Anslut dig till vårt nätverk!

Konflikter

Stärka EU:s svar på radikalisering och våldsbejakande extremism

DELA MED SIG:

publicerade

on

radikal-islamTraditionella brottsbekämpande tekniker är otillräckliga för att hantera de framväxande trenderna inom radikalisering och en bredare strategi krävs för att bekämpa detta fenomen. Den 15 januari kommer Europeiska kommissionen att presentera ett meddelande som omfattar ett brett spektrum av åtgärder för att förebygga och motverka radikalisering av terrorism och våldsbejakande extremism inom EU.

Kommissionen har identifierat tio områden där medlemsländerna och EU kan fokusera sina ansträngningar för att ta itu med radikalisering hemma och utomlands. Föreslagna åtgärder inkluderar skapandet av ett europeiskt kunskapsnav om våldsbejakande extremism, utveckling av utbildningar för frontlinjeutövare, stöd till en konferens om utländska krigare i Syrien för att dela praxis och utbyta idéer, tillhandahålla ekonomiskt stöd till projekt som använder moderna kommunikationsverktyg och sociala media för att motverka terrorpropaganda och program som underlättar att överge våldet och den bakomliggande ideologin.

Bakgrund

Sedan 2005 har insatserna mot radikalisering vägletts av EU:s strategi för bekämpning av radikalisering och rekrytering (senast reviderad i 2008). Samtidigt som den erkänner medlemsländernas auktoritet som säkerhetsleverantörer innehåller strategin gemensamma standarder och åtgärder som syftar till att förhindra terroristradikalisering och rekrytering, grupperade under tre huvudrubriker:

  1. Störa aktiviteter för individer och nätverk som drar in människor i terrorism;
  2. se till att röster från den allmänna opinionen vinner över extremismens, och;
  3. främja säkerhet, rättvisa, demokrati och möjligheter för alla mer kraftfullt.

Meddelandet följer upp rådets slutsatser från juni 2013 och kommer att bidra till översynen av EU:s strategi under 2014.

Mer information

Hemsida för inrikeskommissionär Cecilia Malmström

Annons

Europeiska kommissionens webbplats för Radicalization Awareness

GD Inrikes frågor

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend