Anslut dig till vårt nätverk!

Stöd

EU-revisorer: Stöd till Centralasien välplanerat men genomförandet långsamt och varierande

DELA MED SIG:

publicerade

on

p15837_largeEuropeiska revisionsrätten (ECA) har idag (14 januari) publicerat en särskild rapport (13/2013), Europeiska unionens utvecklingsbistånd till Centralasien. Revisionsrätten undersökte hur kommissionen och Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (EEAS) planerade och förvaltade utvecklingsbistånd till centralasiatiska republiker (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan) under perioden 2007–2012.

Granskningen drog slutsatsen att kommissionen och utrikestjänsten gjorde allvarliga ansträngningar, under utmanande omständigheter, för att planera och genomföra programmet. Detta resulterade i en allmänt tillfredsställande planering och tilldelning av bistånd men med långsam och varierande implementering.

Kommissionen diskuterade prioriteringar med partnerländerna och försökte anpassa sina utgiftsplaner till deras nationella prioriteringar med en geografisk fördelning av biståndet som tog hänsyn till relativt välstånd. Projekt som valts ut för EU-stöd bidrog alla till att uppfylla de breda målen i det regionala strategidokumentet. Kommissionen gav dock stöd till ett större antal sektorer än vad som är förenligt med bästa praxis.

Kommissionen använde sig av en mängd olika leveranssätt vid genomförandet av sina planer. Detta inkluderade ett stort antal små projekt, vilket medförde en större administrativ börda för delegationerna. Att förvalta programmet försvårades också av det breda utbudet av finansiella instrument och flera rapporteringslinjer, vilket gör det svårt att fastställa hur mycket EU har spenderat per sektor och per land i Centralasien. Vidare har kommissionen inte försökt bedöma de totala administrativa kostnaderna för sitt utvecklingsbiståndsprogram i Centralasien.

Kommissionen kunde och borde ha varit mer rigorös i förvaltningen av sina budgetstödsprogram i Tadzjikistan och Kirgizistan och kopplat det till specifika åtgärder mot korruption. Beslut om utbetalning baserades på partnerländernas åtaganden att reformera snarare än på uppnådda framsteg.

Implementeringen var överlag långsam, dock med några betydande variationer. De regionala programmen uppnådde inte en verklig regional dimension. en betydande andel bestod endast av "flera länders"-faciliteter som var tillgängliga för varje partnerland individuellt. Kommissionen inrättade arrangemang för att göra det möjligt för den att lära av erfarenheterna och förbättra sina program över tiden. Denna process gav användbara resultat, även om de i vissa fall inte alltid var tillgängliga i tid, och i andra togs inte användbara rekommendationer ombord. Dess rapporter fokuserade på aktivitet snarare än resultat.

Baserat på sina slutsatser rekommenderar revisionsrätten att utrikestjänsten och kommissionen:

Annons
  • Utforma eventuella framtida regionala program så att de sannolikt kommer att uppnå en verklig regional dimension;
  • koncentrera allt bistånd till ett litet antal sektorer.
  • inrätta ett system för att beräkna och rapportera om de totala administrativa kostnaderna för att leverera dess utvecklingsbistånd;
  • definiera och tillämpa robusta och objektivt verifierbara villkor för alla fortsatta budgetstödsprogram, särskilt med tillräcklig uppmärksamhet åt stödet till anti-korruptionsmekanismer;
  • förbättra programdesign och leverans i ljuset av lärdomar och förändrade omständigheter, och;
  • rapportera om resultat och effekter på ett sätt som gör det möjligt att jämföra med planer och mål.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend