförbindelser och lokal utveckling, samt miljöskydd i gränsområdena.

Mer information

För mer om GD EuropeAid

För mer information om GD ECHO

För mer om GD ECHO:s arbete i Haiti

För att få reda på mer om arbete i Haiti

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend